Reklama
Reklama

Výstava Faszination und Gewalt

Norimberg je mesto, ktoré v nás asi najviac oživuje spomienky na „tretiu ríšu“ Adolfa Hitlera.
Počet zobrazení: 506
2407_16_v koncetracnom tabore-m.jpg

Norimberg je mesto, ktoré v nás asi najviac oživuje spomienky na „tretiu ríšu“ Adolfa Hitlera. Či už ako miesto ríšskych straníckych zjazdov (mesto ríšskych dní), alebo ako miesto, kde na straníckom zjazde v roku 1935 vyhlásili nacisti protižidovské zákony. Po vojne sa stal Norimberg svetoznámym vďaka procesom s nacistami. Dlhodobá výstava Faszination und Gewalt sa rozkladá na 1300 štvorcových metroch norimberského Dokumentačného centra. Vznikla po rozsiahlej spolupráci múzeí, archívov a knižníc, ktoré zhromaždili bohatý dokumentačný materiál, prezentujúci vývoj národného socializmu v Nemecku. Samotné Dokumentačné centrum sa zaberá asi 4 štvorcové kilometre z plochy nedokončeného kongresového centra, kde sa kedysi konali monumentálne ríšske zjazdy NSDAP, inscenované s obrovskými nákladmi. Zjazdy vždy sprevádzali gigantické vlajkové sprievody a kultové oslavy, ktoré vždy vyvrcholili príchodom milovaného führera. Za ich organizáciu a priebeh bol zodpovedný Hitlerov vedúci ríšskej propagandy Joseph Goebbels. Úlohu vystavať tento „monument“, ktorý sa spolu s ostatnými zariadeniami (kasárňami a pod.) mal rozkladať na ploche 11 km2 dostal architekt Albert Speer v roku 1934. Na kongresovom centre sa pracovalo až do roku 1939, kedy bola práca na ňom pre vypuknutie druhej svetovej vojny zastavená. Stavebné práce pohltili približne 208 miliónov ríšskych mariek. Dokumentačné centrum do dnešnej podoby pretvoril rakúsky architekt Günther Domenige. Do kamennej nacistickej architektúry zakomponoval sklenené prechody a oceľové konštrukcie, ktoré pretínajú kamenný základ stavby a umožňujú nám nahliadnuť aj do útrob kongresovej haly. V dokumentačnom centre je aj kino, ktoré premieta filmy tematicky venované nacizmu. Môžeme si tu pozrieť aj originálny film Leni Riefenstahlovej Triumph des Willens - dokument o ríšskych dňoch v Norimbergu v roku 1934. Potulky v čase Výstava využíva klasické nástroje - múzejné exponáty, archeologické nálezy, knihy a bohatý archívny materiál, ktorého účinok je zosilnený rôznymi modernými technikami (počítače, filmy, zvukové záznamy a pod.). Je rozdelená na 19 častí, ktoré postupne prevedú návštevníka históriou Nemecka od vzostupu NSDAP, uchopenia moci Hitlerom, až po jeho smrť, koniec vojny a popravu odsúdených nacistov. Časť výstavy sa venuje i histórii budovania a úprav kongresovej haly a priľahlých častí. Každý návštevník dostane pri príchode audiosprievodcu, ktorý v niektorom zo svetových jazykov objasňuje historické súvislosti a sprevádza ho po jednotlivých častiach výstavy. Miestnosťou, v ktorej je umiestnená prvá časť výstavy, sa rozliehajú hlasy nemeckých pohlavárov z originálnych nahrávok, ktoré umocňujú výpovednú silu fotografií a iného faktografického materiálu. V druhej miestnosti nachádzame za sklom ríšske marky a Hitlerov Mein Kampf. V ďalšej miestnosti nájdeme výtvory Hitlerovho osobného fotografa Heinricha Hoffmanna – fotografie Hitlera vo všetkých variantoch . V časti nazvanej Prevzatie moci a počiatky diktatúry sú okrem iného archívneho materiálu aj fotografie popráv nepohodlných osôb. V siedmej časti výstavy môžeme na obrazovkách počítačov sledovať archívne materiály o histórii a zmenách architektúry priestorov, v ktorých sa konali ríšske dni, od počiatku stavby až do dnešných čias. V ďalšej časti uvidíme fotografie ľudí, ktorí boli dovážaní na nútené práce do Norimbergu. O niečo ďalej môžeme sledovať útržky filmu Triumpf des Willens. Časť výstavy je venovaná aj antisemitizmu a rasizmu. Tu môžeme sledovať ukážky nezmyselných pokusov nemeckých lekárov na Rómoch, ktorým robili odtlačky hláv, aby dokázali ich odlišnosť od nadradenej árijskej rasy. Je tu veľa archívneho materiálu venovaného deportáciám Židov do koncentračných táborov – fotografie vagónov plne naložených mŕtvymi Židmi. Šokujúci je aj víťazný článok žiaka 5 triedy, ktorý píše, že všetko, čo má niečo spoločné s podvodom a vraždou, pramení zo Židov, že Židia chcú vojnu a Nemecko chce len mier, že za neúspechy Nemecka vo vojne môžu Židia... Za povšimnutie stojí aj spoločenská hra (niečo ako Človeče, nehnevaj sa!), v ktorej je úlohou pozbierať čo najviac Židov a vyhnať ich za hradby mesta, či knižka protižidovsky orientovaných rozprávok, ktoré zozbierala učiteľka z materskej škôlky Elvíra Bauerová. Ďalšia miestnosť je venovaná norimberským procesom s nacistami. Aj tu nájdeme množstvo archívneho a fotografického materiálu z vypočúvania svedkov i obvinených, či fotografie popravených nacistických zločincov. Poslednou zastávkou na výstave je akýsi sklený mostík, či tunel, z ktorého môže návštevník výstavy nazrieť aj do útrob nedokončenej kongresovej haly, aby si mohol lepšie predstaviť monumentálnosť nacistických propagandistických slávností. Okrem výstavy „Faszination und Gewalt“ ponúka Dokumentačné centrum aj rozličné iné tematické výstavy a prednášky,. Organizujú sa tu i študijné dni pre študentov základných a stredných škôl a premietania filmov o nacizme, spojené s diskusiou. Autorka je publicistka

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama