Reklama
Reklama

Z vašich ohlasov

Počet zobrazení: 1673

Ad.: Jozef Beňa: Zaslúži si 17. november byť naďalej štátnym sviatkom?

Vážený pán, v mnohom súhlasím a sčasti aj nesúhlasím. Hlavne chcem však povedať, že ste zabudli, že „zamatová“ sa stala aj revolúciou proti dovtedajšej výstavbe a rozvoju Slovenska. Stačí si spomenúť na Gabčíkovo – na jednej strane záujmy maďarského disentu a jeho maďarských podporovateľov, aby sa „nezabetónovala“ južná hranica a na druhej českých pseudo-ekológov typu Vavrouška. Pracovníci bratislavského Hydroconsultu, ktorí dielo projektovali v čase „zamatovej“ varovne k tomu vydali plagát s upozornením, že sa tu rozbieha západ proti rozvoju Slovenska, prof. Danišovič v televíznej relácií proti Hubovi a spol. so slzami v očiach musel vysvetľovať, ako pol života  zasvätil spútaniu Váhu a ďalších tokov, aby nakoniec splnil celoživotný ciel a sen Slovenska spútať a využiť Dunaj – čo úspešne dokončil J. Binder. Ten Binder a Danišovič, ktorého znenávideli „Bratislavčania-nahlas“, aby nakoniec vyklonovali ekzota a podvodníka Kravčíka, ktorého zbožňovala aj p. premiérka prof. Radičová... Toto všetko by bolo treba doplniť, vrátane nostalgie za „králikárňami“, rozkradnutými fabrikami, rozpadajúcimi sa poľnohospodárskymi dvormi a  zničenými závlahovými systémami.
Ján Gálik, 29, 11. 2021

Ad.: Jozef Beňa: Zaslúži si 17. november byť naďalej štátnym sviatkom?

Tento text by mal byť sériou maturitných otázok, toto by sa malo študovať ako súčasť všeobecnej inteligencie. Skvelé, pútavo napísané. Obohacujúce najmä pre niekoho, kto to nezažil, ako napríklad ja. Vtedy som už na Slovensku nebol.
Vďaka, pán Beňa!
Peter Christopher Dolina, 28. 11. 2021
(Autor žije v USA, Issaquah, WA)

Ad.: Anton Julény: Všeobecný rast cien potravín, na Slovensku zvlášť

Pomoc rôznym oblastiam ekonomiky: Spôsob na zvýšenie predaja domácich potravín na domácom trhu, zvýšenie objemu rastlinnej a živočíšnej výroby a vzrast úrovne potravinovej sebestačnosti, zlepšenie finančnej situácie rodičov a dôchodcov, zvýšenie pôrodnosti, omladenie populácie, riešenie dôchodkovej reformy a problému nízkych dôchodkov, skorší odchod do dôchodku, vzrast zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a problémových osôb, oživenie ekonomiky, nemorálne bezplatné odčerpávanie pracovnej sily z novo pristúpených členských krajín EÚ bohatšími členskými krajinami Únie a i.
Ivan Vlček, 27. 11, 2021

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama