Vianočná dohoda je nadčasová

Počet zobrazení: 4264

Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu Nového slova a zástupcovia Ústavu politických vied SAV si v Bratislave 20. decembra 2018 pripomenuli Vianočnú dohodu predstaviteľov viacerých ilegálnych strán. Komunisti so sociálnymi demokratmi, predstavitelia hospodárskeho života i armády sa 23. decembra 1943 zišli na Gajovej ulici č. 11, aby sa dohodli na spoločnom postupe proti domácemu profašistickému režimu, usilovali sa o obnovenie Československa, o nové postavenie Slovákov v demokratickom režime a vytvorili jednotnú platformu odboja.

vianocna_2.jpgvianoc_dohoda1.jpg

Miroslav Pekník z Ústavu politických vied SAV v príhovore okrem iného poukázal na to, že Vianočná dohoda spôsobom nazerania na svet je nadčasová, že ju charakterizuje vyváženosť záujmov ľudí, ktorí hľadajú k sebe cestu.

Dohoda bola aj politickou reakciou na obrat v druhej svetovej vojne, keď nacisti začali prehrávať. Jej vznik inicioval najmä podpis československo-sovietskej zmluvy z 12. decembra 1943, ktorá mala zaručiť povojnové obnovenie Československa. Vianočná dohoda viedla k spojeniu reálnej politickej opozície (komunistov s demokratmi) proti klerikálnemu režimu vojnového Slovenského štátu.

vianocna_1.jpg

K Vianočnej dohode pripravili organizátori stretnutia spolu s Múzeom SNP v Banskej Bystrici a Inštitútom ASA 12. decembra 2018 vedeckú konferenciu Vianočná dohoda a ilegálna SNR (1943 – 1944).

(-vič- , -s-)

Foto: Vladimír Dobrovič, Emil Polák

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984