Reklama
Reklama

Pochybné priority ministra Januška

Naša vláda by mala tento týždeň rozhodnúť o definitívnej podobe rozdelenia eurofondov pre Slovensko. Ani v čase našej uzávierky ešte nebolo isté, či sa zložitým, ale závažným materiálom bude naozaj zaoberať.
Počet zobrazení: 846

Naša vláda by mala tento týždeň rozhodnúť o definitívnej podobe rozdelenia eurofondov pre Slovensko. Ani v čase našej uzávierky ešte nebolo isté, či sa zložitým, ale závažným materiálom bude naozaj zaoberať. Je však isté, že návrh, ktorý predložil Marián Janušek, je návrhom ministra výstavby, a nie rozvoja, ani len toho regionálneho. Vzhľadom na deklarované priority najsilnejšej vládnej strany i vystupovanie niektorých jej ministrov však existuje nádej, že kabinet nekompetentný návrh zvráti. O podobe dokumentu existujú len kusé informácie, keďže na internetovej stránke úradu vlády sa ani deň pred rokovaním neobjavil a nie je k dispozícii ani na stránke ministerstva, ktoré ho predkladá. Možno je to však symbolický odkaz o prioritách človeka blízkeho Jánovi Slotovi. Informatizácia totiž medzi ne rozhodne nepatrí. O 500 miliónov eur menej Najväčšou záhadou je, ako vôbec finálna verzia návrhu vznikla. Vari najväčšie zmeny oproti pôvodnému Národnému strategickému referenčnému rámcu (NSRR) zažila oblasť informatizácie. NSRR je programový dokument, ktorý rámcovo určuje, na aké oblasti a aké prioritné ciele chce členská krajina EÚ míňať financie z eurofondov v najbližšom rozpočtovom období, čiže je to akási obdoba štátneho rozpočtu. Je to trochu prekvapujúce, lebo za prioritnú ju ako účinný nástroj budovania znalostnej spoločnosti považovala tak predošlá Dzurindova, ako aj terajšia Ficova vláda. Ešte prekvapujúcejšie je to preto, lebo odborná verejnosť, profesijné združenia a mimovládne organizácie o zmenách nič netušili a ukazuje sa, že ani úrad splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti. „Zachytávali sme len zverejňované informácie a urýchlene sme k nim zaujímali postoje, ale v priebehu prípravy s nami nikto nekomunikoval a my sme nevedeli, s kým môžeme komunikovať,“ hovorí člen Rady vlády SR pre informatiku Milan Ištván. Inými slovami, nikto z kompetentných (a ukazuje sa, že ani z vládneho sektora) nebol k zásadným zmenám NSRR na roky 2007 – 2013 prizvaný. Čo je však ešte zarážajúcejšie, minister Janušek nerešpektoval ani zásadné a argumentmi podložené výhrady viacerých sociálnodemokratických ministrov. Podľa denníka Pravda sa mimoriadne angažovali najmä minister kultúry Marek Maďarič, minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek a minister financií Ján Počiatek. „Rozdelenie programu znalostná ekonomika znamená krok k presadzovaniu rezortných záujmov bez spoločného efektu medzi podporou konkurencieschopnosti podnikov s výskumom a informatizáciou,“ citoval v pondelok denník argumenty, ktoré prezentovali Počiatkovi podriadení v stanovisku ministerstva financií. Výsledkom ich úsilia podľa anonymného zdroja priamo z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja je asi o 500 miliónov eur na informatizáciu menej než navrhovala Dzurindova vláda. Informatizácia bola totiž vytrhnutá z programu znalostná ekonomika a pridelená do programu doprava. Rozdiel vznikol tým, že v konečnom návrhu je na informatizáciu určených asi 800 miliónov eur (o 50 miliónov menej ako pôvodne), ale navyše aj vrátane projektov v zdravotníctve či školstve, ktoré predtým patrili do osobitných programov. Nový návrh ich ruší a presúva do „jednotnej“ informatizácie, ale nepresúva už peniaze, ktoré na ne boli pôvodne vyčlenené. V rozpore s programom vlády Odborná verejnosť to považuje za katastrofálnu správu. Už koncom augusta zaslalo občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Janušekovmu ministerstvu pripomienku so zásadným nesúhlasom so znížením prostriedkov na informatizáciu. „Slovenská republika patrí jednoznačne medzi najzaostalejšie členské štáty Európskej únie v oblasti rozvoja Informačnej spoločnosti,“ píše sa v nej. „Toto zaostávanie SR sa bude naďalej prehlbovať a vážne ohrozovať ďalší kvalitatívny rozvoj verejnej správy, vzdelávacích a vedeckých inštitúcií, malého a stredného podnikania. Nemyslíme si, že tento návrh je v súlade so schváleným Programovým vyhlásením vlády.“ Nepomohlo to, rovnako ako ani výhrady ministrov za Smer. V pondelok vydali PPP už spoločné vyhlásenie s IT Asociáciou Slovenska, v ktorom zdôraznili, že aj „predchádzajúcou vládou schválenú alokáciu finančných zdrojov na informatizáciu spoločnosti vo výške 850 mil. eur považujeme za nedostatočnú. Podľa oficiálnych dokumentov EÚ bolo zo štrukturálnych fondov na roky 2004 – 2006 v krajinách Európskej únie alokovaných na intervencie do informačnej spoločnosti okolo 8 percent. V SR bolo alokovaných iba 0,96 percenta. V pripravovanom programovacom období 2007 – 2013 bude tento podiel v iných krajinách presahovať 10 percent.“ Návrh ministra Janušeka na nový NSRR je jednoducho nepochopiteľný, nech ho hodnotíme z hľadiska aktuálnych trendov vývoja európskej spoločnosti alebo z hľadiska plnenia programového vyhlásenia vlády. Je pochopiteľný iba z hľadiska volebného programu SNS. To je však na ministra koaličnej vlády veľmi slabý a úzkoprsý výkon. Budúcnosť znalostnej spoločnosti na Slovensku má teraz v rukách Smer. Jeho ministri už ako jednotlivci zdravý rozum a vernosť vlastným predvolebným sľubom ukázali. Teraz je na nich, aby to ukázali aj kolektívne na čele so svojím predsedom, ktorý v tomto Smere zatiaľ zásadne nezaváhal. Autor je politológ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama