Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Založenie Spoločnosti Ľudovíta Štúra v Moskve

Počet zobrazení: 5726

V Moskve vznikla Spoločnosť Ľudovíta Štúra, ktorá má webovú adresu http://stur.ucoz.org.

stur_moskva.jpg

Myšlienka založenia spoločnosti dozrievala v prostredí moskovských slovakistov (literárnych vedcov a jazykovedcov) v priebehu uplynulých mesiacov a prvýkrát ju verejne prezentoval riaditeľ Slovenského inštitútu v Moskve Ján Šmihula na konferencii „Ľudovít Štúr – znamenitý dejateľ slovenskej kultúry (200. výročie narodenia)“, ktorá sa konala 22. mája 2015 na Katedre slovanskej filológie Filologickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova v rámci osláv Dňa slovanskej písomnosti a kultúry (informáciu o konferencii nájdete na adrese http://stur.ucoz.org/news/konferencia_na_moskovskej_statnej_univerzite_m_v_lomonosova_v_moskve_zasvatena_l_sturovi/2015-06-09-2).

K založeniu Spoločnosti došlo na pôde Slovenského inštitútu v Moskve 4. júna 2015. Jej členmi sa stali predovšetkým pedagógovia, doktorandi a vedecko-výskumní zamestnanci Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova a Ruskej akadémie vied. Cieľom Spoločnosti je výskum a popularizácia slovenskej kultúry a literatúry, tvorby jej predstaviteľov a tiež upevňovanie rusko-slovenských vzťahov v oblasti kultúry a literatúry. Jednou z nosných aktivít spoločnosti bude každoročné vydávanie almanachu „Devín“, ktorý bude obsahovať odborné a umelecké texty, späté s nielen tvorbou štúrovskej generácie, ale aj so slovenskou kultúrou vo všeobecnosti.

Predsedníčkou spoločnosti sa stala profesorka Alla Germanovna Maškovová (Filologická fakulta Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova), podpredsedníčkou Ľudmila Fiodorovna Širokovová (Ústav slavistiky Ruskej akadémie vied). Stanovy spoločnosti nájdete na nasledujúcej adrese: http://stur.ucoz.org/index/ustav/0-2#_ftn1

Autor je zakladajúci člen Spoločnosti Ľudovíta Štúra,
lektor slovenského jazyka a kultúry na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama