Výročie citlivo vyvažované

Počet zobrazení: 4884

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania, teraz jemne politicky vyvažované. Stalo sa po rokoch, keď sa do slovníka rečníkov opatrne vlúdilo i slovo Rusko (gen. Čambala) i meno Gustáv Husák (A. Danko).

Istý jav, ktorý znepokojuje ľudí narodených tesne po vojne a skôr je malá odozva mladých ľudí, ktorí podľa ich rozhovorov na ulici a medzi sebou oslavy vnímajú povrchne, že ide o nejaký sviatok, o ktorom hovoria rodičia medzi sebou. Aj preto, alebo práve preto ,že žijeme v relatívnom pokoji a niektorí z nás už aj v blahobyte, a o udalostiach vo svete sa dozvedáme z hlavných staníc rozhlasu a televízie v rôznej interpretácii reportérov prevláda názor ,že všetko je v poriadku. Ale pri prejavoch našich predstaviteľov štátu mohli sme spozornieť, keď sa prepracovali od spomienok k hodnoteniu aktuálnej a predvolebnej situácie s obavami k otázkam, prečo sa na scéne objavili už verejne aktívni ľudia a ľudia, ktorých slovník, ale aj činy nie sú vzdialené dobe predchádzajúcej príčinám procesov, ktoré viedli k druhej svetovej vojne, vrátane hanobenia našej novodobej histórie a SNP. Veď ani tá naša novodobá história nemá veľa takých hrdinských udalostí, ako bolo práve SNP. K podstate príčin procesov a ich dôvodov , ktoré nás musia zaujímať, sa však rečníci nedostali práve pre slávnostnú atmosféru spomienok na výročie SNP:

Vynechanie a nespomenutie významu pomoci Červenej armády a obetí jej príslušníkov a najmä ruských partizánov v zázemí bol asi povinný príspevok do našich politických a ekonomických záväzkov k EÚ a hlavne k NATO. Bolo to niečo podobné ešte tomu ,keď v rámci rovnakých osláv pripravené vystúpenie Alexandrovcov na záver oficiálnej časti bolo zablokované vo vysielaní STV, no prvé takty a slová slávnej piesne Vstavaj strana ogromnaja zazneli. Ďalej bolo už len ticho a titulky k ďalšiemu programu V tohoročných si však mohli zaspievať pri gitare verše básnika B. Okudžavu v preklade J. Štrassera v trojici Rus, Čech i Slovenka.

Nedá mi práve teraz nespomenúť, že v týždni predchádzajúcom oslavám boli uverejnené zábery z ničenia symbolov na Pamätníku oslobodenia a padlých hrdinov v Košiciach i slová aktérov, že odstraňovali len symboly rovnako nepriateľské, akými sú hákové kríže, čo je dovolené podľa zákona o zákaze propagovania tejto ideológie. A už pôjde o to, ako odstránené symboly, hviezdy kosáky a kladivá ocení špecialista, či na viac ako 233 € spolu.

Tak si vyberte.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984