Vyčerpaná Zem

Počet zobrazení: 5797

Veľmi ma zaujal komentár, v ktorom sa píše, že ak stúpne podiel CO2 z 0,03 na 0,04 percenta, následkom bude otepľovanie Zeme... Možno hej, no dokázať sa to nedá. Okrem toho aj zvýšená vulkanická aktivita má svoj vplyv. A ak by došlo k veľkej erupcii, môže prísť k malej dobe ľadovej ako v minulosti. Niektorí vedci vidia koreláciu medzi slnečnou aktivitou a vulkanickou činnosťou. Solárne cyklické maximum bolo len nedávno, pred niekoľkými desaťročiami, a možno preto sa Zem doteraz otepľovala, existuje určitý dobeh, zotrvačnosť. Ako keď je slnko najvyššie na oblohe o 12. hod., no teplotné maximum je okolo 15. hod. Ak sa rast populácie spomaľuje, neznamená to, že sa zastaví. Samovoľne či uvedomelosťou ľudí určite nie. A žiadny politik či super bohatí ľudia o tom otvorene nehovoria, politici navonok vec neriešia. Riešia sa dôsledky, dá sa polemizovať či správne alebo či účinne.

Budú dochádzať zdroje. Pôda začína byť vyčerpaná od živín či vitamínov, je čoraz viac znečistená, hlavne chemicky. Voda tiež. Ak sa príčina, ktorou je premnoženie obyvateľstva, nerieši otvorene, nerieši sa náhodou okľukou cez koronu, lockdowny, ničenie ekonomiky? Priznám sa, že mi idú  zimomriavky z myšlienky, že aj korona môže byť spôsobom Zeme na vlastnú sebareguláciu, čiže aby ju ľudstvo neprečíslilo. Vôbec sa to totiž nedá vylúčiť a ak existuje nejaký centrálny mozog ľudstva (ktorý veriaci nazývajú stvoriteľ, ale iní zase silou prírody a nihilisti náhodou), tak by to bolo veľmi logické, hoci bolestné vysvetlenie a v kútiku mysle mám tú myšlienku aj ja, hoci si ju bojím alebo nechcem nahlas pripúšťať.

Aby však môj komentár nevyznel ako dojmológia, poprosil som o stanovisko môjho priateľa uznávaného klimatológa profesora Milana Lapina, ktorý mi napísal: „... to sú také hračky s percentami. CO2 neúčinkuje v atmosfére ako skleníkový plyn preto, že je ho tam veľké %, ale preto, lebo má dôležitý absorpčný pás v okne vodnej pary, teda pre vlnovú dĺžku okolo 11 mikrometrov. Teraz je v atmosfére o 49 % viac CO2, ako bolo pred rokom 1750 od konca poslednej ľadovej doby (12 tisíc rokov) a je ho tam najviac za posledných 5 miliónov rokov. Na prirodzenom skleníkovom efekte atmosféry (33 °C) sa podieľal CO2 asi 15-20 %, teraz už zvýšil skleníkový efekt asi o 1,5 W/m, čo je veľká hodnota (10-krát viac ako kolísanie slnečnej aktivity). Sopečné erupcie dopravujú do atmosféry Zeme v priemere 370 miliónov ton CO2 ročne, človek spaľovaním fosílneho uhlíka teraz 100-krát viac, 37 miliárd ton CO2 ročne + asi 5 miliárd ton ničením tropických pralesov. Ovplyvniť by to mohol výbuch supervulkánu, ktorý sa vyskytuje tak asi raz za 100 tisíc rokov alebo pád veľkého asteroidu, ktorý sa vyskytuje ešte zriedkavejšie, asi raz za 100 miliónov rokov. S tým teda teraz počítať nemôžeme.“

Na Zemi žije aktuálne podľa profesora Lapina 7 833 miliónov ľudí, väčšina už má prístup k internetu a všetci chcú mať čoraz vyššiu životnú úroveň. To však znamená viac spotrebovanej energie a viac vyrobených tovarov na úkor zdrojov z našej Zeme. Vedci odhadujú, že každoročne vyčerpáme disponibilné zdroje na Zemi pre daný rok už do konca júna, pričom je jasné, že sa to bude zhoršovať. Čiže, na dlhodobé prežitie pri terajšej životnej úrovni by potrebovali ľudia dve zemegule.

A na záver už len múdrosť Indiánov z kmeňa Cree: „Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984