Reklama
Reklama

Z vašich ohlasov

Počet zobrazení: 3022

Po prečítaní Novely zákona o domácom pálení alkoholu sa chcem pripojiť k príspevku pána Julényho (Domáce pálenice a sedliacky rozum). S jeho pohľadom na túto problematiku naprosto súhlasím. Chcem len pridať môj osobný názor na vec. Neverím, že pri súčasnom znení zákona sa nájde čo len jeden človek z tých predpokladaných 40 000 nelegálne páliacich osôb, ktorý by za daných podmienok svoju činnosť špecializoval. Keď bola amnestia na zbrane, mohla by byť, za prísnych bezpečnostných podmienok, aj na doma vyrobené (podotýkam, technicky aj bezpečnostne vyhovujúce) pálenice. Zvlášť stojí za zmienku „pobehovanie“ colníkov medzi pracoviskom a pálenicami. Alebo bude stačiť nahlásiť začiatok pálenia 2. 1. a koniec 30. 12.?, predpokladám, že nie. Čerešničkou na torte je zákaz pálenia v dňoch pracovného pokoja. Pracovať v záhrade môžem, ale páliť destilát, čo je vlastne nadväzujúce pokračovanie, spracovanie ovocia, je zakázané. Kde je tu racionalita? Bolo by vhodné, aby zákony uľahčovali, a nie sťažovali a neprimerane byrokratizovali činnosti, ktorých sa týkajú. Všetko toto je len môj osobný názor.

PhDr.Ladislav Bartók

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama