Výstava z tvorby Fera Mráza a Feďa Fialu

V radnici mesta Žilina do 10. januára 2018
Počet zobrazení: 4542

Začiatkom decembra 2017 bola v radnici mesta Žilina vernisáž výstavy z diel slovenských umelcov Fera Mráza a Feďa Fialu.

Fero Mráz sa vo svojej tvorbe venuje komiksu a karikatúre, zatiaľ čo Feďo Fiala (Vladimír Fiala) viac inklinuje k maľbe a kresbe, no oboch spája grafika a celoživotné priateľstvo. Ich spoločná výstava potrvá do 10. januára 2018.


vernisaz_1.jpg
Fedor Vico, šéfredaktor BUMerangu, humoristickej prílohy denníka ŠPORT, venoval Petrovi Saganovi karikatúru, ktorú si prišiel na vernisáž prevziať jeho otec Ľubomír Sagan. Na fotografii zľava Feďo Fiala, Ľubomír Sagan, Fedor Vico, Fero Mráz a zástupca primátora Žiliny Patrik Groma.


mraz.fiala1_.jpgVladimír Fiala ako výtvarník patrí k svojráznym a osobitým typom ľudí, ktorí sa neradi dávajú spútavať alebo obmedzovať akýmikoľvek konvenciami. Nie je členom žiadnej umeleckej skupiny a ani nehľadá generačných spolupútnikov. V podstate sa riadi pravidlami, ktoré si stanovil sám a považuje ich za správne. Je svojím zameraním takmer výhradne figuralista. V uplynulých rokoch prevažoval jeho záujem o maľbu a kresbu pastelových portrétov. Vo väčších obrazoch sa výrazne prejavuje jeho osobitý zmysel pre humor a iróniu. Ironizovať dokáže niekedy až sarkasticky. Venuje sa aj hĺbkotlačovej grafike. Aj v týchto obrazoch je originálny a jeho realizmus si nachádza cestu až k surrealistickým víziám a niekedy svoje grafické dielka rozvinie do obrazu s kombinovanou technikou suchého pastelu. Akoby mal stále potrebu veci zdokonaľovať a vylepšovať. A to, že sa neustále zdokonaľuje, môžeme vidieť na jeho doterajšej tvorbe.

mraz.fiala2_.jpgFera Mráza charakterizujú tisícky uverejnených karikatúr v desiatkach slovenských i zahraničných periodikách (niekdajší Roháč, Smena, Sme, Pravda, Nové slovo, Slovo, Šibal, Javisko, Televízia, Dikobraz, Ludas Matyi...). Fero Mráz, autor s kvalitnými kresliarskymi a ilustrátorskými schopnosťami, originálnym výtvarným videním, veľkou fantáziou a talentom, je nielen obdivuhodným človekom, ale i činorodým a tvorivým umelcom, ktorý svoju tvorbu neustále rozvíja a zdokonaľuje. Bez toho, aby ho nenapĺňala radosťou a vnútorným uspokojením by sa jej nemohol venovať už vyše štyridsať rokov. Jeho ocenenie v súťažiach karikatúr: NOVOMESTSKÝ OSTEŇ (bienále kresleného humoru) roky – 1983, 1997, 1999, 2003, 2011 (Zlatý osteň) – 1982, 1995, 2007 (Strieborný osteň) – 2001 (Cena novomestského jarmoku), ďalej BORDIGHERA (Taliansko, medzinárodná súťaž karikatúr) – 1982 (zvláštne uznanie) – 1983 (1. cena – Zlatá ďatla a Premio consiglio d´Europa), SOFIA PRESS (medzinárodná súťaž karikatúr) – 1987 (čestné uznanie). ZLATÝ SÚDOK (medzinárodná súťaž karikatúr) – 1995 (zvláštna cena) – 1999 (2. cena) – 2000, 2002 (zvláštna cena poroty), PIATOK 13-teho (medzinárodná súťaž karikatúr – 2001, 2002, 2004 (rôzne umiestnenia...), KOMIKS – komiksov magazín BUBLINKY ocenenia (1990 – 1992).

František Mráz je autorom vyše 60 komiksov uverejnených v periodikách (Smena, Život, Svet, Šibal, Bublinky, Fantázia, BUMERANG...), alebo vo forme samostatných zošitkov (Gorazdov posol, Zbraň pre Svätopluka, Posledný Mohykán, DRACULOVO OKO...). Od roku1969 sa zúčastnil na viac ako 160 individuálnych a kolektívnych, slovenských i medzinárodných výstavách karikatúry, komiksu, voľnej grafickej a maliarskej tvorby (Žilina, B. Bystrica, Bratislava, Lučenec, Nová Dubnica, Prešov, Nové Mesto n/Váhom, Fiľakovo..., Bordighera, Havana, Montreal, Gabrovo, Moskva, Praha, Széczény, Salgótarján, Londýn...). Okrem karikatúry a komiksu sa venuje okrajovo aj voľnej grafickej a maliarskej tvorbe, scénografii, ilustrátorskej tvorbe. Komiksová tvorba Fera Mráza patrí svojou hodnotou už dnes ku slovenskej klasike. Zručný kolorista, perfektný kresliar, človek s vyvinutým citom pre príbeh a vizuálny detail. Umelec, idúci po ceste, ktorou sa slovenskí výtvarníci na svojich autách ešte neprevážajú...V medzinárodnej súťaži „O zlatý súdok“ v Prešove v roku 2002, získal cenu – 50-litrový sud piva ako jediný ocenený Slovák. Najvyššie vystavené karikatúry mal v Téryho chate vo Vysokých Tatrách, kde v júli 1978 brigádoval ako vysokohorský nosič. Najrozsiahlejší jeho komix je stostránkový príbeh o čarodejníkovi Stormovi (po dvadsiatich rokoch znovu vydaný na internete v slovenskom komiksovom archíve). Najdlhším komixom sú jednostránkové príbehy somráka a mysliteľa SERVÁCA (od roku 1993), kedy bol prvýkrát uverejnený v Smene na nedeľu. Fero Mráz aj napriek tomu, že sa celý život pohybuje nie vždy v geografickom či kultúrnospoločenskom epicentre Slovenska, dokázal sa intenzitou a kvalitou svojej tvorby zapísať do povedomia výtvarnej a kultúrnej verejnosti.

vernisaz_2.jpg
Obraz  Reinkarnovaný Michelangelo a účastníci vernisáže.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984