Videozáznam z prezentácie knihy Podzim postmodernismu

(Václav Bělohradský, Michael Hauser, Roman Kanda)
Počet zobrazení: 4797

Prezentácie publikácie bola v Prahe 2. novembra 2016 v tranzitdisplay.
 

Roman Kanda a kol.: Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti

obalka_kanda.jpgKniha má za cíl představit současný stav české diskuse o postmodernismu chápaného jako kulturní model, jenž zahrnuje aspekt filosofický, politologický, sociologický, estetický. Je určena čtenářům ze všech uvedených oborů, ale rovněž široké veřejnosti. Hlavním referenčním bodem je kniha Cesty z postmodernismu Michaela Hausera (Filosofia 2012), jíž se zabývá většina textů předkládané publikace, ať už z hlediska dalšího rozvíjení jednotlivých koncepcí nebo  z hlediska polemického. Mezi přispěvateli jsou přední čeští teoretikové na dané téma, politologové, teoretici umění, nebo historikové idejí a další odborníci: Václav Bělohradský, Jarosalav Fiala, Michael Hauser, Roman Kanda, Petr Kužel, Jiří Pechar, Martin Z. Pokorný, Petr Pola, Jakub Stejskal, Oleg Suša, Martin Škabraha – a zo slovenských autorov Jozef Lysý.

Filosofia, 2016, 316 strán

Obsah knihy, Úvod, Summary

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984