Želajme si – rozmach sociálnej ekonomiky

Počet zobrazení: 4100

Od včera sa stal realitou konečne aj tretí pilier podpory sociálnej ekonomiky na Slovensku. Zavŕšila sa tak práca, ktorá od prvého štvorstránkového náčrtu po dnešok trvala vyše sedem rokov.

Dnes teda môžeme povedať, že skutočnosťou sa stali všetky tri kedysi predpokladané piliere: legislatívny, finančný i poradenský:

– od 1. mája 2018 je účinný zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý predstavuje aj na európske pomery maximálne priaznivú úpravu podnikateľského prostredia pre tieto subjekty;

– už vyše roka funguje aj poradenstvo v podobe Regionálnych centier sociálnej ekonomiky v každom krajskom meste a v podobe centrály Inštitútu sociálnej ekonomiky v Bratislave;

– dvojzložkový finančný pilier pozostáva jednak z návratnej a jednak z doplnkovej nenávratnej podpory; prvý nástroj návratnej podpory vznikol koncom minulého roka, poskytujú ju zatiaľ prví vysúťažení partneri, ktorými sú Slovenská sporiteľňa a poľská spoločnosť TISE – a od včera sa teda stala účinnou aj zmluva s Ústredím práce, ktoré bude prevádzkovať národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka.

Praktické fungovanie , samozrejme, nebude hneď od začiatku ideálne, veľa vecí bude najprv dlho v zábehu, určite narazíme na iks praktických problémov, ktoré sa pri tvorbe nedali predvídať – ale cez to všetko, všetky do seba zapadajúce prvky sú konečne na svete; verme tomu, že tak, ako sa do skutočnosti pretavili predpokladané nástroje, stane sa realitou aj predpokladaný výsledok: rozmach sociálnej ekonomiky na Slovensku.
Ďakujem a gratulujme si.

(Status na FB, 28. 2. 2020, titulok Slovo)

foto_k_m.p.soc_.podnik.jpg
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984