Reklama
Reklama

Výzva k 70. výročiu Povstania

Počet zobrazení: 3382


nam_snp_200.jpg

Vážené členky, vážení členovia oblastnej organizácie SZPB,
milí naši sympatizanti, priatelia a priateľky.

Už od vlaňajšej jesene na každom verejnom zhromaždení usporiadanom oblastnou organizáciou SZPB v Bratislave i na rokovaniach našich orgánov opakovane informujeme o pripravovaných podujatiach venovaných okrúhlemu výročia vypuknutia Slovenského národného povstania, najvýznamnejšej udalosti novodobých dejín nášho národa.

My si význam protifašistického a osobitne ozbrojeného vystúpenia partizánov a slovenskej armády proti nacistickým okupantom a ich domácim prisluhovačom, proti fašizoidnému a rasistickému ľudáckemu režimu nemusíme vysvetľovať. Žiaľ, nie je to jasné celej súčasnej slovenskej spoločnosti, hoci náš štát deklaratívne nadväzuje práve na zásady demokracie, národnej svojbytnosti, sociálnej spravodlivosti a spolupráce všetkých demokratických v Európe, ako sa o tom hovorilo v pamätných dňoch pred 70 rokmi.

Nedopusťme, aby priamych účastníkov odboja a tých, čo sa rozhodli jeho hlavné myšlienky i v dnešných časoch nekompromisne presadzovať, prekričali rozliční neoľudácki pseudoaktivisti. Nemôžeme ani mlčať voči prejavom absolútne nenáležitej benevolencii voči týmto prejavom, a to aj na úrovni štátnej správy a orgánov bezpečnosti a súdnictva, či už je za tým pohodlnosť, falošná solidarita alebo krytá účelovosť.

Mimoriadnu príležitosť na vyjadrenie jednoznačného postoja k týmto negatívnym spoločenským javom poskytuje významné jubileum Povstania. Demokratická, pokroková Európa za nami stojí, veď 29. august je jediný štátny sviatok Slovenskej republiky, na ktorý k nám prichádzajú zahraničné delegácie, aby vzdali hold protifašistickým bojovníkom.

Jednoznačne podporme svojou masovou účasťou zhromaždenia usporiadané na počesť 70. výročia hrdinského vystúpenia skvelých síl slovenského národa a príslušníkov štyroch desiatok ďalších krajín v mieste svojho bydliska, v sídle kraja na bratislavskom Námestí SNP – 27. augusta 2014, ako aj na celoslovenských oslavách v Banskej Bystrici 29. augusta, ktoré bude sprevádzať pestrý kultúrny program, príťažlivý pre všetky vekové kategórie.

Poďme svojou hromadnou účasťou myšlienkovo zvrátenému banskobystrickému županovi a jeho hlboko pomýleným priaznivcom ukázať, že sa ani v srdci SNP nedáme urážať, že sa v nijakom prípade nehodláme vzdať pokrokových ideálov spred sedemdesiatich rokov, na ktorých dnes stojí demokratické európske spoločenstvo.

Oblastný výbor SZPB v Bratislave Vás vyzýva, aby ste vo svojich základných organizáciách, v rodinách, osobitne mladej generácii, ale aj medzi svojimi priateľmi, známymi a kolegami spropagovali akcie zamerané na 70. výročie SNP. V prípade väčšieho, konkrétne prejaveného záujmu sme odhodlaní vypraviť skoro ráno 29. augusta aj ďalšie mimoriadne autobusy. Prípadne využite priamy rýchlik do Banskej Bystrice „Tajov“, ktorý odchádza ráno o 6. hodine z Hlavnej stanice ŽSR, či o 6.25 pravidelnú linku z Autobusovej stanice.

Neváhajte, poďte s nami a vezmite so sebou najmä svojej deti a vnukov, ktorí raz prevezmú našu povstaleckú, protifašistickú pochodeň.

S pozdravom „Náckovia v Bratislave, v Banskej Bystrici ani inde na Slovensku už neprejdú“

Martin Krno, predseda Oblastného výboru SZPB v Bratislave


Bratislava, 25. júl 2014

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#1
Peter Zajac-Vanka
29. júl 2014, 23:08

Prídeme, budeme tam!

Obrázok používateľa ľavičiar
#2
Ladislav Hvižďák
30. júl 2014, 11:01

Áno prídem aj ja, hoci po nočnej. Fašisti na Slovensku ani ich pritakávači a pomáhači i v slovenskej vláde NEPREJDU. 

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama