Všeobecný základný príjem – áno, ale!

Počet zobrazení: 6399

Poslanec Ľuboš Blaha vystúpil 23. januára v pléne Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu s prejavom na podporu správy o všeobecnom základnom (občianskom) príjme (tzv. basic income), ktorú napokon parlamentné zhromaždenie tesnou väčšinou hlasov prijalo. Prinášame preklad jeho vystúpenia.

 

Základné právo na dôstojný ľudský život
 

Vždy som obdivoval koncept všeobecného základného príjmu (basic income), ktorý pochádza od sociálno-liberálneho akademika Philippa Van Parijsa. Áno, verím, že európsky sociálny model je „pod tlakom voľnotrhových ideológií,“ ako sa píše vo vysvetľujúcom memorande správy.

Všeobecný základný príjem môže ľuďom priniesť pozitívnu slobodu a ľudskú dôstojnosť. Možno by som ešte upriamil pozornosť aj na veľmi progresívny alternatívny koncept „participatívneho príjmu“, ktorý pochádza od marxistického akademika Clausa Offeho, ale vo všeobecnosti súhlasím, že dôstojný ľudský život nie je niečo, čo by ste si museli zaslúžiť – je to základné sociálne právo každej ľudskej bytosti. Nemali by sme žiť v darvinovskej kapitalistickej džungli – mali by sme žiť v civilizovanej sociálnej Európe 21. storočia.
 

Pozor na neoliberálne interpretácie základného príjmu
 

Okrem toho, s nastupujúcou robotizáciou a s ekonomickými zmenami súvisiacimi so štvrtou priemyselnou revolúciou, základný príjem bude nevyhnutnosťou pre množstvo nezamestnaných ľudí, a to v krátkom čase. Preto som veľmi rád, že je čoraz viac a viac ľudí aj v mojej domovine na Slovensku, ktorí podporujú revolúciu všeobecného základného príjmu.

Ale takisto musíme porozumieť, kde sú limity tohto konceptu. Všeobecný základný príjem je garantované minimum pre každého občana. Nemôže však nahradiť koncept sociálnej pomoci a sociálnych príspevkov založených na princípe potrieb. Môže nahradiť niekoľko prekrývajúcich sa sociálnych benefitov, ako sa správne píše v správe, ale musíme si dávať pozor na niektorých neoliberálov, ktorí by radi nahradili všetky progresívne sociálne systémy práve jednou rovnou sociálnou dávkou. Bolo by to zverstvo. Podporujem socialistickú interpretáciu všeobecného základného príjmu, a nie neoliberálnu – áno, medzi nimi je veľký rozdiel.
 

Proti nerovnosti treba bojovať inak
 

Všeobecnosť základného príjmu znamená, že povedzme Bill Gates by dostal tú istú sumu peňazí ako bezdomovec pod mostom. Pokiaľ je to len doplnok k ďalším sociálnym politikám, ktoré poskytuje štát na pomoc chudobným, táto skutočnosť je tolerovateľná, ale ak by základný príjem mal nahradiť celý komplex politík sociálneho štátu založených na redistribúcii a spoločenských potrebách, nebolo by to fér. Okrem toho by nebolo fér, ani keby sme subvencovali nízke príjmy pracovníkov, a tým nepriamo pomáhali korporáciám odolávať sociálnym tenziám a tlaku odborov. Preto musíme skombinovať všeobecný základný príjem so silným tlakom na rast minimálnej mzdy.

Verím v sociálnu rovnosť a solidaritu, nie len na stanovenie sociálneho minima a potom nech vládne darwinovská trhová džungľa. Základný príjem osebe je minimálny nástroj sociálnej politiky bez reálneho dopadu na nerovnosť. Pokiaľ je benefit rovný a univerzálny, potom to nie je žiadna redistribúcia príjmu, len konzervácia predchádzajúcich trhových nerovností. Preto podporujem všeobecný základný príjem ako východiskový bod, nie ako konečnú stanicu sociálnej politiky.
 

Peniaze by boli, ak by nadnárodné koncerny platili dane
 

Myslím, že všeobecný základný príjem by mohol byť prvým reálnym nástrojom sociálnej politiky poskytnutým ako paneurópsky doplnkový benefit sociálnych systémov národných štátov. Toto je šanca urobiť Európsku úniu alebo zjednotenú Európu všeobecne viac sociálnou a opäť atraktívnou pre triedu pracujúcich.

Najdôležitejšou praktickou otázkou je, ako nájsť peniaze na pokrytie tohto projektu a myslím si, že boj proti daňovým únikom nadnárodných korporácií je tá správna cesta, čo sa takisto spomína v správe. Som so správou veľmi spokojný a budem za ňu hlasovať.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984