Reklama
Reklama

Maďarsko: Asimilácia národnostných menšín

Kritika našej národnostnej politiky zo strany predstaviteľov Strany maďarskej koalície vyznieva paradoxne najmä preto, lebo prezrádza, že pri hodnotení tejto oblasti u nás a v Maďarsku používajú dvojitý meter.
Počet zobrazení: 1019

Kritika našej národnostnej politiky zo strany predstaviteľov Strany maďarskej koalície vyznieva paradoxne najmä preto, lebo prezrádza, že pri hodnotení tejto oblasti u nás a v Maďarsku používajú dvojitý meter. Samozrejme, nie sú zodpovední za rozhodnutia maďarských vládnych, dokonca ani opozičných politikov. Zároveň však určite chápu, že vnímanie ich kritiky na Slovensku by mohlo byť iné, ak by to, čo požadujú od našich vlád, aspoň neformálne požadovali od svojich kolegov v Budapešti. Navyše, keď sa dlhodobo opierajú o ich pomoc a podporu. Ťažko možno brať vážne kritiku či pripomienky od politikov, ktorí v tej istej oblasti vo vlastnej krajine nerobia a nezabezpečujú ani zlomok z toho, čo požadujú od nás. Donaha nedávno obnažil žalostnú národnostnú politiku v Maďarsku človek najpovolanejší – odchádzajúci parlamentný ochranca ľudských práv pre etnické a národnostné menšiny Jenő Kaltenbach. Na svojom poste pôsobil 12 rokov, takže zažil politiku maďarskej vládnej pravice i ľavice, pozná problematiku z najvyššej i najnižšej úrovne, má dokonalý prehľad a jeho hodnotenie je teda veľmi dôveryhodné. J. Kaltenbach ešte v júni vyhlásil, že v otázke riešenia problematiky národnostných menšín v Maďarsku z dôvodu chýbajúcej politickej vôle nedošlo doposiaľ k skutočnému pokroku a menšiny sú prakticky asimilované. V rozhovore pre internetový portál FigyelöNet povedal, že v Maďarsku boli národnostné menšiny prakticky úplne asimilované, akčné programy pre ne sú iba ilúziou. O novele menšinového zákona povedal, že je štátom požehnaným podvodom. Vysvetlil to aj na konkrétnom príklade, keď spomenul, že podľa zákona sa na voľbách do samospráv môžu zúčastniť iba tí, čo sa zapíšu na menšinové voličské zoznamy. Nikto však nekontroluje, či naozaj k menšine patria. „Toto je štátom legitimovaný podvod,“ komentoval situáciu J. Kaltenbach. Menšiny majú v Maďarsku zákonom zaručenú existenciu samospráv, ktoré by im mali zaisťovať školskú a kultúrnu autonómiu. Tá však často funguje formálne. Ešte prekvapujúcejšie je, že už roky sa tam porušuje ústava a nikomu z vrcholných politikov – či už opozičných alebo vládnych – to ani trochu neprekáža. Najvyšší zákon Maďarska totiž zaručuje národnostným menšín automatické zastúpenie v parlamente, ale ako opäť upozornil J. Kaltenbach, v skutočnosti ho menšiny nemajú. Podľa Kaltenbacha politikov zaujíma jediná domáca menšina – Rómovia. Ani tí však nie pre snahu riešiť ich situáciu, ale preto, lebo sa stali politicky zaujímavým činiteľom, a chcú získať ich hlasy. Pre maďarskú tlačovú agentúru MTI Kaltenbach uviedol, že počas výkonu svojej funkcie priebežne pripomínal Národnému zhromaždeniu, že porušuje ústavu tým, že nezabezpečuje parlamentné zastúpenie menšín. Na odstránenie tejto chyby chýba skutočná snaha. Ak by bola, dalo by sa to vyriešiť rozhodnutím, ktoré by sa zrodilo v priebehu piatich minút, zdôvodnil situáciu ombudsman. Podľa jeho slov v Maďarsku sa málo hovorí o asimilácii menšín, na druhej strane sa však pripomína štátom silená asimilácia Maďarov žijúcich za hranicami. Ako pozitívny príklad situácie 13 menšinových spoločenstiev v Maďarsku, medzi ktorými je aj slovenská, ochranca práv menšín uviedol Srbov, ktorí majú dobre fungujúci systém inštitúcií, pomáha im ortodoxná cirkev a aj materská krajina sa nimi veľa zaoberá. Asi nie je náhoda, že s názorom svojho predchodcu súhlasí aj nový menšinový ombudsman Ernő Kállai. A tak vzniká otázka, akú hodnotu majú pripomienky maďarských politikov (z Maďarska i zo Slovenska) nielen voči našej národnostnej politike, ale vôbec k európskym štandardom v tejto oblasti. Lebo ak by Slovensko malo nasledovať maďarský príklad, bola by to pre naše národnostné menšiny katastrofa.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama