Reklama
Reklama

Ďalšia vládna deforma, tentokrát dôchodková

Počet zobrazení: 2276

Nie tak dávno v Slove vyšiel môj príspevok „Daňová deforma, či čakanie na skazu“ a už je tu nová deforma, ktorá sa vydáva za reformu dôchodkovú. Možno ju charakterizovať slovami – nesystémová, diskriminačná, riziková, protiľudová a pravdepodobne i protiústavná.

Všetci ministri Matovičovo-Hegerovej vlády postupujú pri príprave a schvaľovaní zákonov takmer rovnako – ako utajená sekta. Zásadné reformy pripravujú bez diskusie s odborníkmi, sociálnymi partnermi a tými, ktorých sa navrhované reformy majú týkať. Je to tak pri daňovo-odvodovej i súdnej reforme, zdravotníckej, školskej reforme a rovnako sa to týka i reformy dôchodkovej.

Minister Krajniak doteraz nedal na verejnú diskusiu návrh o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý pripravil jeho rezort a na svojich tlačovkách vyberá z reformy len čiastkové problémy a najmä to, čo sa mu práve hodí. Ucelenú koncepciu, o ktorej má v pomerne krátkom čase rokovať vláda i parlament, takmer nik podrobne nepozná. Pritom ju minister dáva na pripomienkovanie v dovolenkovom období počas mesiaca august. To asi preto, aby mu do nej hovorilo čo najmenej odborníkov.

dochosup2_843.jpg
Kresba: Ľubomír Kotrha

Pôvodne malo ísť o ústavný návrh zákona, ale po vážnych výhradách koaličných partnerov, opozície, Konfederácie odborových zväzov, ktorá mala 21 zásadných pripomienok i samotnej Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorých výhrady neboli prijaté, sa minister Krajniak rozhodol o predloženie len bežných sociálnych zákonov, ktoré mu v pohode prejdú.

Možno ho pochopiť najmä po tom, čo v decembri 2020 okľukou a v podstate podvodom presadil do ústavného zákona o súdnictve dve zásadné dôchodkové zmeny, a to zrušenie zastropovania dôchodkového veku a rodičovský bonus.
 

Dôchodkový stop zrušili a nahradia ho pomocnou barličkou

Dôchodkový vek sa po zrušení dôchodkového stropu 64 rokov bude postupne predlžovať automaticky podľa strednej dĺžky života. To jednoznačne znamená neskorší odchod do dôchodku každoročne približne o dva mesiace podľa priemerného veku dožitia, ktorý sa predlžuje. To sa v prípade schválenia Národnou radou dotkne už občanov narodených po roku 1967. Takýmto spôsobom sa výrazne predĺži vek odchodu do dôchodku a dnešní mladí ľudia ho možno dosiahnu až vo veku 70 rokov.

Minister Krajniak, ktorý si hovorí sociálny, podáva ľuďom slabučkú barličku, keď zavádza takzvaný individuálny dôchodok, ktorý je v podstate ďalším druhom predčasného dôchodku. Ľudia po štyridsiatich odpracovaných rokoch budú môcť ísť do dôchodku, ale predčasného. Ak však nedosiahnu v tom čase aktuálny dôchodkový vek, ich dôchodky budú krátené. Za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku sa tento bude krátiť o 0,3 percenta a tak si to väčšina potencionálnych záujemcov dobre rozmyslí. Ide tak len o ďalšiu snahu ministra prekryť zrušenie dôchodkového stropu predhodením ohlodanej kosti občanom.
 

Dôchodky sa postupne znížia, čo je jeden z cieľov vládnej reformy

Občania, najmä tí mladší, by mali spozornieť a pripraviť sa na postupné znižovanie dôchodkov. Ich výpočet sa bude robiť podľa upraveného vzorca a vyráta sa nie zo 100, ale len z 95 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov. Tým bude sústavne klesať, možno i o desiatky eur. Dôchodková reforma tak môže a s vysokou pravdepodobnosťou aj zníži budúce dôchodky.

Vláda ide šetriť na úkor budúcich dôchodcov, čo sama priznáva. V dôvodovej správe sa totiž uvádza: „V záujme zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému a nivelizácie rozdielu medzi dôchodkami priznávanými v jednotlivých rokoch sa navrhuje korekcia aktuálnej dôchodkovej hodnoty.“ To v ľudskej reči znamená, že vláda ide znižovať výdavky dôchodkového systému znižovaním budúcich dôchodkov.
 

