Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Policajné pozadie mafiánskej vraždy

Na prelome februára a marca sa policajný viceprezident Jaroslav Spišiak opäť objavil v médiách. Išlo o prípad zavraždeného Karola Patásyho staršieho, ktorý údajne patril do bratislavského podsvetia.
Počet zobrazení: 1229

Na prelome februára a marca sa policajný viceprezident Jaroslav Spišiak opäť objavil v médiách. Išlo o prípad zavraždeného Karola Patásyho staršieho, ktorý údajne patril do bratislavského podsvetia. Hoci tento prípad považuje vedenie rezortu za ďalší úspech, bývalý šéf odboru boja proti korupcii Jozef Šátek zverejnil na internete (satek.blog.sme.sk) iný pohľad na tento prípad. Jaroslav Spišiak priznal, že policajti o hrozbe zavraždenia K. Patásyho vedeli už dlhší čas. Ponúkli mu oficiálnu ochranu, ktorú on „arogantne, agresívne, ba skôr ponižujúco“ odmietol. Policajný viceprezident potvrdil, že od Slovenskej informačnej služby dostali krátko pred vraždou ďalšie informácie, ktoré však podľa neho „naznačovali úplne iný motív, úplne iný okruh osôb, úplne inú situáciu, aká v skutočnosti nastala“. Nezvyčajný telefonát Vedenie SIS stále tvrdí, že vedeniu Policajného zboru poskytlo kvalitné a, ako sa neskôr ukázalo, aj pravdivé informácie. Hovorca ministerstva vnútra Boris Ažaltovič zase hovorí, že „policajti z Úradu boja proti organizovanej kriminalite neporušili žiaden interný predpis ani zákon“ a „informácie, ktoré získali o príprave vraždy Karola P. staršieho, boli využité v maximálnej miere“. Jozef Šátek v tejto súvislosti spomína rozhovor s riaditeľom inšpekcie ministerstva vnútra Jozefom Križalkovičom z 12. januára. „Poobede zatelefonoval, že napriek informáciám zo SIS vedúci pracovníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite neprijali zodpovedajúce opatrenia na ochranu života Patásyho.“ Toho v tú noc asi pol hodinu po polnoci zavraždili. Na základe Šátekových spomienok možno usudzovať, že zo strany SIS išlo v tomto prípade o „súrne konanie“. Inak vraj totiž nebýva zvykom podávať takéto informácie telefonicky a až následne písomne, teda oficiálnou cestou. V tomto prípade sa však prezident Policajného zboru Anton Kulich mal prvé informácie telefonicky dozvedieť okolo poludnia 11. januára. Informácie o plánovanej vražde J. Šátek tvrdí, že ohrozenie Patásyho života bolo reálne, a dokladá to na týchto skutočnostiach: „1. Začiatkom roka 2004 sa zavraždeného Patásyho niekto pokúsil zabiť a páchateľ doposiaľ nebol zistený. Tento závažný fakt vyvracia zľahčujúce tvrdenie Spišiaka, ktorý na pripomienku médií, že iného člena podsvetia Iva R. polícia chránila v nemocnici po pokuse o vraždu aj bez jeho súhlasu a napriek tomu, že tam mal vlastnú ochranku, odpovedal: To je však úplne iný prípad. U neho už bol vykonaný pokus o vraždu a hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo. Tu boli len informácie, že sa to môže stať. 2. Syn zavraždeného Patásyho bol zadržaný v decembri 2004 a obvinený z trestného činu vraždy. Jeho vzatie do väzby mohlo odbrzdiť zábrany určitých osôb patriacich do inej mafiánskej skupiny, ktoré sa mu útokom na jeho otca chceli pomstiť alebo dokonať nevydarený pokus o jeho zavraždenie. 3. Spravodajská služba informáciu o zavraždení Patásyho odstúpila predstaviteľom polície len pár hodín pred vraždou, najprv ústne a asi po hodine písomne. Z toho možno vyvodiť záver, že aj SIS považovala získané informácie za veľmi dôležité a život ohrozujúce, keďže ich bez meškania najprv odstúpila ústne a až potom spracovala do písomnej podoby. 4. Samotný Patásy nepodceňoval sprostredkovanú informáciu od polície o ohrození svojho života a sám si zabezpečil osobnú ochranku a zakúpil nepriestrelnú vestu. 5. Polícia v priebehu piatich dní mala k dispozícii najmenej dve informácie o zavraždení Patásyho z dvoch nezávislých zdrojov.“ Čo mali policajti urobiť Jozef Šátek sa domnieva, že polícia mala byť v tomto prípade aktívnejšia a mohla Patásyho chrániť aj bez toho, žeby to chcel. Kroky, ktoré podľa neho mali policajti urobiť, zhrnul do dvoch bodov: „1. Najmä po prijatí informácie zo SIS boli z trestnoprávneho pohľadu splnené podmienky na začatie trestného stíhania vo veci prípravy vraždy a súčasne na využitie všetkých inštitútov Trestného poriadku, napríklad sledovania osôb a vecí, odpočúvania telekomunikačnej prevádzky podozrivých osôb, ako aj samotného poškodeného K. Patásyho. 2. Po operatívnej stránke mali byť zaktivizované operatívne zložky odboru boja proti organizovanej kriminalite v Bratislave, zaktivizovaná agentúrna sieť, zadané úlohy kriminálnemu spravodajstvu, požiadané o spoluprácu operatívnych zložiek Krajského riaditeľstva v Bratislave, ako aj operatívnych zložiek spravodajských služieb v meste Bratislava. Okamžitým výsledkom operatívnych úkonov mali byť zistené osoby, ktoré mali byť vypočuté v postavení svedkov alebo zadržané ako podozrivé osoby, prípadne informácie ako podklad na vykonanie domových prehliadok alebo prehliadok iných nebytových priestorov.“ Tajná ministerská kontrola Bývalý šéf odboru boja proti korupcii si myslí, že tieto opatrenia nielen mohli Patásyho v prípade pokusu o vraždu zachrániť, ale ešte pred tým by na vrahov pôsobili odstrašujúco. Hovorca MV SR Boris Ažaltovič v tejto súvislosti pripomína, že tento prípad sa dostal pred ministerskú previerku. „Previerku vykonával Odbor kontroly Prezídia Policajného zboru 9. – 18. februára tohto roku. Preverované informácie a správa z previerky sú utajovanými skutočnosťami, preto bližšie informácie nemôžeme zverejniť.“ Jozef Šátek si aj tak myslí, že zainteresovaní policajti si svoje povinnosti zodpovedne nesplnili. „Z pohľadu zodpovednosti policajtov za nesplnenie si zákonných povinností je úplne irelevantná povesť zavraždeného, ako aj skutočnosť, že následne polícia vrahov zadržala a obvinila.“ Autor je stály spolupracovník týždenníka SLOVO

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Idioti v politike
Matovičove referendá
Esencia cynizmu a pokrytectva
OSN – dítě války
Kto sa smeje naposledy
Budíček spoza Dunaja
Návrat posolstva Novočerkaska
Trumpov „mierový kšeft“ na arabskom bazáre
Budíček spoza Dunaja
Vrtieť Justitiou
V čom spočíva „zlo“ Bieloruska?
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť
Naše dejiny nedôvery
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama