Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti

Počet zobrazení: 5156

V dňoch 18. ­– 19. 11. 2014 sa v Bratislave na Filozofickej fakulte UK konferencia z cyklu Filozofia a sociálne vedy na tému Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti.

Konferenciu pripravila Futurologická spoločnosť na Slovensku, sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS spolu s organizáciami: Ústav politických vied SAV; Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a UK v Praze; Oddělení morální a politické filosofie Filosofického ústavu AV ČR; Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave; Katedra filosofie TU v Liberci.

1. Josef Šmajs: K problému filosofické odpovědnosti (hosťovská prednáška)
2. Marek Hrubec: „Žádný mír bez spravedlnosti“? Dilemata prospektivní odpovědnosti
3. František Škvrnda: O globálnom rozmere zodpovednosti bezpečnostných elít na začiatku 21. storočia
4. Ladislav Hohoš: Nevyhnutnosť ako zdanie, ktoré sa stalo skutočnosťou
5. Erik Leško: Tragický humanizmus a transhistorická zodpovednosť u K. Marxa C. L. R. Jamesa
6. Diskusia (L. Hohoš, E. Leško) / Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti
7. Břetislav Horyna: Kapitalismus: mýtus jednoho slova. Politické eseje. Recenzent L. Hohoš
8. Vlastimil Hála: Morální odpovědnost. Její aspekty a souvislosti
9. Zuzana Palovičová: Pojem sociálneho fungovania a problém zodpovednosti
10. Diskusia (V. Hála, Z. Palovičová) / Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti
11. Ľ. Belás: Ne (zodpovednosť) politikov v kontexte dynamiky sociálno-politických procesov súčasného sveta. So zreteľom na vývoj po roku 1989
12 Michal Frič: Spravodlivé prerozdeľovanie alebo diktatúra
13. Martin Muránsky: Demokracia a kapitalizmus v koncoch. Ako ďalej?
14. Ivan Bajer: Explózia neefektívnosti Slovenska
15. Diskusia (M. Muránsky, I. Bajer) / Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti
16. Peter Takáč: Priznaj aj to, čo nevieš
17. Ľuboš Blaha: Globálny kapitalizmus: únik pred zodpovednosťou
18. Diskusia (Ľ. Blaha, P. Takáč) / Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti
19. Jozef Lysý: Politická zodpovednosť za vlády trvalej zmeny
20. Predstavenie novej knihy Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia?
21. Diskusia (J. Lysý, J. Husár) / Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti
22. Michael Augustín: Hľadanie ukradnutej zodpovednosti: verejné služby v 21. storočí
23. Martin Solík: Reflexia solidarity v globálnom priestore: problém sociálneho uznania v kontexte médií
24. Svetozár Krno: Politické vedy, hodnoty a zodpovednosť v 21. storočí (Záver)

Videozáznam: Mgr. art. Julián Bosák

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#1
Peter Zajac-Vanka
27. november 2014, 09:08

Príjemne ma prekvapil seriózny a veľmi triezvy príspevok Michala Friča  (video č.12) o spravodlivom prerozdeľovaní a o tom, že možno už nežijeme v ére klasického kapitalizmu, ten už "skončil", ale v ére akéhosi globálneho systému, ktorý čoraz viac pripomína vo svojich prejavoch diktatúru.

Śúhlasím s celým jeho prejavom a je mi sympatické, že dôraz kladie na prerozdeľovanie hospodárskych výsledkov, čo je hlavným problémom dnešnej epochy.

Michal, rád by som sa s Vami stretol.

Prirodzene, ostatné prejavy postupne tiež naštudujem, škoda že tieto konferencie nevkladá do svojej publicistiky žiadna televízia. Mzslím, že ľudia už majú dosť "fariem" a "kuchýň" a "podlámp" a tieto prejavy elitných filozofov by ich dnes zaujali, pretože sa ich týkajú.

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama