Reklama
Reklama

Z korešpondencie Chrušov – Kennedy počas Karibskej krízy

Počet zobrazení: 2841

Z listu N. S. Chruščova J. F. Kennedymu 26. 10. 1962

... Naším cieľom bolo a je pomôcť Kube, nikto nemôže spochybniť humánnosť našich motívov, lebo chceme umožniť Kube žiť v mieri a rozvíjať sa tak, ako túži jej ľud. Aj vy chcete chrániť svoju krajinu pred nebezpečenstvom, a je  to pochopiteľné. Avšak Kuba to chce tiež. Všetky krajiny sa chcú chrániť pred nebezpečenstvom. Ale ako môže Sovietsky zväz, naša vláda, smerovať svoje kroky, keď sme obklopení vojenskými základňami, keď sú nimi obklopení naši spojenci. Vybudovali ste vojenské základne doslova okolo celej našej krajiny a umiestnili na nich svoje raketové zbrane. Americkí predstavitelia toto hrdo a demonštratívne vyhlasujú. Vaše rakety sú umiestnené v Británii a v Taliansku a ukazujete na nás. Vaše rakety sú umiestnené v Turecku.

Znepokojujete sa kvôli Kube a hovoríte, že vás to znepokojuje preto, lebo Kuba leží vo vzdialenosti deväťdesiat míľ od pobrežia Spojených štátov.Turecko však leží vedľa nás. Naše hliadky prechádzajú sem a tam a navzájom sa pritom na seba pozerajú. Myslíte si, že máte právo požadovať zaistenie bezpečnosti pre vašu krajinu a odstránenie týchto zbraní na Kube, ktoré  kvalifikujete ako útočné, aj keď nám to isté právo odopierate?...

Je dobre, pán prezident, že ste sa rozhodli stretnúť s našimi zástupcami a začať rozhovory, zrejme za účasti úradujúceho generálneho tajomníka OSN U Thanta . V dôsledku toho, do istej miery, on prevezme úlohu sprostredkovateľa,... Myslím, že by bolo možné rýchlo eliminovať konflikt a normalizovať situáciu... To je aj  dôvod, prečo vám predkladám tento návrh: Dohodli sme sa na odstránení týchto zbraní z Kuby, ktorý označujete ako útočné. Súhlasíme s tým, že sa predloží tento náš  záväzok v OSN. Na druhej strane vaši zástupcovia vystúpia s vyhlásením,  že Spojené štáty, s prihliadnutím k obavám sovietskeho štátu, budú evakuovať svoje podobné zbrane z Turecka. Chceme sa zhodnúť na tom, čo vy aj my potrebujeme... Potom by zástupcovia BR OSN kontrolovali miesta plnenia týchto záväzkov. Samozrejme, že je nevyhnutné, aby vlády Kuby a Turecka umožnili týmto zástupcom prísť do svojej krajiny a vykonávať kontrolu plnenia tohto záväzku...                    

My, čo sme prevzali tento záväzok s cieľom upokojiť všetkých obyvateľov Kuby a Turecka,... vystúpime v Bezpečnostnej rade s tým, že sovietska vláda dáva slávnostný sľub rešpektovať hranice, integritu a suverenitu Turecka, že nebude zasahovať do jeho vnútorných záležitostí a neuskutoční inváziu do Turecka...

Americká vláda urobí v BR OSN rovnaké vyhlásenie ohľadne Kuby. To bude obsahovať, že Spojené štáty budú rešpektovať integritu a hranice Kuby, jej zvrchovanosť, ďalej že sa zaväzujú nezasahovať do jej vnútorných záležitostí, nenapadnú ju a ani nedovolia, aby sa na území USA poskytovali priestory pre ozbrojené zbory s cieľom vykonať inváziu na Kubu, a tiež budú brániť tým, ktorí by chceli začať agresiu proti Kube buď z územia USA, alebo z územia iných štátov susediacich s Kubou...

Z listu J. F. Kennedyho N. S. Chruščovovi 27. 10. 1962

Veľmi starostlivo som prečítal Váš list zo dňa 26.októbra a vítam vyhlásenie o vašej túžbe hľadať urýchlené riešenia tohto problému. Prvú vec,  ktorú je však potrebné urobiť, je zastaviť práce na útočných raketových základniach na Kube... Z našej strany budeme súhlasiť ... a) s bezodkladným zastavením v súčasnosti platných karanténnych opatrení a (b), dáme záruky, že neuskutočníme inváziu na Kubu.

N. S. Chruščov J. F. Kennedymu 28. 10. 1962

Dostal som správu z 27. októbra.Vyjadrujem svoju spokojnosť a ďakujem vám za váš zmysel  pre zodpovednosť pre zachovanie mieru na celom svete, ktorej hlavný podiel teraz prechádza na vás.

Prijímam s veľkým pochopením vaše obavy a znepokojenie ľudu Spojených štátov v súvislosti s tým, že zbrane, ktoré popisujete ako útočné, sú skutočne impozantné zbrane. Obaja sme pochopili, aké zbrane to sú.

... okrem predchádzajúcich pokynov na prerušenie ďalšej činnosti s prepravou zbraní dala naša vláda pokyn aj na demontáž zbraní, ktoré ste označili ako útočné  a tieto vrátiť do Sovietskeho zväzu...

Rád by som vám pripomenul, pán prezident, že vaše vojenské prieskumné lietadlá porušujú hranice Sovietskeho zväzu. V súvislosti s tým došlo medzi nami ku konfliktom a výmene nót. V roku 1960 sme dali dole vaše lietadlo U-2, ktoré roky vykonávalo prieskum nad ZSSR a rozbilo summit v Paríži. V tej dobe ste zaujali správne stanovisko a odsúdili tento trestný čin bývalej administratívy USA.

.Ale počas vášho prezidentského funkčného obdobia došlo k ďalšiemu porušenie našich hraníc americkým U-2 v oblasti Sachalinu. Poslali sme vám protest za narušenie 30. augusta. Vtedy ste odpovedali, že k narušeniu došlo v dôsledku zlého počasia a uisťovali ste nás, že sa to nebude opakovať... Ešte nebezpečnejší prípad nastal dnes, 28. októbra, keď jedno z vašich výzvedných  lietadiel preniklo cez sovietske hranice na severe v oblasti polostrova Čukotka a letelo cez naše územie. Pýtame sa, pán prezident: ako tomu máme rozumieť? Čo to je za provokáciu? Jedno z vašich lietadiel porušuje naše hranice v tejto vypätej dobe, ktorú obaja prežívame, kedy bolo všetko uvedené do bojovej pohotovosti. Nie je pravdou, že americký vzdušný narušiteľ by sa mohol ľahko spliesť (zameniť) s jadrovým bombardérom, ktorý by nás mohol tlačiť do osudového kroku, a to tým skôr, že vláda USA a Pentagón dávno vyhlásili, že vykonávate nepretržité hliadkovanie nukleárnymi bombardovacím lietadlami?

Rád by som vyjadril nasledujúce želanie, ktoré sa týka kubánskeho ľudu. Nemáte spolu diplomatické styky. Od svojich dôstojníkov na Kube však mám správy, že americké lietadlá lietajú nad Kubou... Bol by som rád, pán prezident, keby ste zvážili, že porušenie kubánskeho vzdušného priestoru americkými lietadlami tiež môže viesť k nebezpečným dôsledkom.

J. F. Kennedy N. S. Chruščovovi 28. 10. 1962

Vítam túto vašu správu a považujem ju za dôležitú príspevok k mieru.... Píšete vo Vašom liste o porušení vašich hraníc americkým lietadlom v oblasti polostrova Čukotka. Zistil som, že to lietadlo, bez zbraní alebo fotografického vybavenia, pôsobilo v misii pre odoberanie vzoriek vzduchu v súvislosti s vašimi jadrovými testami. Jeho plánovanou trasou bol priamy let z Eielson Air Force Base na Aljaške na severný pól a späť. Pri spiatočnej ceste na juh pilot urobil vážnu navigačnú chybu, ktorá ho zaniesla nad sovietske územie. On ihneď na otvorených rádiových vlnách hlásil núdzový stav a žiadal o navigačnú pomoc v dôsledku čoho bol navedený najpriamejšou cestou späť na svoju domovskú základne. Vyslovujem ľútosť nad týmto incidentom a budeme dbať na to, aby sa urobili všetky opatrenia na prevenciu proti opakovaniu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama