Reklama
Reklama

Pápež kontra politik

V nedeľu vyzval pápež Benedikt XVI. na „hlboké zmeny svetového ekonomického systému“. Hlavný problém je v tom, že spôsob rozdeľovania svetových materiálnych zdrojov sústreďuje bohatstvo v rukách menšiny a ponecháva väčšinu obyvateľov napospas chudobe.
Počet zobrazení: 1236

V nedeľu vyzval pápež Benedikt XVI. na „hlboké zmeny svetového ekonomického systému“. Hlavný problém je v tom, že spôsob rozdeľovania svetových materiálnych zdrojov sústreďuje bohatstvo v rukách menšiny a ponecháva väčšinu obyvateľov napospas chudobe. Bez zmien pritom podľa hlavy katolíckej cirkvi nemožno nasýtiť hladujúcich a vyriešiť ďalšie globálne problémy ľudstva. Aj tie pápež jasne pomenoval ako „environmentálne a energetické riziká“. Najvyšší katolícky duchovný pokračuje v tvrdej kritike kapitalizmu, s ktorou začal už jeho predchodca. Odvolal sa pritom na výročnú správu OSN o ľudskom rozvoji, čím dal najavo, že Vatikán tento dokument považuje za smerodajný. Kritika súčasného kapitalizmu potvrdzuje prehlbujúcu sa priepasť medzi sociálnou náukou katolíckej cirkvi a cirkevnými postojmi k súčasným problémom a praktickou politikou kresťanskodemokratických strán. Keď sa ocitnú vo vláde, presadzujú niekedy až krajne libertariánske opatrenia, prehlbujúce problémy, o ktorých v nedeľu Benedikt XVI. hovoril. A nič sa v tom nezmení, čo takmer v tej istej chvíli potvrdil Mikuláš Dzurinda. Katolícky politik, ktorý sa považuje za kresťanského demokrata, vyhlásil, že postoj HZDS k vládnej novele Zákonníka práce bude ukážkou o „politickom a programovom ryse“ hnutia. Chce, aby HZDS spolu s pravicou bránilo „Zákonník práce, ktorý viedol k investíciám, k poklesu nezamestnanosti“. Ale aj k menšej ochrane pracujúcich pred svojvôľou zamestnávateľov, často až k otrockej práci, k poklesu príjmov z jedného zamestnania, k nútenej práci nadčas bez adekvátnej odmeny, ale najmä k väčšiemu „sústreďovaniu bohatstva v rukách menšiny a ponechaniu väčšiny napospas chudobe“. Dvojtvárnosť Mikuláša Dzurindu je urážajúca pre každého veriaceho kresťana. Bez hanby sa uchádza o politickú podporu v kostoloch, ale akceptovať aktuálne postoje katolíckej cirkvi v sociálnej oblasti odmieta. Jeho pohŕdanie obyčajnými ľuďmi je až obludné. Zákonník práce nie je norma, ktorá má podporovať investície a zamestnanosť. Zákonník práce je na ochranu pracujúcich pred otrockou prácou, má chrániť ich zdravie pri práci, ponúkať nástroje na reálnu obhajobu vlastných záujmov voči zamestnávateľom. A z tohto hľadiska je dnešný Zákonník práce z dielne Ľudovíta Kaníka iba zdrapom papiera. Hlasovanie o veľmi potrebnej novelizácii tohto zákona bude naozaj skúškou pre každého. Dzurinda má pravdu v tom, že skutočne pravicový subjekt hlásiaci sa k princípom ekonomického neoliberalizmu ju nemôže podporiť. Naopak, podporiť ju musí každý, kto nedeľné slová hlavy katolíckej cirkvi berie vážne. Priority kresťanského demokrata Mikuláša Dzurindu sú po minulom víkende úplne jasné. Autor je spolupracovník Slova

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama