Reklama
Reklama

Spätná väzba

Podpredseda vlády jasne ukazuje, čo je prioritou jeho časti agendy: pod vzdelanostnou spoločnosťou a inováciami rozumie predovšetkým ten sektor vedeckého výskumu, ktorý prináša priamy ekonomický zisk.
Počet zobrazení: 523

Ad: Slovenskí manažéri nevyužívajú inovácie (Dušan Čaplovič), Slovo 23/2007 Podpredseda vlády jasne ukazuje, čo je prioritou jeho časti agendy: pod vzdelanostnou spoločnosťou a inováciami rozumie predovšetkým ten sektor vedeckého výskumu, ktorý prináša priamy ekonomický zisk. Informačné technológie, chémia, genetika, teda všetko, čo sa dá predať do zahraničia. Aspoň že myslia na patentovú ochranu. Druhým odkazom pána Čaploviča je, že sa budú podporovať projekty spojené so súkromným sektorom, teda s podnikaním. Predpokladám, že ide viac o spôsob, ako pod hlavičkou podpory vedy podporiť vybranú časť podnikateľského sektora a financovať jej aktivity z verejných zdrojov. Rizikom takéhoto prístupu však je, že ak sa pod hlavičkou jedného presadzuje čosi iné, možno v tom hľadať aj iné ako hlásané záujmy. A tam, kde vzniká priestor na takéto podozrenia, je aj priestor na korupciu. Verím, že týmto pokušeniam sa pri budovaní vzdelanostnej spoločnosti podarí vyhnúť. Obzvlášť ak sa nevytvárajú cesty na pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne celej populácie krajiny. Miro Tížik Ad: Krutý rozpor (Marta Moravčíková), Slovo 23/2007 Nepočul som o protestoch zelených, ktorí by sa priväzovali na dedinské komíny po celom Slovensku preto, že dedkovia a babky spaľujú v dedinských peciach aj množstvo PET fliaš a iných plastových odpadov. Nie, naozaj som nepočul. A to by som sa k nim aj pridal, pretože tým nedokonalým spaľovaním sa zamoruje ovzdušie viac ako iné potenciálne ohrozenia, ktoré tak dráždia grínpísákov. Ale je taká malá krajinka, ktorá neotáľala a zaviedla nákladný a náročný systém výkupu PET fliaš, a ohromne sa to osvedčilo. Veď kto by spálil asi desaťkorunovú hodnotu, ak ju môže v ktoromkoľvek obchode speňažiť? A mestá, obce, lesy a pobrežie sa vyčistili, pretože aj bezdomovci našli možnosť obživy. Hovorím o malej severnej krajinke, kde je po pár rokoch od zavedenia systému zberu PET fliaš a plastových obalov zdravo a čisto aj bez hnutia zelených – o Estónsku. Peter Zajac-Vanka V skutočnosti na Slovensku environmentálna organizácia Priatelia Zeme-SPZ vedie už roky osvetové a vzdelávacie kampane proti domácemu spaľovaniu PET fliaš a iných plastov. V minulom roku konkrétne napríklad rozoslala na všetky školy a do všetkých obcí Slovenska informačné materiály o škodlivosti takéhoto postupu. Na výzvu organizácie sa do ďalšej aktívnej spolupráce na kampani zapojilo 260 škôl a 98 obcí. Priatelia Zeme-SPZ takisto roky bojujú za prijatie zákona o zálohovaní PET fliaš, hoci v západných krajinách – podobne ako v Estónsku – je bežné, že s takouto iniciatívou vychádza samotné ministerstvo životného prostredia. Viac informácií o aktivitách organizácie v oblasti odpadov možno nájsť na stránke http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/kampane

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama