Z vašich ohlasov

Počet zobrazení: 5313

Eduard Chmelár: Prvoradé je zastaviť krviprelievanie

„Výborný článok, jednoznačný už z nadpisu. Žiadne bľabotanie o sankciách, žiadne nezmyselné reči o odpojení od dodávok ropy, plynu, jadrového paliva. Žiadne falošné vytešovanie sa, ako to ruskej ekonomike uškodí. A zatiaľ čo EÚ hľadá alternatívne zdroje ropy, USA rokujú s N. Madurom, neuznaným prezidentom Venezuely, o zvýšení dodávok ropy. Očakával som, že p. Korčok v mene MZVaEZ pošle USA protestnú nótu, veď s týmto politikom je nehodné rokovať!!! Ako už p. Chmelár v nespočetných článkoch uviedol, zlyhali európski diplomati, ktorí vôbec nevnímali bezpečnostnú realitu po rozpade ZSSR. Bohužiaľ, je charakteristické, že hlavné slovo v európskej diplomacii mal v posledných rokoch generálny tajomník NATO a podľa môjho názoru vojnový štváč J. Stoltenberg, čo malo fatálne dôsledky na rozhodnutie Ruska začať vojnu proti Ukrajine. Európa dnes nemá politikov, ako boli W. Brandt, O. Palme alebo F. Mitterand, ktorí sa zaslúžili o dialóg v rozdelenej Európe aj na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Slovenská republika a jej diplomati mali unikátnu príležitosť napomôcť riešiť bezpečnostné problémy Európy, keď náš minister M. Lajčák predsedal VZ OSN. Následne sme sa stali predsedníckou krajinou OBSE. Výsledkom aj nášho pôsobenia v týchto medzinárodných inštitúciách je veľké nič. Po druhej svetovej vojne sa postupne podarilo vtiahnuť do hospodárskej a politickej spolupráce Nemecko, Francúzsko a ďalšie západoeurópske štáty a práve porazené Nemecko sa stalo motorom mierovej európskej spolupráce. Verím, že po ukončení tohto konfliktu budú prezieraví politici v Európe hľadať možnosti, ako vtiahnuť zdecimované Rusko do demokratickej Európy. Články na Fb od p. Chmelára čítam pravidelne a je len na škodu, že ich neuverejňujú mienkotvorné médiá. Pán Chmelár, ďakujem za každý váš článok, je pre mňa povzbudením!“
Anton Gašparík, 10. 3. 2022

*

„V týchto dňoch, keď sa s rôznymi samozvanými expertmi na geopolitiku roztrhlo vrece a ich nanajvýš nezodpovedné názory a výzvy na eskaláciu vojny na Ukrajine a priame zapojenie štátov NATO do vojny aj za cenu použitia nukleárnych zbraní, ktoré sú v hojnom počte publikované aj v slovenských masmédiách, je článok pána Chmelára ako dúšok čerstvého vzduchu. Je vecný, podložený faktami a výbornou znalosťou historických súvislostí. Obsahuje aj racionálne návrhy na riešenie tejto strašnej situáciu, s primárnym cieľom nech čo najskôr zavládne mier namiesto rinčania zbraní.“
Jozef Tomek, 9. 3. 2022

*

„Veľmi si vážim humanizmus a dlhodobý boj za mier pána Chmelára, sám som podpísal jeho mierové petície a aj s týmto článkom možno len ľudsky súhlasiť. Takisto mu vyjadrujem svoju podporu v týchto neľahkých dňoch, keď čelí neoprávnenej kritike a ostrakizácii svojej osoby a svojich postojov od istých ľudí v našej spoločnosti. Ale sú tu aj tzv. duchovné pohľady na príčiny stále pretrvávajúcich ľudských vojen, konfliktov a ich riešenie, ktoré sa možno pánu Chmelárovi páčiť nebude lebo nie je veľmi pravdepodobne realizovateľné v krátkom čase. Príčinou vojen a konfliktov je, že my ľudia ešte stále žijeme väčšinu času našich životov na úrovni ega. Na 2. úrovni vedomia. Deepak Chopra ich, aspoň podľa mňa, brilantne popísal v siedmej knihe Ako spoznať Boha. Ego je podľa duchovných majstrov naša nepravá identita, či seba identifikácia s telom a mysľou, identita, plná strachu a pocitu oddelenosti od okolia. To je príčinou nášho sebectva, nášho súperenia, boja a konfliktov. Keby sme si boli vedomí a na spoločenskej úrovni vychovávaní k tomu, že sme viac ako iba telo a myseľ, že sme možno nesmrteľne vecné vedomie a že sme všetci navzájom prepojení a závislí jeden od druhého, tak veríme toto poznanie by mohlo radikálne zmeniť správanie väčšiny ľudí a našu celú ľudskú existenciu na tejto planéte. Zmenila by sa na spoločnosť plnú lásky, harmónie a spolupráce. Spoločnosť, v ktorej by nedominovalo konkurenčné myslenie a správanie, závisť, pretvárka, manipulácia, neboli by problémy so svetovým hladom a chudobou a ľudia by netrpeli psychosomatickými problémami a strachom zo smrti. Toto sú myšlienky, aké hlásajú, napr. Eckhart Tolle či Deepak Chopra, a myslím si, že presahujú aj humanizmus pána Chmelára, lebo ten akokoľvek je dnes potrebný a ušľachtilý, vychádza v podstate len z materialistického pohľadu na život, zo strachu o telo, zo strachu zo smrti. A kto sa bojí o svoje telo, lipne na ňom, tak pri jeho obrane sa stáva potenciálnym násilníkom, pôvodcom ďalšieho násilia a tak nekončiaceho kolobehu násilia. Humanizmus z dlhodobého hľadiska asi nie je východiskom k mierovému svetu. Je ním vnútorné prebudenie každého alebo väčšiny ľudí. Lebo len ten, kto dokáže zmeniť seba, môže zmeniť druhých ľudí a svet. Nech sa, prosím, pán Chmelár neurazí. Možno sa len v lepšej chvíli pousmeje a nazve to, o čom píšem, utópiou, ale ja verím a cítim, že tieto myšlienky sú pravdivé napriek tomu, že mám tiež telo, o ktoré sa ako každý človek bojím, nakoniec mám ho ešte mladé... ale E. Tolle v podstate vraví, že už uvedomenie či pripustenie si tohto poznania vytvára užitočný priestor či odstup vedomia človeka od jeho tela, mysle a emócií. Potom sa napr. aj akákoľvek fyzická bolesť dá vnímať ako niečo, čo sa nedeje nám, ale „iba“ nášmu telu. Umožňuje človeku stať sa bdelým svedkom prítomnosti a vytvára potenciál pre duchovný rast človeka. Ešte doplním toto: Všetko je akcia a reakcia. Násilie plodí násilie. Keď vás udrú, nastavte aj druhé líce. Toto dokáže ten, kto vie, že nie je iba toto telo. Láska plodí lásku. Milujte a buďte šťastní aj bez zjavného dôvodu. Nesúďte a nebudete súdení. Odpúšťajte a bude Vám odpustené. Žite tu a teraz šťastne v prítomnom okamihu napriek vedomiu, že nemáte a nemôžte mať pod priamou kontrolou chovanie ľudí a priebeh udalostí vo svojom okolí a vo svete. S úctou a láskou."
Juraj Kamenský, 9. 3. 2022

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984