Reklama
Reklama

Spätná väzba

V článku je napísané, že celá reforma by bola iba účtovníckym trikom. Ale aspoň na Slovensku vytvorenie druhého piliera účtovníckym trikom skutočne je, dokonca podvodom – defraudovaním peňazí sporiteľov.
Počet zobrazení: 608

Ad Groš druhý: Prečo demografia nie je dobrým dôvodom na reformu (Michal Polák), Slovo 24/2007 V článku je napísané, že celá reforma by bola iba účtovníckym trikom. Ale aspoň na Slovensku vytvorenie druhého piliera účtovníckym trikom skutočne je, dokonca podvodom – defraudovaním peňazí sporiteľov. Veď si predstavte, že by napríklad systém stavebného sporenia vytvoril akýsi druhý pilier bez povinného solidárneho princípu. Veď ten znamená, že sporiteľ sporí za podmienok, podľa ktorých niekto iný zároveň dostáva zo spoločného mešca peňazí stavebný úver, a ten spláca. Predstavte si vytvorenie druhého piliera v stavebnom sporení: niektorí by si mohli sporiť iba na svoj individuálny účet a možno by investovaním na trhu získali viac, iní by preto mali čoraz menšiu šancu dostať stavebný úver zo spoločného mešca, lebo by sa zmenšoval. Riaditeľa stavebnej sporiteľne, ktorý by to dovolil, by zrejme zavreli pre defraudáciu v prospech zločineckej skupiny. A práve toto naši reformátori organizovane zločinne zlegalizovali! Vibro Ad Hrozí nám nový feudalizmus (rozhovor s Janom Kellerom), Slovo 24/2007 Žijeme zaujímavú dobu, klasickí kapitalisti ako jednoznační majitelia svojho podniku už zanikajú. Doba Baťov, Fordov, ale i Majských sa už skončila. Noví majitelia sú často tí, ktorí ako sivé eminencie riadia v nadnárodných korporáciách zosieťovaných zmluvami, partnerstvami, alianciami záujmov masu manažérov po celom svete. Masy vlastníkov akcií takisto rýchlo odumierajú a na ich miesto prichádzajú správcovia investičných fondov, ktorí investujú (nakupujú a predávajú) akcie v mene svojich anonymných klientov. Kto dnes určuje ekonomický vývoj? Títo „obchodníci“ s investíciami masových klientských zmlúv? Sivé eminencie v pozadí? Vďaka komu sa na trhu zjavili mobilné telefóny a obrátili naruby svetové telekomunikačné trhy? A kto dnes vyvíja hybridné automobily a skúša reaktory na studenú syntézu ako budúce energetické zdroje ľudstva? Nie sú to vedci, inžinieri? Kedy už predstaviteľom týchto profesií dôjde, že sú vlastníkmi výkonnejšej a významnejšej produktívnej sily, ako je sila financií a kapitálu? Peter Zajac-Vanka V rubrike sú publikované listy redakcii a komentáre z internetových diskusií na webstránke Slova. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky upravovať a krátiť.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama
skvelydarcek.sk

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama