Reklama
Reklama

Samosprávy môžu získať miliardy

Štrukturálne fondy Európskej únie ponúkajú šancu samosprávam, dostať sa k miliardám korún na modernizáciu dedín a miest. Jednou z oblastí je aj digitalizácia fungovania úradov a komunikácie s občanmi.
Počet zobrazení: 910

Štrukturálne fondy Európskej únie ponúkajú šancu samosprávam, dostať sa k miliardám korún na modernizáciu dedín a miest. Jednou z oblastí je aj digitalizácia fungovania úradov a komunikácie s občanmi. Príklad z Raslavíc je povzbudzujúci, ale už dnes môžu ísť samosprávy oveľa ďalej a budú na to potrebovať minimum vlastných peňazí. Reč je o operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorý pred dvoma týždňami oficiálne predstavil podpredseda vlády Dušan Čaplovič. Úrad vlády totiž bude tento operačný program riadiť a dve z jeho troch prioritných osí sú šité na mieru samosprávam. Spoločný postup Vicepremiér pre vedomostnú spoločnosť už v Slove o tomto operačnom programe písal. Operačný program je vlastne dokument, ktorý presne definuje, na aké oblasti, aké činnosti a aké riešenia je možné získať finančnú podporu. Dominantou OPIS je informatizácia verejnej správy vrátane samosprávy. Je jasné, že v tejto oblasti budú dominovať tzv. národné projekty, čiže projekty, ktoré sa budú jednotne realizovať na celom Slovensku. Má to logiku. Pre ľudí je rozhodne lepšie, ak budú všetky úrady používať ten istý softvér, tie isté tlačivá, budú komunikovať tým istým spôsobom, vyžadovať tie isté informácie a podobne. Navyše bude nesmierne dôležité, aby informačné systémy jednotlivých úradov medzi sebou bez problémov komunikovali, aby sme nemuseli tie isté údaje diktovať opakovane niekoľkokrát. Nie je to však len parketa pre štátnu správu, ktorá je dostatočne centralizovaná. Spoločne môžu, ba mali by postupovať aj samosprávy. Kľúčovú úlohu v tomto smere bude zohrávať Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), prípadne samosprávne kraje. Jednotlivé obce a mestá by mali pochopiť, že nemá význam predkladať desiatky, či dokonca stovky podobných, alebo rovnakých projektov. Každý samosprávny úrad síce vyzerá inak, veď ani mestá a obce nie sú úplne rovnaké, ale v mnohom sa predsa len podobajú a navyše pre ne platia tie isté zákony, ktoré im určujú povinnosti i právomoci. Raslavice, ale sú aj iné takéto dediny, môžu byť pre ostatných dobrým príkladom. Všetko, o čom Marcel Mojžiš píše, je možné financovať z európskych fondov. Celú výstavbu internetovej stránky, počítače pre úrad, ale aj pre knižnicu, nákup multimédií do nej, dokonca aj školenia nielen pre zamestnancov, ale aj pre ľudí, najmä ekonomicky, sociálne, zdravotne či inak hendikepovaných. A techniku potrebnú pre naživo vysielané rokovania obecného zastupiteľstva. To však nie je všetko. Siete pre najrýchlejší internet Osobitnou prioritnou osou OPIS je rozširovanie prístupu k vysokorýchlostnému internetu. Na budovanie internetových sietí budú vďaka tomu k dispozícii miliardy korún. Aj Raslavice by mohli takto získať peniaze, aby „potiahli káble“ do každého domu, školy, knižnice, úradu. Koaxiálne káble sú však z dnešného hľadiska už zastarané. Lepšie by bolo zakopávať optické káble, ktoré nie sú drahším riešením, a pritom poskytujú niekoľkonásobne vyššie prenosové rýchlosti. V takom prípade nepotrebuje obec osobitný televízny kanál: všetko môže vysielať cez svoju internetovú stránku a ľudia to môžu pohodlne sledovať nielen doma, ale kdekoľvek v tej chvíli budú. Navyše takto budú môcť priamo z domu využívať aj to najmodernejšie, čo dnes na internete nájdete. S videom a zvukom v takej rýchlosti, že nespoznáte rozdiel medzi internetom a televíziou. To by napríklad umožnilo ľuďom priamu komunikáciu – zadarmo – so starostom. Stačilo by dokúpiť počítačovú kameru s mikrofónom a slúchadlami (čo dnes stojí zo dve – tri tisícky) a starosta môže robiť na internetovej stránke diskusie s občanmi a ešte sa aj uvidia bez toho, aby za ním chodili na úrad. Ale takéto riešenie umožňuje organizovať veľmi rýchle referendá – v priebehu dvoch dní môže mať obecný úrad a poslanci dokonalý prehľad o postoji občanov k akejkoľvek otázke. Čo potom zastupiteľstvu bráni, aby ku každému vážnejšiemu rozhodovaniu prizvalo všetkých voličov? Posilnenie demokracie Priama demokracia, alebo aspoň používanie jej prvkov a metód je na dosah ruky viac, než by sa nám zdalo. Už pred niekoľkými rokmi testovali takéto riešenia v Košickom kraji na úrovni samospráv v rámci medzinárodného projektu Webocracy. Nové technológie naozaj umožňujú oveľa lepšiu, efektívnejšiu a, samozrejme, prísnejšiu kontrolu politikov zo strany ich voličov. Tí by o tom mali vedieť a mali by na svojich volených zástupcov vytvárať tlak. Práve teraz, keď už ani výhovorky na nedostatok peňazí neplatia, je najvhodnejší čas. Dzurindova vláda presadzovala operačný program Znalostná ekonomika. Terajšia ho premenovala na Informatizáciu spoločnosti. Má to byť symbol, že nám nesmie ísť opäť len o ekonomizáciu všetkého. Informatizácia je užitočný proces na podporu budovania znalostnej (vedomostnej) spoločnosti. A ukazuje sa, že jednou z jej stránok bude aj posilnenie priamej demokracie. Autor je stály spolupracovník Slova

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama