Reklama
Reklama

Za Jánom Janíkom

Počet zobrazení: 4921


Nevyspytateľné sú ľudské osudy. Verdikt nad životom nášho priateľa, človeka ušľachtilých ľudských vlastností Ing. Jána Janíka, CSc., vyriekla jediná nepochopiteľná chvíľa a vyriekla ho tam, kde sa mal cítiť v bezpečí. Potom ubehlo niekoľko ťažkých hodín jeho bytia a uprostred vrcholiaceho horúceho leta, keď zem vydáva svoju úrodu a napĺňa zmysel ľudskej práce, neuveriteľne mrazivo sa nás dotkla zvesť o tom, že jeho život dohasol. Predčasne, neodvolateľne.

j._janik.jpg  Foto: Emil Polák

Nik nedokáže do dôsledkov pochopiť jedinečnosť ľudskej osobnosti. Tá je zložitejšia, ako sám svet okolo nás. Ale predsa! Každý za svojho života vydáva o sebe svedectvo. Svedectvo o tom, ako obstál v skúškach života. Aj jeho život bol plný dramatických udalostí, otrasov a zmien. Zažil dva spoločensko-politické systémy, socializmus aj kapitalizmus. V tomto virvare dejín, kde sme sa všetci ocitli a kde si niektorí pozhadzovali masky, kým iní si ich opäť nasadili, si on vždy zachoval svoj charakter a ako človek s dostatočnou sebaúctou zostal naďalej spätý s hodnotami, v ktorých vyrastal. V hĺbke svojej bytosti mal zakódovaný zmysel pre reálne vnímanie skutočnosti a obyčajnú ľudskú spravodlivosť. Nikdy sa nevyvyšoval nad ostatných ľudí, nikdy  nebol ľahostajný k ich problémom a nikdy sa nevyvršoval za krivdy, ktoré ako každý človek určite pocítil. K nikomu sa nesprával povýšenecky. Bolo mu cudzie pyšné správanie. Nevyhľadával popularitu ani svetskú slávu, ktorej sa nezaslúžene dožaduje nemálo iných verejne činných ľudí.  Naopak! V zhode s tým, čo kedysi napísal nemecký filozof Arthur Schopenhauer, aj on vyznával, že skutočnou hodnotou v živote človeka nie je sláva, ale to, čím si ju zaslúžil. Na všetkých postoch, ktoré zastával, v Socialistickom zväze mládeže, v komunistickej strane, či v novom podnikateľskom prostredí, svoje poslanie chápal zodpovedne, bez nároku na osobitné výhody. Jeho ideologické presvedčenie bolo kreatívne, neprijímal všetko bez výhrad. Vynikal schopnosťou samostatne uvažovať, samostatne posudzovať veci i dianie okolo seba. Bol nadaný schopnosťou mať svoje vlastné názory, ktoré nikdy neskrýval. Jeho názory boli prínosné aj vtedy, keď boli kritické. Vždy bol a do konca svojho života zostal výraznou osobnosťou! Miloval život a ľudí, s ktorými sa rád a často stretával. A ľudia, s ktorými prežíval svoj život, ho uznávali a rovnako mali v obľube. Najmä dnes pre pokojný a zmysluplný život by sme potrebovali viac takých ľudí, ako bol on.

Budúcnosť žiadneho človeka nikdy nie je istá. Nešťastná náhoda razom preťala všetky jeho životné plány a ideály, ktoré si nachystal do zaslúženého dôchodku. Osud mu nedoprial ich uskutočniť.

Bol to statočný a čestný človek, náš verný kamarát. A taký aj od nás navždy odišiel. Česť jeho pamiatke!

Na oslavách päťdesiatky Jána Janíka som mal slávnostný príhovor. Niekoľko ráz mi potom s jemu vlastným láskavým humorom povedal, že si želá, aby som prehovoril aj na jeho pohrebe. Toto jediné z jeho želaní som mu nikdy nehodlal splniť. Osud rozhodol inak!

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama