Reklama
Reklama

Česko-slovenská sobota

O pár dní bol veľký sviatok. Všade viali zástavy, národom sa prihováral prezident, okná a ulice boli vyzdobené, televízia a rozhlas zaradili sviatočný program a nešlo sa do práce. O pár dní bol štátny sviatok. Bol, ale už nie je.
Počet zobrazení: 873

O pár dní bol veľký sviatok. Všade viali zástavy, národom sa prihováral prezident, okná a ulice boli vyzdobené, televízia a rozhlas zaradili sviatočný program a nešlo sa do práce. O pár dní bol štátny sviatok. Bol, ale už nie je. Je prirodzené, že každý štát si deň svojho vzniku pripomína tak slávnostne, ako sa len dá. Historici sa raz budú sporiť, či bol vznik demokratickej Slovenskej republiky vyvrcholením všeľudového národno-emancipačného procesu, alebo len dôsledkom dohôd hašterivých politikov, ktorí vo federatívnom štáte nemali dosť priestoru na ukojenie svojich mocenských, finančných a majetkových ambícií. Pokojne sa o to môžeme sporiť už dnes, nemali by sme však zabúdať, že emancipácia Slovákov sa ani z hľadiska štátoprávneho nezačala 1. januára 2003 či pár mesiacov predtým. Katarína Zavacká pred vyše desiatimi rokmi na Klube Nového slova povedala, že Slováci majú podivuhodný zmysel pre historickú diskontinuitu. Vzťah dnešného „oficiálneho“ Slovenska k výročiu vzniku Česko-slovenskej republiky je toho dôkazom. Ak je prvý január oslavou samostatnosti a národnej emancipácie Slovákov, 28. október je ním ešte viac. Spoločným štátom s Čechmi sme ukončili obdobie nevídaného útlaku, násilného odnárodňovania, sociálneho utrpenia. Na samostatný štát sme objektívne nemali ani potrebné štátne a politické štruktúry, ani ľudí do štátneho aparátu. Preto vznik Česko-Slovenska v Martine podporili aj neskorší vodcovia autonomistického hnutia. Na troskách monarchie Habsburgov bolo pre Slovákov Česko-Slovensko jedinou záchranou, inak by si nás „roztrhali“ silnejšie národy alebo by sme zostali súčasťou iredentou ovládaného Maďarska. 28. október nemá nič spoločné s neskoršími nespravodlivosťami voči Slovákom, so všetkými deformáciami v národnom usporiadaní spoločného štátu, s neskoršou sociálnou nespravodlivosťou novej republiky, s neskoršími autoritatívnymi a totalitnými režimami. 28. október je výlučne sviatkom vzniku Česko-Slovenska. Bez 28. októbra 1918 by nikdy neprišiel 1. január 1993. Nechápem, prečo v kalendári na tento rok nie je posledná októbrová sobota vyznačená červenou. Ale som presvedčený, že sviatkom samostatného Slovenska je aj bez toho.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama