Strašením pandémiu nezlikvidujeme!

Počet zobrazení: 2504

Slovensko v poslednom čase zažíva dni negatívnej slávy, nakoľko sa opäť nachádza a popredných priečkach EÚ v úmrtnosti na Covid-19.
Prognóza pre najbližšie tri mesiace nie je tiež najlepšia. Podľa niektorých odborníkov nás čaká dlhá epidemická vlna, ktorá sa v číslach môže vyrovnať predchádzajúcim vrcholom pandémie.
Aby sme získali určitý nadhľad a objektívnosť, je vhodné si povedať v číslach, čo Covid-19 vlastne predstavuje pre súčasné Slovensko.
SR uskutočnila 42 miliónov testov, na základe ktorých bolo 800 tisíc pozitívne zistených osôb s Covidom-19 a vyše 700 tisícom bolo potvrdené, že už prekonali infekciu. 800 tisícom infikovaných osôb bola nariadená viacdňová karanténa.
Na Slovenku s diagnózou Covid-19 zomrelo 12 729 osôb.
Posledné čísla nám potvrdzujú, že pandémia nie je na ústupe, a hrozí novými vrcholmi.
Keď porovnávame pandemickú situáciu u nás s Českom, prekvapuje ma, že v Česku sa píše už o štvrtej vlne a SR sa stále iba potáca v tretej.
Skutočnosť, že ČR nás spravidla v mnohom predstihuje, nemôže vysvetliť, prečo zaostávame o jednu vlnu. Osobne si myslím, že periodizácia pandémie do jednotlivých vĺn je dôležitá nielen preto, že každá vlna má svojho konkrétneho zmutovaného šíriteľa, ale zároveň je i príležitosťou, aby sme vyhodnotili účinnosť zvolených protiepidemiologických opatrení a v prípade potreby ich aj modifikovali, resp. doplnili novými.
Predpokladám preto, že čoskoro bude oznámený nástup štvrtej vlny aj v SR, a teda bude nutné povedať, čo sa nám osvedčilo a čo treba zmeniť oproti predchádzajúcim vlnám.

zbojocko_843.jpg
Kresba: Ľubomír Kotrha

Skutočnosť, že sa Slovensko dostáva do nelichotivých pozícií v celoeurópskom hodnotení, by mohla byť aj príležitosťou na kritické zhodnotenie všetkých troch predchádzajúcich vĺn.
Zdá sa mi však, že takéhoto prístupu sa nedočkáme, pretože podľa niektorých autorov sa nám pomerne úspešne darí pomocou covid automatu sploštiť krivku šírenia Covidu-19, a tým oslabovať rast infekcie. Za lepšie čísla v minulých mesiacoch tak môžeme ďakovať covid automatu, masovému testovaniu a vakcinácii.
Prečo napriek tomu sa nachádzame v nelichotivých štatistikách, sa však nedozvedáme.
Väčšina odborníkov je pesimistická z hľadiska ďalšieho vývoja pandémie, a to najmä z toho dôvodu, že sme stále ešte málo premorení (30 %) a máme iba 40 % populácie preočkovanej.
Veľmi čierne vyznieva i konštatovanie odborníkov z USA a Británie, ktorí tvrdia, že ani ich vyššia zaočkovanosť, a teda i vyššia premorenosť, neznamená, že sú už za vrcholom pandémie, pretože stále je možnosť dostať sa opäť na svoje neslávne maximá.
Zdá sa mi, že takéto hodnotenie pandémie je príliš katastrofické, pretože nedáva žiadnu šancu víťazstvu nad Covidom-19.
Považujem takýto prístup za alarmistický, ktorý spoločnosť nemôže dlhodobo akceptovať a môže viesť k sociálnym otrasom.
Je pravdou, že pandémia a najmä zložitosť vírusu prekračuje súčasné možnosti medicíny. Nakazení totiž nemusia mať žiadne príznaky a sú teda podľa medicínskej definície zdraví, no zároveň môžu byť šíriteľmi nebezpečného Covidu-19, čo prináša vysoký stupeň iracionality, ktorá sa môže preniesť aj do formulácií protiepidemiologických opatrení.
Iracionálne fungujúca pandémia si však napriek tomu vyžaduje racionálne opatrenia, ktoré by nielen popisovali jej fungovanie, kontrolu, ale zároveň by aj zjednocovali celú spoločnosť v boji proti Covidu-19.
Mali by sme sa vyvarovať detailnej a prísnej regulácie mobility všetkých občanov, pretože s odstupom času po vyplytvaných miliardách si možno budeme klásť otázku, čo sme to vyrobili za krízu. Môže nás priviesť k zisteniu, že Covid-19 nebol nebezpečný iba pre naše pľúca, ale dokázal negatívne pôsobiť aj na náš mozog...
K upokojeniu spoločnosti by prospelo, keby hlavné médiá nezverejňovali každodenné výsledky zomrelých, nakazených...
Ak by boli racionálne dôvody ku každodennému oznamovaniu príčin smrti všetkých zomrelých, t. j. podľa dlhoročných štatistík cca 150 ľudí denne, čo si nemyslím, že existujú, tak nevidím ani žiadny dôvod pre uvádzanie pandemických štatistík.
Uvádzané informácie o obetiach Covidu-19 navodzujú dojem, že politici i médiá majú silný záujem vyvolávať v spoločnosti atmosféru strachu a hrôzy, aby vytvorili spoločenskú jednotu, ktorá by sa dala efektívne riadiť. Je zlé, že testovanie sa dostalo do rúk politikov, ktorí si uvedomili silu týchto informácií, ktoré môžu použiť na zvyšovanie vlastných politických preferencií a pomocou nich prekrývať iné politické problémy. Politici musia prestať vyťahovať zo štátnej pokladnice peniaze a zaťažovať zdravotný systém súťažami a otáznymi zmluvami o nákupe lepších či horších testov...
Súčasná vnútropolitická situácia by si však vyžadovala, aby politici prispeli skôr k upokojeniu spoločnosti a zvolili poctivý prístup k príprave štátneho rozpočtu a sústredili pozornosť na zdražovanie potravín, energie... a ako hovoril jeden bývalý premiér – „aby všetkým dobre bolo“.
Rovnako masové testovania sú zbytočné a svojimi vysokými nákladmi (438 miliónov eur) iba zvyšujú neefektívne náklady zdravotného systému. Treba zdôrazniť, že bez dodatočných finančných zdrojov pre zdravotníctvo je informácia z testov o šírení veľmi predraženou informáciou. V konkrétnej situácii, v ktorej sa zdravotníctvo nachádza, ide skôr o plytvanie zdrojov. Testovanie nie je liečba, je iba získanie informácií o počte a trende šírenia vírusu.
Zdá sa, že informačná hodnota testovania zaujíma skôr politikov ako zdravotníkov. Zdravotný systém počas pandémie sa neriadi dlhodobými predikciami vývoja Covidu, ale reálnou potrebou poskytnúť pacientom lôžka, prístroje a personál.
Informácia o šírení Covidu-19 potvrdená testami však neprináša žiadnu reálnu úľavu pre občanov, ale skôr pripravuje zdravotný systém o zdroje.
Zdravotný systém potrebuje najmä peniaze, lôžka, prístroje a personál. Informácie o počtoch a šírení Covidu-19 sú pre zdravotný systém nepotrebné, pretože ten iba reaguje na požiadavky a prísun osôb z rýchlej zdravotnej služby, ktoré požadujú okamžitú pomoc.
Preto vstup do štvrtej vlny pandémie by sme mali založiť na tom, že zrušíme každodenné informácie (strašenie) o počte nakazených a mŕtvych.
Štvrtá vlna by mala zvážiť aj fungovanie covid automatu, ktorý je iba logickým dôsledkom masového testovania.
Covid automat bol skôr východiskom z personálnej krízy na ministerstve zdravotníctva a vo vláde. Je výsledkom zlyhania pána Matoviča, ktorý sa rozhodol nielen celú pandémiu moderovať, ale ju aj na každodennej báze riadiť. Keďže vrhanie jeho „atómových bômb“ na postihnuté regióny, uvrhnutie celého štátu do karantény sa ukázali ako naivné, nutne museli viesť k stvoreniu neosobného covid automatu. Keďže funguje na čistých číslach z testov, môže demonštrovať jeho matematickú presnosť a vysokú modernosť.
Covid automat však fakticky nič nerieši a iba určuje postupy podľa výsledkov testov, ako reagovať na jednotlivé čísla z regiónov.
Politici by však mali vedieť, že čo automatu uniká, je fakt, že ľudia sa ho prestávajú báť a z jeho opatrení sa stávajú iba formálne pravidlá, ktoré možno pomerne ľahko obísť.
Formulácia proticovidového programu by preto mala zostať v rukách zdravotníkov a nevystavovať politikov pokušeniu, aby mohli uzatvárať zmluvy na nákupy testov, prístrojov, lôžok...
Myslím si, že do štvrtej vlny by sme mohli ísť s novými proticovidovými opatreniami, ktoré budú vychádzať zo všeobecne prijatej zhody, že delta variant je v šírení oveľa agresívnejší ako jeho predchodcovia, ale v mortalite, chvalabohu, až taký silný nie je. Toto medicínske zistenie by mohlo byť aj východiskom k formulovaniu programu i cieľov štvrtej pandemickej vlny.
Novou komplikáciou, ktorá vstupuje do predikcie času ukončenia pandémie je nielen to, že vyvolaná imunita u jednotlivých osôb po určitom čase klesá, ale mutáciami sa znižuje aj účinnosť vakcín.
To všetko ukazuje, že i vakcinácia má svoje limity, a tým problematizuje všetky súdy o konci pandémie.
Doterajšie skúsenosti nám ponúkajú zásadné poučenie, ktoré spočíva v tom, že v otvorenom svete nie je možné pandémiu zastaviť totálnymi opatreniami, ktorým sa musia podriadiť všetci občania. Plnenie opatrení každým občanom, akými sú nosenie rúšok, lockdowny, karantény, vakcinácie, sú nielen extrémne drahé, ale sú aj nerealizovateľné.
Zdravotný systém sa musí koncentrovať predovšetkým na údaje a pomoc pre tých, ktorí musia byť hospitalizovaní.
Existujú tri vážne dôvody, prečo zrušiť plošné testovanie a vypnúť covid automat:

