Reklama
Reklama

Aj behaviorálnou imunitou proti Covidu-19

Počet zobrazení: 2132

V súvislosti s pandémiou Covid-19  som čítal, že existuje aj niečo také ako „behaviorálna imunita“. Samozrejme , že nielen čo sa týka imunity, ale celkového prístupu k životu, je toto základný princíp, ktorým sa riadi „ekonómia života“. O tom teraz nechcem písať.

Mark Schaller, psychológ z Kolumbijskej univerzity, prišiel v posledných rokoch s teóriou, že naše správanie je ďalším vývojovým stupňom boja s chorobami a môže byť rovnako účinné ako mikrobiológia.

Nazval to behaviorálny imunitný systém a podľa jeho teórie je v nás tak hlboko zakorenený, že reagujeme na svoje okolie a ľudí bez toho, aby sme si to uvedomovali.

Behaviorálna imunita je v podstate psychologický efekt, pri ktorom každý jedinec vyhodnocuje mieru rizika samostatne a pokiaľ vyhodnotí, že je riziko neakceptovateľne veľké, tak upraví svoje správanie spôsobom, aby to riziko znížil.

Som presvedčený, že každý organizmus a každá sociálna skupina ako entita (podvedome) vyhodnocuje svoju situáciu, problémy a ciele a konsoliduje to s dostupnými zdrojmi. Človek by mal vždy zvážiť mieru rizika. Ak ju považuje za akceptovateľnú, obvykle sa podľa toho správa.

Situácia však nie je taká jednoduchá, rovnako ako nič nie je iba čierne alebo biele. Na jednej strane uznávam právo i povinnosť vlády vytvárať podmienky pre zdravie populácie, na druhej strane aj jednotlivec má právo zariadiť sa tak, ako uzná za vhodné. Mal by však zvíťaziť rozum nad emóciami.

Problém vidím v tom, že ak necháme veci len na ľudí, mnoho neuvážlivých a nekompetentných ľudí sa zariadi tak, že to ohrozí ostatných. Majú na to právo? Na druhej strane je otázka slobody človeka v otázkach svojho zdravia.

Podľa odborníkov z oblasti biológie nás evolúcia naprogramovala tak, aby sme sa vyhýbali kontaktu s možnými zdrojmi infekcií. Proti kontaktu s dravcami nás chráni strach. Proti často neviditeľným parazitom nás chráni iná, nemenej dôležitá emócia – pocit hnusu.

Behaviorálna imunita by mala zohrávať teda veľmi zásadnú úlohu aj v boji s epidémiou. Nechráni totiž len jedinca, ale i celú populáciu, takže zmena správania môže dosť účinne spomaliť, alebo dokonca zastaviť šírenie epidémie.

Ako hovorí virológ . „U zvierat je behaviorálna ochrana pred nákazou iba záležitosť inštinktov, u človeka sa do obrany zapája aj rozum – nasadíme si napríklad rúška, udržiavame medzi sebou dištanc, snažíme sa nedotýkať iných osôb a potenciálne kontaminovaných predmetov .“

Osobne som presvedčený, že Covid-19 prekročil teritórium subjektu a stal sa sociálnou udalosťouVyžaduje si preto zodpovedný prístup každého z nás.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama