Reklama
Reklama

Rómski asistenti na školách

Ministerstvo školstva by malo urýchlene celoplošne umiestniť do základných a materských škôl rómskych asistentov učiteľa.
Počet zobrazení: 995

Ministerstvo školstva by malo urýchlene celoplošne umiestniť do základných a materských škôl rómskych asistentov učiteľa. Predseda Združenia rómskej mládeže (ZRM) Ivan Mako poukazuje na ich kľúčový význam pri dosahovaní lepších výsledkov rómskych detí na školách. Nehovorí do vetra. Zatiaľ čo spomedzi Rómov, ktorí už vzdelanie ukončili, sú štyri percentá absolventov špeciálnych (kedysi osobitných) škôl, spomedzi rómskych detí, ktoré práve chodia do školy, ich je v špeciálnych školách až dvanásť percent – v prípade detí z osád dokonca až pätnásť. Tieto údaje naznačujú, že malí Rómovia majú čoraz väčšie problémy zaradiť sa do normálneho vzdelávacieho systému. Zároveň poukazujú i na neochotu pedagógov na bežných školách popasovať sa s problémovými rómskymi deťmi. Učiteľom sa nemožno čudovať. Pre väčšinu rómskych detí (najmä z osád) je príchod do školy prvou socializačnou skúsenosťou. „Mnohé nemajú ani základné hygienické návyky, nevedia sa spoločensky správať, často majú problémy s vyučovacím jazykom,“ vysvetľuje I. Mako. Učitelia na základných školách sú dnes „dostatočne“ demotivovaní a ani nemajú priestor, aby sa takýmto deťom venovali navyše. „Takže sa ich radšej usilujú zbaviť už po prvom ročníku preradením do špeciálnej školy,“ konštatuje šéf ZRM. K tomu sa pridružuje problém, že mnohí dospelí Rómovia nevidia vo vzdelávaní svojich detí význam. Z tohto dôvodu, ako aj zo strachu z väčšinovej spoločnosti ich ani nechcú do školy posielať. Pred dvoma rokmi preto ZRM realizovalo s podporou vtedy ešte existujúceho Národného úradu práce (NÚP) projekt Asistent rómskeho učiteľa. V rámci neho vyškolili stovky Rómov s aspoň stredoškolským vzdelaním, ktorí potom pomáhali na školách tým, že sa venovali špeciálne rómskym deťom. „Často vykonávali aj terénnu prácu, aby rodičov presvedčili, nech svoje deti do škôl posielajú, nech im vytvárajú podmienky na úspešné štúdium,“ opisuje projekt Ivan Mako. Asistenti pracovali aj v materských školách, kde učili deti z osád po slovensky, rozširovali ich slovnú zásobu. „Konkrétne skúsenosti, napríklad z Bardejova, ukázali, že takto pripravené deti potom základnú školu zvládali lepšie a neboli preraďované do špeciálnych škôl,“ hovorí I. Mako. Po zániku NÚP však takmer úplne zanikli aj asistenti. Minister školstva Martin Fronc (KDH) neprejavil záujem o jeho udržanie v takej širokej podobe. ZRM sa však v súčasnosti usiluje projekt obnoviť. Jeho úspech však závisí predovšetkým od postoja Froncovho nástupcu Jána Mikolaja.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama