Partnerstvo v mene bezpečnosti a rozvoja v Ázii

Roman Vassilenko, veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike
Počet zobrazení: 2201

vassilenko.jpg24. októbra oslavuje Organizácia Spojených národov svoj deň – Deň OSN. Práve v tento deň v roku 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN.

Za posledné tri desaťročia sa Kazachstan podieľal na práci všetkých kľúčových orgánov OSN vrátane Bezpečnostnej rady s cieľom presadzovať priority, akými sú riešenie konfliktov, nešírenie jadrových zbraní a odzbrojenie, boj proti terorizmu, medzináboženský a medzietnický dialóg, ochrana záujmov rozvojových krajín, ktoré nemajú prístup k moru.

Existuje však ďalší dátum o niečo skôr – 5. október –, čo je významný historický dátum pre našu krajinu a Áziu. Práve v tento deň roku 1992 oznámil prvý prezident Kazašskej republiky Nursultan Nazarbajev z tribúny 47. valného zhromaždenia OSN iniciatívu na vytvorenie Konferencie o interakcii a opatreniach na budovanie dôvery v Ázii (CICA) s cieľom vytvoriť na ázijskom kontinente platformu medzinárodného dialógu na rozvoj opatrení na budovanie dôvery v rôznych oblastiach s cieľom zabezpečiť regionálnu a globálnu bezpečnosť.

Jednou z jedinečných vlastností prvého prezidenta Kazachstanu ako politika bola schopnosť predvídať budúcnosť. Pri predkladaní tejto iniciatívy povedal, že úloha Ázie vo svete sa zvýši – a mal úplnú pravdu. A spolu s úlohou Ázie sa zvyšovala aj úloha CICA. Táto iniciatíva sa stala vážnou aplikáciou mladého štátu na účasť na svetovej politike.

Spočiatku, v roku 1992, bola iniciatíva vytvorenia Konferencie prijatá veľmi dobre, hoci v niektorých krajinách došlo k určitému skepticizmu. Na prvých rokovaniach v rámci CICA sa zúčastnili zástupcovia 12 štátov. Je dôležité, že rokovania potom osobne viedol súčasný prezident krajiny Kasym-Žomart Tokajev, v tom čase minister zahraničných vecí Kazašskej republiky, a pod ktorého predsedníctvom sa plánuje uskutočniť šiesty samit CICA v jubilejnom roku 2022. „Kazachstan je pripravený dať nový impulz práci na stretnutí a podporiť všetky snahy zamerané na dosiahnutie spoločných cieľov,“ povedal prezident v predvečer nasledujúceho samitu.
 

cica.jpg
 

CICA dnes združuje 27 členských štátov vrátane stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, ale aj od Egypta, Izraela a Iránu až po Indiu, Pakistan, Čínu a Vietnam. Ide o významné teritórium zodpovednosti z hľadiska územia a počtu obyvateľov. To znamená, že CICA je uznávanou medzinárodnou značkou, o ktorej činnosť je veľký záujem. Záujem navyše nielen v samotnej Ázii, ale aj za jej hranicami.

Jedinečnosť CICA spočíva v rozsiahlom členstve a komplexnej agende, v ktorej všetky členské štáty chápu, že mier a bezpečnosť v Ázii je možné dosiahnuť iba prostredníctvom dialógu a spolupráce, čo v konečnom dôsledku povedie k trvalo udržateľnému rozvoju kontinentu v globálnom kontexte.

Pochopenie nedeliteľnosti bezpečnosti, skutočnosti, že bezpečnosť v jednej krajine má priamy vplyv na bezpečnosť ostatných štátov a všetkých ich občanov a bezpečnosť je možné zaistiť iba prostredníctvom mnohostranného a inkluzívneho prístupu je jedným z mnohých dôležitých faktorov, ktoré spájajú členské štáty CICA a vyvolávajú potrebu CICA.

Pripomeniem, že 11. – 12. októbra 2021 sa v hlavnom meste Kazachstanu uskutoční 6. stretnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov CICA.

Usporiadanie takéhoto stretnutia na vysokej úrovni v srdci Eurázie nie je náhoda: v septembri 2020 počas osobitného stretnutia ministrov zahraničných vecí členských štátov konferencie o interakcii a dôvere v Ázii Kazašská republika prijala post predsedu CICA od Tadžickej republiky.

Predsedníctvo našej krajiny na takom solídnom fóre je nielen vysokým kreditom dôvery zo strany členských štátov vrátane skúseností Kazachstanu v oblasti medzinárodnej mediácie.

Toto určuje tému predsedníctva Kazachstanu na roky 2020 – 2022 pod názvom „Partnerstvo pre bezpečnosť a rozvoj v Ázii“, kde sa ako červená niť prejavuje naša snaha aktivovať všetky aspekty procesu CICA – posilniť fórum a identifikovať nové perspektívy na jeho rozvoj, transformovať ho na organizáciu a zvýšiť efektívnosť svojich nástrojov.

Jednou z najdôležitejších iniciatív kazašského predsedníctva je návrh na transformáciu CICA na medzinárodnú organizáciu pre regionálnu bezpečnosť. Ako ukázala história, vďaka nahromadeným dlhoročným praktickým skúsenostiam sa fórum už uskutočnilo ako plnohodnotná medzinárodná organizácia.

Má už všetky potrebné atribúty: stále riadiace, pracovné a poradné orgány, ciele a zásady dohodnuté všetkými členskými štátmi, konkrétnu oblasť činnosti, stály sekretariát, výsady a imunity zamestnancov, vlastný rozpočet a personálne obsadenie.

Sme presvedčení, že vzhľadom na nové geopolitické podmienky sa iniciatíva transformácie stane významným prínosom Kazachstanu k podpore rozsiahlej medzinárodnej spolupráce medzi ázijskými štátmi. V konečnom dôsledku to prispeje k účinnému udržaniu regionálnej a globálnej stability a bezpečnosti.
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984