Vianočná dohoda, príklad hodný na zopakovanie

Počet zobrazení: 2616

Vianočná dohoda patrí k rozhodujúcim historickým rozhodnutiam v 20. storočí pre Slovensko a Československo. Jej aktéri z rozličných politických prúdov postavili na misku váh vlastné životy s príkladným nasmerovaním k SNP.

Týmito slovami uviedol svojho príhovoru pred pamätnou tabuľou na Gajovej ulici č. 11 predseda Klubu Nového slova Jozef Lysý.

vianocna_dohoda_21_1.jpg


Podujatie už niekoľko rokov organizuje KNS Bratislave v spolupráci s OblV SZPB. Práve v tomto dome v byte právnika Mateja Josku sa pred vianočnými sviatkami stretli predstavitelia odbojových skupín a prijali text tohto historického dokumentu.

Pre protipandemické opatrenia sme nikoho oficiálne nepozývali, ale predsa sa tu zišla hŕstka skalných antifašistov. Na reliéf, ktorý na bráne slávnostne odhalili 23. decembra 1983 za účasti jedného z autorov dohody, vtedajšieho prezidenta Gustáva Husáka, sme položili veniec kvetov.

„Ktoré z politických elít dnešného Slovenska sú pripravené k takémuto činu, aby nasledovali historický odkaz aktérov Vianočnej dohody?“ spýtal sa vo svojej reči profesor Lysý, aby si vzápätí odpovedal: „Slovensko má aj dnes, v dobe znižujúcich sa spoločenských očakávaní, príklad, ktorý je hodno zopakovať a vrátiť jeho ľudu politickú perspektívu sociálne spravodlivej spoločnosti s ľudskou tvárou.“

Foto Braňo Ondruš

vianocna_dohoda_21_2.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984