Rodičovský bonus je nesystémový, nespravodlivý a diskriminačný

Dôchodková novela zavádza takzvaný rodičovský bonus, ktorý je už len svojou povahou nesystémový a diskriminačný. Delí budúcich dôchodcov na dve kategórie; na tých, ktorí tým, že plodili deti, si zaslúžia vyššie dôchodky a tých, čo deti z rôznych dôvodov nemajú, často nie vlastnou vinou a bonus v podobe zvýšeného dôchodku si „nezaslúžia“.

Rodičovský bonus je už v samotnom návrhu nespravodlivý a bude mnohých rodičov diskriminovať. Pôjde najmä o rodičov, ktorých deti sú zdravotne ťažko postihnuté, dlhodobo nezamestnané alebo pracujú v zahraničí, a to nehovoriac o rodičoch, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu, alebo i nechcú mať deti.

Ak táto reforma prejde, deti budú môcť zo svojich daní a odvodov prispievať na dôchodky svojich rodičov. Podľa predbežných úvah by mal príspevok predstavovať 4,75 percenta z hrubej mzdy, čo napríklad pri 1 100 eurách by predstavovalo príspevok rodičovi sumou cez 52 eur. Preto budú diskriminovaní i tí rodičia, ktorých deti majú nízke mzdy a zvýhodnení tí s nadštandardnými príjmami. Bohatí budú ďalej bohatnúť a chudobní ďalej chudobnieť, čo je typické pre tento kapitalistický systém.

Problém je i v tom, že deti budú kvôli rodičovskému bonusu odvádzať menej odvodov štátu, ale ich dôchodky sa im budú vyrátavať z celého vymeriavacieho základu, a tak sa im na ne poskladajú všetci pracujúci občania.

Rodičovský bonus by mal dopriať vyšší dôchodok seniorom s väčším počtom detí. Aj tu je jasný zámer konzervatívcov a náboženských fundamentalistov v podpore mnohodetných rodín a k motivácii žien mať viac detí. Krajniak týmto odkazuje ľuďom, čím viac detí budete mať, tým väčší bude váš dôchodok, podobne ako to pred časom povedal Matovič pri prídavkoch na deti, keď zahlásil „milujte sa a množte sa“.
 

Korupcia vlády aj pri zvyšovaní populácie a podpore rodiny

Korumpovanie občanov nezačal nik iný, ako sám „náš spasiteľ“ Matovič, keď navrhol 200 eur mesačne na každé dieťa, hoci na to naša ekonomika nebude mať minimálne najbližších desať rokov. Najnovšie tak robí cez lotériu či sprostredkovateľský bonus k očkovaniu.

Tí sčítaní vedia, že prorodinná politika je komplexná téma, kde nestačí dať budúcej matke desiatky eur na ruku, ani rodičom sľubovať vyššie penzie za každé dieťa. V prvom rade sa treba postarať, tak ako to bolo za socializmu pri „Husákovych deťoch“, aby tu bol dostatok dobre platenej práce pre ľudí, dostatok škôlok pre deti, bytov pre mladé rodiny, podpora rodičovskej dovolenky a v neposlednom rade podpora flexibility a spravodlivého odmeňovania v zamestnaní žien.

Propagátori mnohopočetných rodín si to neuvedomujú a nechcú pochopiť, že všade vo svete bežne platí, čím je krajina bohatšia, tým menej detí sa rodí a naopak. V menšom sa to prejavuje i na Slovensku medzi vyspelými a zaostávajúcimi regiónmi či dokonca vybranými skupinami občanov.

Vládni politici nemôžu zákonom ani korumpovaním rodičov zasahovať do ich rozhodnutia nemať deti, či mať jedného, dvoch potomkov. To je slobodná voľba občanov a do tejto voľby by nemal zasahovať štát ani náboženská ideológia.
 

Aj v druhom pilieri chce diktovať vláda a dôchodkové správcovské spoločnosti

Podľa zdroja z predbežnej informácie o starobnom dôchodkovom sporení,vláda na návrh Krajniaka ide z môjho pohľadu výrazne negatívnym spôsobom zasiahnuť do druhého dôchodkového piliera. Predpokladá sa automatický, inak povedané povinný vstup do druhého piliera, podobne ako do predvolenej investičnej stratégie pre všetkých nových sporiteľov. Majú byť tiež prijaté opatrenia na postupný presun majetku sporiteľov, ktorí majú majetok umiestnený v garantovaných dôchodkových fondoch do negarantovaných, rizikových dôchodkových fondov, ako i úprava výplatnej fázy, aby mal sporiteľ časť majetku alokovanú v akciách aj po dosiahnutí dôchodkového veku, pričom prioritou má byť dlhodobé vyplácanie úspor.

Posilňujú sa možnosti, nie však občanov, ale dôchodkových správcovských spoločností /DSS/ tak, aby mohli meniť počet a charakter dôchodkových fondov, výber investičných nástrojov, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika či štruktúru odplát. Má dôjsť i k zrušeniu vydávania akceptačného listu Sociálnou poisťovňou na účely prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Pripravovaný vládny návrh smeruje k jednostrannej podpore DSS. O čo im ide v skutočnosti, odhalil výkonný riaditeľ DSS Ivan Švejna /bývalý poslanec za Most Hid/ v rozhovore pre Pravdu: „Zásadný problém je v tom, že väčšina ľudí sporí v nesprávnych fondoch... Každá DSS by mala dostať /od štátu/ rovnaký počet poistencov...“, či „Ja by som dal všetkých ľudí do negarantovaných fondov.“ Zhrnuté a podčiarknuté, správcovské spoločnosti chcú bezprácne získať sporiteľov od štátu, zaradiť ich do negarantovaných, t. j. rizikových fondov a zarábať na ich majetku. To je mimoriadne výnosné a bezproblémové podnikanie typické pre kapitalizmus.

Vláda zákonom presunie ľudí v druhom pilieri do rizika. Bez ohľadu na názor sporiteľa rozhodne vláda a v praxi DSS o použití prostriedkov občanov a jednoducho ich presunie z garantovaných do rizikových fondov.

Hlavným problémom podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v druhom pilieri je fakt, že z celkového počtu 1,6 milióna sporiteľov má veľká časť, takmer 1,2 milióna z nich, svoj majetok vo výške viac ako sedem miliárd eur umiestnený v  garantovaných fondoch. Podľa analýzy rezortu práce sú dôchodkové úspory v prevažnej miere použité na jednorazovú spotrebu a už dlhšie sa prejavuje i nízky podiel vstupujúcich do druhého piliera, čo zvyšuje výdavky dôchodkového systému v budúcnosti.

Vláda a ministerstvo práce a sociálnych či skôr antisociálnych vecí týmto spôsobom rieši svoje vlastné problémy, pomáha súkromným správcovským spoločnostiam, a to všetko na úkor občanov.
 

Názor Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a cena dôchodkovej reformy

Na začiatku Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) odporúčala ministerstvu práce a sociálnych vecí, aby „prepracovalo návrh dôchodkovej reformy. Reforma v navrhovanej podobe nedostatočne rieši problémy očakávaného demografického vývoja a výrazne sťaží ďalšie snahy o zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému.“ Dnes sú už vyjadrenia RRZ miernejšie, keď údajne ministerstvo niektoré jej pripomienky do návrhu zapracovalo.

Dôchodková reforma, najmä však nadviazanie odchodu do dôchodku na strednú dĺžku života by malo, podľa RRZ, udržateľnosti systému pomôcť o 1,5 percenta HDP. Už teraz sa však počíta s tým, že tento stav bude znížený negatívnymi vplyvmi uplatnenia rodičovského bonusu. Podľa rozpočtovej rady na tom štát prerobí zhruba 700 miliónov eur. Ďalších 400 miliónov by mali stáť zmeny výpočtu dôchodkov a zavedenie individuálneho predčasného dôchodku po odpracovaní 40-tich rokov.

RRZ konštatuje, že vláda naplní cieľ na zlepšenie udržateľnosti približne z jednej polovice a v porovnaní s rokom 2018 by malo byť zlepšenie iba tretinové.
 

Záver je jasný

Aj pri dôchodkoch, tak ako v daniach, súdnictve, obrane... ideme na Slovensku z dažďa pod odkvap. Je preto najvyšší čas, aby sme túto nekompetentnú vládu poslali tiež do dôchodku - predčasného.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama