Zamestnanci všetkých štátnych a verejných inštitúcií, spojte sa!

Počet zobrazení: 3059

Dnes v poobedňajších hodinách sa zástupcovia KOZ SR na čele s viceprezidentkou Monikou Uhlerovou zúčastnia na Úrade vlády SR kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022. KOZ SR zaslala úradu vlády návrhy oboch kolektívnych zmlúv ešte v júli tohto roka. Minuloročná valorizácia platov zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme sa rovnala nule.

koz_kolektivne_zmluvy.jpg

Podľa predbežnej odpovede z úradu vlády sa rétorika štátu opakuje. Majú to byť opäť zamestnanci pracujúci v štátnej službe a vo verejnom záujme, ktorí si odnesú dôsledky konsolidačných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a budú to opäť tí istí zamestnanci, ktorí majú „prispieť k stabilite verejných financií a k zníženiu negatívnych vplyvov“. Toľko vyjadrenie štátu na margo tých zamestnancov, bez ktorých by sme sa v boji proti pandémii koronavírusu nezaobišli.

Je náročné vymenovať všetky profesie, ktorých sa dotýkajú obidve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. Poďme to však skúsiť: opatrovateľky, ošetrovateľky, zdravotné sestry, fyzioterapeuti, vychovávatelia, ergoterapeuti, psychológovia, špeciálni pedagógovia, zamestnanci poskytujúci zdravotnú starostlivosť, remeselní a manuálni zamestnanci, odborní a administratívni zamestnanci, zamestnanci stravovacích prevádzok, lekári, sestry, zdravotnícki laboranti, verejní zdravotníci, laboratórni diagnostici, technicko-hospodárski pracovníci, ako aj robotnícke povolania, zamestnanci úradov práce, zamestnanci Sociálnej poisťovne, daňových úradov, colnej správy, nevynímajúc zamestnancov samospráv, okresných úradov, ale aj civilných zamestnancov Policajného zboru, hasičov, zamestnancov v oblasti kultúry, civilných zamestnancov v armáde, členov väzenskej a justičnej stráže, zamestnancov justície a prokuratúry, sú to aj zamestnanci správy a údržby ciest, všetky pracovné pozície v školstve – od školníkov, cez upratovačky až po pedagógov a odborných zamestnancov vo všetkých typoch škôl, nevynímajúc oblasť vedy a výskumu.

Napokon sú to aj zamestnanci samotného úradu vlády a jednotlivých ministerstiev, s ktorými sa dennodenne stretávajú všetci vysokopostavení tohto štátu a dennodenne sa o nich opierajú pri svojej práci. Títo všetci si zaslúžia viac. Za nich všetkých dnes ideme zabojovať! S Vašou podporou!

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky - KOZ SR, FB 21. septembra 2021

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984