I. sú to najmä vysoké náklady protipandemických opatrení, ktoré spoločnosť nebude schopná v dlhšom časovom horizonte vykrývať bez zníženia životnej úrovne všetkých občanov;
II. flexibilita vírusu a jeho mutácií, ako aj pokles účinnosti vakcinácie si bude vyžadovať flexibilitu viacerých opatrení;
III. v dôsledku toho, že spoločnosť nie je pripravená pre totálnu vakcináciu, musíme ponechať všetky rozhodnutia na zdravotný systém a tých, ktorí ho prišli požiadať o pomoc.

Ak mám pravdu o zbytočnosti testov, potom sa to musí týkať aj covid automatu.
Ak by sme zrušili testy i covid automat, možno si položiť otázku, čo by potom malo byť obsahom proticovidových opatrení pre štvrtú vlnu.
Súčasný hlavný cieľ protiepidemických opatrení, t .j. vakcinovať minimálne 60 % obyvateľov je v krátkom čase nedosiahnuteľný, a to ani za podmienky, že by sme antivaxerom pohrozili, že ich postoje budú kriminalizované.
Zlomiť antivaxerov, príp. dosiahnuť 60 % vakcinácie celej populácie cestou súhlasu už pre dvojročné deti, nie je demokratická cesta a skôr by sme mali dať prednosť rešpektovaniu vôle nemalej časti populácie, ktorá má inú predstavu ako žiť s pandémiou a nezneužívať tento problém politicky k zásadnej zmene režimu.
Nevyužitá možnosť bezplatnej a dobrovoľnej voľby vakcinácie najmä pre starších ľudí, je dostatočnou ponukou zo strany slušnej spoločnosti pre túto časť populácie. Ich postoj musíme však rešpektovať, pretože je to ich rozhodnutie, ako chcú žiť, resp. nežiť s Covidom-19!
Militantní bojovníci za vakcináciu by si možno mohli uvedomiť, že aj druhá strana sa bojí o život, resp. o život najbližších ako aj oni. Skúsenosti z predchádzajúcich vĺn nám ukazujú, že ani rúška, ani lockdown, ani karantény, ani testovanie, ba ani dnešná vakcinácia nie sú 100 % zárukami, ako sa ubrániť pred Covidom-19. Sú iba ľudskými snaženiami, ako žiť v neistých podmienkach súčasného sveta.
Nemali by sme zabúdať, že riešenie pandémie nie je iba v rukách epidemiológov a ľudí v bielych plášťoch, pretože pandémia sa dotýka našich základných etických noriem, morálky, našej kultúry, práva, financií, politiky... a iba s nimi môžeme nájsť východisko z marazmu, zvaného Covid-19.

Autor PhDr. Eduard Šebo, je konzervatívny socialista
(dvakrát vakcinovaný Sputnikom)
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984