Reklama
Reklama

Do Rómov treba investovať

Najväčším problém každej doterajšej vládnej politiky voči Rómom je, že nie je systematická. Väčšinou ponúka iba upokojenie terajšej situácie, ale neberie ohľad na perspektívy.
Počet zobrazení: 1195

Najväčším problém každej doterajšej vládnej politiky voči Rómom je, že nie je systematická. Väčšinou ponúka iba upokojenie terajšej situácie, ale neberie ohľad na perspektívy. Pre štát je jednoduchšie vyplatiť zaostalým ľuďom nejaké sociálne dávky na prežitie, než ich (a ďalšie generácie) natrvalo zo zaostalosti vytrhnúť. Pritom dnes už existujú dôkazy o efektívnosti systémového prístupu, i keď účinok sa nedostavuje rýchlo. Napríklad v jednej z bardejovských materských škôl majú pozitívne skúsenosti s rómskou asistentkou. Bývalá predáčka robotníčok v tamojšej obuvníckej fabrike sa pri práci sústredila na rozširovanie slovnej zásoby rómskych detí a ovládanie slovenčiny. Deti Rómov sú totiž najčastejšie zaraďované do špeciálnych škôl preto, lebo na vyučovaní vyrušujú. Bodaj by však títo prváčikovia nevyrušovali, keď pre slabé ovládanie slovenčiny a chabú slovnú zásobu svojej učiteľke skoro nič nerozumejú. Ani dospelý človek by sa nedokázal sústrediť na výklad v nezrozumiteľnom jazyku niekoľko hodín denne. Už vôbec to nemožno očakávať od dieťaťa. Ale deti, ktoré prešli dvojročnou prípravou v spomínanej škôlke pod dohľadom rómskej asistentky, zvládli prvý ročník ZŠ tak dobre, že postúpili do druhého. Do špeciálnych škôl bez perspektívy na získanie atraktívneho vzdelania sa dostávajú rómske deti aj preto, lebo prídu do prvého ročníka úplne nepripravené na systém, ktorý tam funguje. Učiteľky z Pečnianskej Novej Vsi v okrese Sabinov rozprávali o deťoch z rómskych osád, ktoré chodili na malú potrebu do rohu triedy, alebo vôbec netušili, čo je to mydlo či šampón. Tieto deti neboli navyknuté na – pre nás ostatných – bežný pracovný režim. Najjednoduchším riešením by opäť bolo ich preradenie do špeciálnych škôl, z ktorých sa však spravidla už nedostanú ani po zlepšení výsledkov. Lenže takéto deti do špeciálnych škôl nepatria, úplne im stačí tzv. nultý ročník, v ktorom nebudú preberať učivo, ale budú sa socializovať. Nemá význam míňať na Rómov len tak desiatky či stovky miliónov. Pokiaľ to nie sú rozumné investície do budúcnosti, ide o vyhodené peniaze. Aj výskum UNDP dokazuje, že deti treba v prvom rade vytrhnúť zo zaostalého a nepodnetného prostredia a popri zabezpečení dôstojného života im treba dať výchovu a vzdelanie. Pritom je nevyhnutné postaviť to na takých Rómoch, ktorí už vzdelanie majú a chápu jeho význam. Okrem iného môžu byť príkladom, ktorí ukáže cestu aj ostatným.

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama