Vztýčme vysoko pochodeň multilateralizmu a spolupracujme na riešení problémov tejto doby

SUN Lijie, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike
Počet zobrazení: 2640

sun_lilie_3_uz.jpgTak, ako počas predchádzajúcich zriedkavo sa vyskytujúcich globálnych kríz v ľudských dejinách, aj v roku 2020 epidémia nového typu koronavírusu vážne ohrozila verejné zdravie ľudí a globálne ovplyvnila ekonomický rozvoj. Z toho dôvodu je rok 2021 veľmi dôležitý pre budúci rozvoj ľudstva. Začiatkom tohto roka sa konalo stretnutie Svetového ekonomického fóra v Davose, kde sa dialóg „Davoskej agendy“ zameral na tému „Uchopme kľúčový rok a obnovme dôveru všetkých strán“. Čeliac otázkam „Čo sa vo svete deje a čo budeme robiť?“ predniesol prezident Si Ťin-pching na stretnutí osobitný prejav s názvom „Nech pochodeň multilateralizmu osvetlí ľudstvu ďalší postup“. V tomto prejave poukázal na problémy, ktorým svet čelí a podal návrh čínskeho riešenia, ktoré vyzýva na zachovanie a uplatňovanie multilateralizmu, k podpore budovania komunity zdieľanej budúcnosti, a k vloženiu novej dôvery a impulzu do svetového vývoja v ére po epidémii.


Podstatu tejto doby charakterizujú „Štyri hlavné úlohy“. Prezident Si Ťin-pching hlboko chápe budúcnosť, osud ľudstva, všeobecný trend svetového vývoja a jasne predkladá štyri hlavné úlohy ktorým čelí súčasná doba:

- posilniť koordináciu makroekonomických politík a spoločne podporovať silný, udržateľný, vyvážený a inkluzívny rast svetového hospodárstva;

- upustiť od ideologických predsudkov a spoločne kráčať cestou mierového spolužitia, vzájomného prospechu a obojstranne výhodného postupu;

- prekonať rozdiely v rozvoji medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a spoločne podporovať rozvoj a prosperitu všetkých krajín;

- ruka v ruke čeliť globálnym výzvam a spoločne vytvárať lepšiu budúcnosť ľudstva.

Tieto štyri témy priamo odkazujú na hlboko zakorenené problémy medzinárodného spoločenstva, ukazujú pozíciu Číny, demonštrujú čínsku múdrosť a vytvárajú konsenzus pre všetky strany pri riešení zložitých problémov a poukazovaní na spoločné ciele.

„Štvorbodová iniciatíva“ zas jasne definuje cestu vpred. „Východiskom riešenia problému je udržanie a praktizovanie multilateralizmu a podpora budovania komunity zdieľanej budúcnosti pre ľudstvo.“ Za týmto účelom prezident Si Ťin-pching predložil tieto štyri návrhy:

- trvanie na otvorenosti a tolerancii a nezaoberanie sa uzavretým a výlučným;

- dodržiavanie základov medzinárodných zákonov a nepraktizovanie subjektivizmu;

- uprednostňovanie konzultácií a spolupráce a vyhýbanie sa konfliktom a konfrontácii;

- trvanie na napredovaní s dobou a nie uspokojovanie sa a stagnovanie.

„Štvorbodová iniciatíva“ berie multilateralizmus ako základnú hodnotu a základný princíp založený na zmenách v minulom storočí, so zameraním na súčasné problémy dáva konceptu multilateralizmu konotáciu doby a objasňuje jeho význam v 21. storočí.

„Päť pokračovaní“ demonštruje zodpovednosť Číny. Ako povedal prezident Si Ťin-pching, všetky globálne problémy, ktorým ľudstvo čelí, nemôže vyriešiť žiadna krajina sama, musí vykonávať globálne kroky, globálne reakcie a globálnu spoluprácu. Rok 2021 je prvým rokom, v ktorom Čína implementuje „14. päťročný plán“ a začína novú cestu komplexného budovania modernej socialistickej krajiny. Čína sa bude naďalej aktívne zúčastňovať na medzinárodnej protiepidemickej spolupráci, bude pokračovať v implementácii obojstranne výhodnej stratégie otvárania sa svetu, bude pokračovať v podpore udržateľného rozvoja, v pokroku v oblasti vedeckých a technologických inovácií a v podpore výstavby nového typu medzinárodných vzťahov. „Päť pokračovaní“ plne demonštruje, že Čína bude podporovať rozvoj, usilovať sa o spoluprácu a usilovať sa o obojstranné výsledky so všetkými krajinami sveta na základe vzájomného rešpektu, rovnosti a vzájomného prospechu, udržiavať a praktizovať multilateralizmus pomocou praktických opatrení a podporovať budovanie komunity zdieľanej budúcnosti pre ľudstvo.

Na dosiahnutie veľkých cieľov je potrebné si uvedomiť, že svet patrí všetkým rovnako. Tvárou v tvár mnohým problémom, ako je boj proti epidémii nového koronavírusu, boj proti klimatickým zmenám, potreba digitálnej transformácie a udržanie voľného obchodu, by malo byť spoločnou voľbou všetkých strán praktizovať multilateralizmus pomocou praktických opatrení. Čína a Slovensko sú členmi medzinárodného spoločenstva. Čína je ochotná spolupracovať so všetkými stranami vrátane Slovenska, aby sa zhromaždili pod vlajkou multilateralizmu. Podporme spoločne multi-polarizáciu sveta a vytvorme spravodlivejší, rozumnejší, všetkých zahrňujúci systém globálneho riadenia, ktorý pomôže svetu reagovať na epidémiu nového koronavírusu a dodá pozitívnu energiu pre hospodárske a sociálne zotavenie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984