Reklama
Reklama

Minirozhovor s predsedom SDĽ Ľubomírom Petrákom

Pred sobotňajším 1O. zjazdom SDĽ sme sa opýtali jej predsedu Ľubomíra Petráka
Počet zobrazení: 852
2_2-m.JPG

Pred sobotňajším 1O. zjazdom SDĽ sme sa opýtali jej predsedu Ľubomíra Petráka Sú už známe konkrétne termíny zlučovania, resp. konkrétnych rozhodnutí vrcholných orgánov oboch politických strán? - Dohodu o integrácii strany Smer a SDĽ 28. novembra 2004 schválilo Predsedníctvo Smeru a Republikový výbor SDĽ. Dohoda bude v priebehu tohto týždňa podpísaná a následne by mala byť ratifikovaná na rokovaniach najvyšších orgánov oboch strán. Tými sú 10. zjazd SDĽ, ktorý sa koná podľa rozhodnutia Republikového výboru SDĽ 4. decembra t. r., a Snem strany Smer, ktorý bude 11. decembra t. r. V zmysle dohody spoločný politický subjekt vznikne dňom 1. januára 2005. Médiá viac-menej nivelizujú zlučovanie týchto politických subjektov a posúvajú ich do roviny pozícií a personálnych záujmov. Aké povedomie existuje priamo v SDĽ o zámeroch zlučovania? - Jednoznačne musím odmietnuť interpretáciu, že ide o nejaké personálne záujmy. Zdôrazňujem, že zlúčenie politických strán prinesie kvalitatívnu zmenu, spojenie predností obidvoch politických strán. Prednosťou Smeru je dnes konzistentná, sociálne orientovaná politika na úrovni Parlamentu, s dobrou podporou verejnosti. Prednosťou SDĽ-ky je silné zastúpenie na komunálnej, regionálnej úrovni, dobrá základňa, na ktorej sa dá stavať a prostredníctvom ktorej možno ovplyvňovať aj politiku. My chceme spojiť prednosti oboch politických subjektov a vytvoriť politickú alternatívu súčasnej neoliberálnej pravicovej politiky vládnej koalície. Nedávny zjazd SDSS avizoval názov zjednocovaného subjektu ako Smer – sociálna demokracia. Je to konečný názov? - Názov je dôležitý. V každom prípade viaže zo všetkých politických subjektov určitú dávku emócií, za každým slovíčkom v názve tej - ktorej politickej strany je skrytý kus histórie. Neskrývam, že sme mali o názve inú predstavu. Názov Smer (sociálna demokracia) je pre nás kompromisom, ktorý bude vyjadrovať hodnotové smerovanie politického subjektu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama