Žalujem likvidátorov slovenského poľnohospodárstva

Počet zobrazení: 36154

Potravinová „nesebestačnosť“ Slovenska je vlastizradou poprevratových politikov. Vinníci sa pritom tvária, ako by bolo všetko v poriadku: čo bude chýbať, dovezieme...

A tak za drahé peniaze jeme kontaminované potraviny, zeleninu a ovocie, po záruke pri súčasnej existencii státisícov nezamestnaných bývalých poľnohospodárov, pri zdevastovaných pôde, krajiny.

Nebudem opakovať fakty z článkov Antona Julényho a Jana Slámu, ktorí fundovane popísali krízový stav, o ktorom, samozrejme, mainstreamové médiá nemajú záujem písať.

Ako fotoreportér som sa venoval ekonomike a, samozrejme, aj poľnohospodárstvu. Jeho genocída ma veľmi hnevá a je mi do plaču. Veď za socializmu išlo o to, aby s obrábal každý štvorcový meter pôdy. Dnes je to úplne naopak. A krajina je zanešvárená.

Svoje dojmy z poprevratového Slovenska som v roku 2007 publikoval v časopise Žurnál pod názvom „Ladom ležiace Slovensko.“ Odcitujem ho.

„Nedávno som v rámci dovolenky cestoval vlakom a autobusom z Bratislavy do Bardejova. Pešky som prešiel viacero lokalít štátu. Bolo to však smutné putovanie. Prosperita podhorských a horských okresov od Martina po Bardejov je už nenávratnou minulosťou.

Na stráňach siedmich okresov som narátal „až“ štyri stáda kráv a tri stáda oviec. Likvidácia roľníckych družstiev a štátnych majetkov sa prejavuje v plnej nahote.

Pred 20 – 30 rokmi sa v okolí každej obce pásol družstevný aj súkromný dobytok, ovce, kozy. Vidieť ich dnes na paši je rarita. A krajina tak aj vyzerá. V dedinách dominujú zničené poľnoobjekty, tisícky hektárov neobrobených polí, nekosené lúky a ladom ležiace pastviny.

Byť premiérom či predsedom parlamentu presadil by som, aby všetci ministri a poslanci v čase prázdnin prešli Slovenskom, nie však limuzínami, ale vlakom, autobusom a aj peši. Takýto prieskum by im snáď otvoril oči, aby napravili to, čo ich predchodcovia ,zorali‘!“

Odvtedy sa nič nezmenilo k lepšiemu...
Preto žalujem všetkých, ktorí stratu potravinovej sebestačnosti po roku 1989 či zavinili. Mali by niesť trestnoprávnu zodpovednosť!

Snímky Ivan Dubovský

drustva_1a.bmp_.jpg
Družstevný ovocný sad v Záhorskej Bystrici roky zásoboval Bratislavu.
Po prevrate je už roky ponechaný napospas osudu...

drustva_1b.jpg

druzstva_2_2a.jpg
Táto fotografia je zo zberu jabĺk v sade vo Vtáčniku, okres Zvolen.
Roky bez gazdu v ňom dominujú staré stromy a burina.

druzstva_2b.bmp_.jpg

druzstva_3.bmp_.jpg
Objekty prosperujúceho družstevného podniku v Leviciach.
Časť dvora Šľachtiteľského ústavu rastlinnej a živočíšnej výroby vo Vígľaši.

druzstva_3_2.bmp_.jpg

druzstva_4.bmp_.jpg
Hospodársky dvor bývalého JRD v Soli, okres Vranov.
Takýchto spustošených družstevných objektov sú po Slovensku stovky.

druzstva_4_2.bmp_.jpg

druzstva_5_2.bmp_.jpg
Úroda zemiakov v JRD v Liptovskom Ondreji v roku 1978.
Dnes aj na Liptove pestujú repku olejnú, čo je pre pestovateľov výhodnejšie.

druzstva_5.bmp_.jpg

druzstva_7.bmp_.jpg
Aj z takýchto strmín sa kedysi zberali krmoviny.
V súčasnosti sa lúky nekosia ani na rovinách.

druzstva_7_2.bmp_.jpg

druzstva_8.bmp_.jpg
Moderné kravíny boli po celom Slovensku.
Z mnohých z nich sú už len rozvaliny...

druzstva_8_2.bmp_.jpg

druzstva_9_a_10_2.bmp_.jpg
Na podhorských lúkach Vysokých Tatier sa páslo desaťtisíce kusov dobytka...
9b  ... nespasená tráva svedčí o tom, že je to už len história.

druzstva_9_a_10_3.bmp_.jpg

druzstva_9_a_10_4.bmp_.jpg
Kedysi sa u nás chovalo takmer 900-tisíc oviec.
Dnes to, po prvotnom hlbokom prepade ich nie je ani polovica, mnohé lúky sa nespásajú ani nekosia.

druzstva_9_a_10.bmp_.jpg

druzstva_11_2.bmp_.jpg
Kvalitné ovocie si dorábali v oveľa väčšom množstve aj domáci ovocinári.
Na lazoch, ale aj v dedinách sú opustené tisícky domov, stromy, samozrejme, vzali skazu.

druzstva_11.bmp_.jpg

druzstva_12_2.bmp_.jpg
Potravinársky priemysel, vrátane cukrovarníctva, bol u nás prakticky zlikvidovaný.
Medzi nimi aj cukrovar v Sládkovičove.

druzstva_12.bmp_.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Jan Sláma

„Zemědělství nepotřebujeme,“ říkali nám po převratu politici, „potraviny dovezeme“. A tak se i stalo. Dovážíme vše, co bychom si dokázali sami vyrobit a zaměstnat nezaměstnané.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984