Reklama
Reklama

Víťazstvo ázijskej demokracie

Parlamentné voľby v Kazachstane potvrdili to, čo vzletnou frázou tvrdieval ruský expremiér Viktor Černomyrdin v čase svojej politickej slávy – chceli lepšie, dopadlo to ako vždy.
Počet zobrazení: 644
9-m.jpg

Parlamentné voľby v Kazachstane potvrdili to, čo vzletnou frázou tvrdieval ruský expremiér Viktor Černomyrdin v čase svojej politickej slávy – chceli lepšie, dopadlo to ako vždy. Keď od participácie na politickom živote krajiny demonštratívne odstavil ostatných, víťazom sa de facto stal prezident Nursultan Nazarbajev. De jure to bola jeho strana. Strana Nur Otan bude jedinou v novom Mažilise – dolnej komore. Ústredná volebná komisia Kazachstanu už oficiálne potvrdila, že získala 88,41 percent voličských hlasov, a tým aj všetkých 98 mandátov v parlamente (zo 107 je deväť mandátov obligatórne vyčlenených pre Zhromaždenie národov Kazachstanu). Ostatné subjekty zúčastnené na voľbách neprekonali sedempercentnú hranicu. Naplnil sa tak predpoklad, na ktorý prednedávnom upozornilo Slovo. Otázkou volieb nebolo, koľko dostane Nur Otan, ale či sa vôbec niekto dostane ďalej. Dnes je jasné, že stop dostali všetci. Nádeje, že oficiálna moc aspoň formálne pustí do parlamentu konštruktívnu pozíciu, sa ukázali zbytočnými. Moc je moc. Nazarbajevovi totiž nechutí klasický a ani moderný európsky model demokracie. Chutí mu výlučne ázijský model kazašského razenia. Syntéza „demokracie“ a „národných“ tradícií. Niečo na spôsob Singapúru, Malajzie alebo Južnej Kórey. Unikátny parlament Prečo sa nikomu nepodarilo prekonať vstupnú bariéru? V podstate sú tri dôvody. Po prvé sa opozičné strany – a to sú všetky okrem Nur Otan – neboli na predčasne voľby pripravené. Po druhé sa nedokázali vymaniť z pasce vlastného radikalizmu a po tretie, voliči, ktorých má N. Nazarbajev omotaných okolo prsta, si vlastne ani nevedia predstaviť iný Kazachstan, než ten, ktorý kreuje ich vodca. Tesne pred voľbami vyzval N. Nazarbajev voličov, aby prišli hlasovať za demokraciu a rozvoj: „Nemožno dopustiť, aby boli voľby využité ako katalyzátor destabilizácie a sociálnych konfliktov. Nedopustíme ohrozenie demokratických hodnôt, nedopustíme návrat späť...“ Voliči si túto výzvu dešifrovali, ako sú naučení. Hlasovať za Nur Otan, hlasovať za prezidenta, hlasovať tak, ako vždy doteraz. Treba však priznať, že oficiálna Astana vopred hlásila: Voľby budú súčasťou politickej reformy, priezračné a podľa pravidiel. To prvé sa podarilo. Kazachstan pokračuje cestou budovania hybridného ázijského modelu demokracie. Druhá téza má trhliny. Aj keď pozorovatelia Spoločenstva nezávislých štátov a Šanghajskej organizácie spolupráce hlásili, že „voľby boli legitímne, slobodné a zodpovedali medzinárodným normám“, pozorovatelia ODHIR/OBSE museli konštatovať problémy a mierny progres, čo je zjavné zo slov šéfa misie, slovenského diplomata: „Moc demonštrovala želanie zlepšiť volebný proces, no naše pozorovanie ukázalo, že Kazachstan musí ešte mnohé zlepšiť.“ Opozícia je zbytočná Samozrejme, že Nazarbajev označil víťazstvo Nur Otan za logický výsledok, a ak nie je v parlamente opozícia „netreba z toho robiť tragédiu“. Prezident túto myšlienku ešte rozviedol: „V svetovej histórii je dosť príkladov, keď bol parlament súčasne jednostranícky a efektívny.“ Ako príklad uviedol spomenutý Singapúr, ktorý dosiahol v nazarbajevskom videní „očarujúce úspechy v politickej a ekonomickej modernizácii, po tom, ako bol v roku 1968 zvolený jednostranícky parlament“. Čo s tým? Tieto voľby ukázali, že najmä v Európe je potrebné častejšie sa zamýšľať nad tým, čo bude deň po dni D. Teda keď nebude N. Nazarbajeva a bude možná alternatíva. Chaos? Mäkký prechod? Turkménsky model alebo plynulá činanizácia krajiny patriaca do VIP spolku energeticky bohatých, a teda geopoliticky príťažlivých? Zatiaľ aspoň nezabúdajme, že Nazarbajev je politický lišiak. Nedávno Európou oslavovaný presun niektorých jeho kompetencií na parlament bol predstavovaný div nie ako zásadný demokratizačný zlom. Lenže ak v Strednej Ázii je to tak, že ak niekde popustíte, musíte inde získať viac. Inak si vás nikto neváži. Teraz má Nazarbajev k dispozícii síce menej prezidentských kompetencií, ale ako predseda jedinej parlamentnej strany získal širší priestor na presadzovanie výlučnej a svojej politickej vôle. Zmenil sa len mechanizmus. Konzervácia nevyvinutých spoločenských a ekonomických vzťahov pokračuje. Ide o charakteristickú črtu autoritárnych režimov, ktoré pod tlakom imitujú autoritárnu modernizáciu. Vtedy okrem iného miznú aj efektívne mechanizmy vstupu nového pokolenia do politického života. Neskôr to, samozrejme, akceleruje ľubovoľný radikalizmus. No a toho je v Strednej Ázii viac ako dosť. Tieto voľby potvrdili, že ak má N. Nazarbajev záujem na reálnej modernizácii a zapojení do svetových procesov inak, než len pomocou korumpovaného predaja energií, mal by prehodnotiť svoje pozície k formujúcemu sa politickému systému Kazachstanu a priznať sa, že toto Pyrrhovo víťazstvo je dôsledkom jeho chybných analýz a stanovovania priorít. Ak to neurobí, platí antické „ešte jedno takéto víťazstvo a nezostane mi ani jeden vojak“, pretavené do súčasnej reality Kazachstanu – ešte jedno takéto víťazstvo a nezostane už nič iné, len vysnívaná monarchia. Zdieľané hodnoty R. Kipling vravieval, že východ je východ, západ je západ. Nikdy sa nestretnú. Preto je aktuálne a vhodné zamyslieť sa aj nad tým, aké hodnoty a čo prinesie Kazachstan budujúci v súčasnosti ázijský model demokracie do absolútna a patriaci medzi rozhodujúce krajiny Strednej Ázie, keď (asi) bude roku 2009 predsedať Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Aké hodnoty bude priorizovať? Čím obohatí pluralitné spoločnosti? Možno sa tešiť na zásadné príspevky k multikulturalizmu, multietnicite...? Európa znamená aj, alebo najmä, hodnoty. Honorované lavírovanie N. Nazarbajeva medzi Ruskom, Čínou a USA je síce diplomatickým umením, ale nie hodnotou, ktorá by bola mandátom a oprávňovala robiť N. Nazarbajeva & spol. vo vnútornej politike čokoľvek. Žiaľ, logika hodnotového vzorca jeho samého a Nur Otan, čo je vlastne on, sa koncentruje do schémy, ktorú po svojich voľbách ponúkol predvolebnému Kremľu „Myslím si, že ruský ľud musí urobiť všetko pre to, aby on (prezident V. Putin) predĺžil svoje kompetencie na tretie volebné obdobie. Nás zvolili naše národy, pre nich pracujeme a všetko ostatné je hlúposť...“ Á propos, voľby sú obyčajne sviatkom demokracie. Autor je spolupracovník týždenníka Slovo

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama