Reklama
Reklama

Nové fantastično a nová vesmírna opera

Od nástupu cyberpunku v prvej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia sa v literárnej fantastike neobjavil smer, prúd či hnutie, ktoré by sa programovo pokúšalo o akúsi rekonštrukciu jej výrazových prostriedkov, prípadne by preukázalo zrejmé ambície pohrať sa s poetikou fantastickej spisby.
Počet zobrazení: 801
16_pop(v)rava-m.jpg

Od nástupu cyberpunku v prvej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia sa v literárnej fantastike neobjavil smer, prúd či hnutie, ktoré by sa programovo pokúšalo o akúsi rekonštrukciu jej výrazových prostriedkov, prípadne by preukázalo zrejmé ambície pohrať sa s poetikou fantastickej spisby. Neobjavila sa žiadna jasne formulovaná deklarácia, žiadny umelecký manifest reflektujúci či ohlasujúci radikálnu zmenu. Až dosiaľ, vlastne z globálneho hľadiska do prelomu tisícročia, by sa pri pohľade zvonka mohlo zdať, že literárna fantastika stagnuje na periférii, na rozdiel od „fantastickej“ kinematografie, ktorá zažíva permanentný boom od druhej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia. Ale čosi sa deje, či presnejšie, čosi sa udialo. Jednak spätná kritická reflexia fantastickej literárnej tvorby odhalila v žánri sci-fi čosi, čo sa začalo nazývať „New Space Opera“ (nová vesmírna opera), jednak sa vo Veľkej Británii objavila skupina spisovateľov píšucich čosi, čo spisovateľ M. John Harrison nazval „New Weird“, nové fantastično. Že New Space Opera a New Weird nie sú len zbytočné pojmové konštrukcie, ale označenia zastrešujúce podobný spôsob písania a premýšľania fantastickej látky, naznačuje už skutočnosť, že obe tieto označenia sa stali predmetom rozsiahlych odborných i čisto laických predovšetkým internetových diskusií. Oba sa totiž dotkli čohosi preukázateľne existujúceho a čitateľmi vnímaného, len tomu chýbalo meno. Nová space opera aj nové fantastično síce získali status subžánrov, jeden v rámci sci-fi, druhý v rámci fantasy, ale skôr ako o detailné subžánrové vymedzenia v nich ide o zmenu prístupu k tvoreniu, konštrukcii čírej literárnej fikcie a k jej spätnej reflexii. Preto sa oba tieto smery, prúdy či hnutia začali celkom prirodzene obzerať do histórie literárnej fantastiky, hľadajúc svoje korene v časoch, keď v pojmovej podobe neexistoval ani jeden z nich. Najpreukázateľnejším svedkom týchto snáh sú samotné označenia, ktoré sú síce nové, ale tradícia je obsiahnutá už v ich fundamente. New Space Opera vychádza zo Space Opery, pôvodne ironického označenia veľkých epických vesmírnych sci-fi, často venovaných medziplanetárnym konfliktom, New Weird našla svoj základ v tzv. Weird Fiction – fantastickej, tajuplnej, záhadnej, nadprirodzenej próze, ktorou sa vo svojej dobe zvykli označovať diela Howarda P. Lovecrafta či Clarca Ashtona Smitha. Ironický nádych označenia Space Opera sa vytratil ešte v časoch jej najväčšej slávy, New Space Opera však ponúka čisté vedecko-fantastické dobrodružné ságy na takej literárnej úrovni, ktorá bola pre tradičnú Space Operu nemysliteľná. New Space Opera už neberie ohľad na čitateľa, nepodlizuje sa, ani neznižuje na jeho úroveň, ale pristupuje k nemu ako k rovnocennému partnerovi. Využíva princíp literárnej extrapolácie, ktorá nie je ozvláštnená fantastickými kulisami, ale beletrizuje súčasné vedecké poznatky a hypotézy a konštruuje z nich príbeh. Nepokúša sa vymaniť z geta literárnej fantastiky, skôr naopak, znovu spracováva všetky preverené klišé, ale okrem epickosti a dramatickosti v nich hľadá šírku a hĺbku. V konečnom dôsledku tak na recepčnej úrovni pôsobí realistickejšie a autentickejšie, hoci je omnoho fantastickejšia a vedeckejšia ako čokoľvek, čo sa zrodilo na pôde starej space opery. V praxi pôsobia diela New Space Opery ako vnútorne veľmi komplikované a čitateľsky nesmierne náročné intelektuálne cvičenia, ktorým síce nechýba ono pocit úžasu vzbudzujúce fantastično, dramatično a dobrodružno, ale už v nich ide o čosi viac. Obsahovo a predovšetkým formálne, na úrovni tvorby a recepcie literárneho textu. New Space Opera sa už nedá považovať za zábavné, rekreačné čítanie, ide o Literatúru v tom najvážnejšom zmysle slova. New Weird, nové fantastično, korešponduje s novou Space Operou rovnako vysokým literárnym potenciálom i mnohými spoločnými kmeňovými autormi, avšak jeho ťažisko je kdesi inde. Ak platí, že New Space Opera súvisí so sci-fi, tak môžeme, síce veľmi zjednodušujúco, ale môžeme, postaviť New Weird do podobného vzťahu k fantasy, predovšetkým k tradičnej high fantasy „tolkienovského“ typu. Dopúšťame sa tak síce zjednodušenia, ktoré veci viac komplikuje ako do nich vnáša svetlo, ale konáme tak, lebo New Weird sa vo svojej konštitúcii, vo svojom manifeste konfrontačne profiluje práve k tradičnej fantasy, ktorú radikálne odmieta. New Weird je literatúrou kreovania a predstavovania nových svetov, ktoré nie sú ničou metaforou, ničou utópiou, ničou antiutópiou. Svety New Weird sú autonómne paralelné fiktívne reality, ktoré sa bez tej našej pokojne obídu. Nejde v nich o súboj dobra a zla, nikam sa neputuje, len sa tvorí paralelná realita budiaca dojem úplnej funkčnosti, realita, v ktorej neexistuje ani veda ani mágia v tom zmysle slov, ako ich poznáme, ale ich vlastná symbiotická verzia. Na New Weird je však najzaujímavejšie (a to ju hádam aj zvonka najzreteľnejšie odlišuje od New Space Opery), že sa, vzhľadom k čitateľovi, celkom vymaňuje z kontextov tradičnej, či skôr tradične vnímanej literárnej fantastiky. New Weird celkom ignoruje žánrové geto a je recepčne prístupná, bez predpokladania znalosti kontextov, súvislostí, tradície, komukoľvek. A v tomto, rovnako ako v literárnosti, či vo vysokej úrovni písania, je podobná nielen literárnemu slipstreamu, ale trebárs aj fantastickému realizmu. Z odporúčanej literatúry: New Space Opera - Iain M. Banks: Consider Phlebas, Rub a líc, séria o „Kultúre“; Vernon Vinge: Oheň nad Hlubinou; Peter F. Hamilton: séria Úsvit noci; Paul Mc Auley: Štyři sta miliard hvězd; Robert L. Forward: Dračí vejce, Hvězdotřesení New Weird – China Miéville: Nádraží Perdido, Jizva; Alstair Reynolds: Odhalený vesmír, Mervyn Peake: Gormenghast

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama