Vianočná dohoda a Nové slovo

Počet zobrazení: 6065

dscf0204.jpgĽudia dobrej vôle si už niekoľko rokov pripomínajú Vianočnú dohodu z roku 1943. Išlo o dokument, ktorý v čase besnenia druhej svetovej vojny vyjadril spoločné ciele slovenskej pokrokovej spoločnosti od ľava do prava. Aj tohto roku (19. decembra) sme sa zišli pred „podpisovým“ domom  na Gajovej ulici v Bratislave, na bráne ktorého povojnovú širokospektrálnu predstavu slovenskej budúcnosti pripomína umelecké stvárnenie od Jána Kulicha. Jedným z drobných „produktov“ Vianočnej dohody bolo aj povstalecké založenie a vydávanie časopisu „Nové slovo“ v Banskej Bystrici.

dscf0205.jpgPred pár dňami som sa zastavil v Banskej Bystrici, meste svojho detstva a mladosti, kde som v informačnom stredisku kúpil plnofarebnú publikáciu na kriedovom papieri – „Pomníky, pamätníky a pamätné tabule v Banskej Bystrici“. 160 strán textu a fotografií zostavila Jana Borguľová. Jana Borguľová s kolektívom bola aj zostavovateľkou knižočky spred štyroch rokov – Sprievodca po banskobystrických cintorínoch. Pekne sa vzájomne doplňujú. Marí sa mi, že existuje aj knižný zoznam sochárskych diel a plastík, ktoré sa nepovažujú za pomníky, napr. Gibalove sochy pred železničnou stanicou, ale ten mi zatiaľ nehovorí pane. Banská Bystrica systematicky mapuje pamäť mesta.

ns_bb_001.jpgSamotná publikácia je rozdelená do piatich častí, podľa územného rozloženia. Prvá zahrňuje historické jadro mesta, druhá juhovýchodné štvrte, tretia severozápadné, štvrtá miestne časti – pripojené obce a osady. Navyše piata časť prináša prehľad „kameňov zabudnutia“ v dlažbe Banskej Bystrice. Ako mnohí viete ide o tzv. stolpersteine, doslova kamene, o ktoré sa potknete. Väčšinou sa viažu na obete holokaustu, pred evanjelickou farou je aj dlaždica Jána Bakossa. Uvedený memoriálny knižný sprievodca potešil moje oko, odporúčam ho každému Bystričanovi, ale aj okoloidúcemu. Jeho dostupnosť by sa určite zlepšila zmenou ceny. Necelých deväť eur je vážna prekážka jeho rozširovaniu.

nove_slovo_bb.jpgNa strane 154 je prehľad nazvaný: Odstránené pomníky, pamätníky a pamätné tabule obsahujúci 11 „položiek“. (Dnes ich je iba desať, pamätná tabuľa obnovy evanjelického kostola na Lazovnej ulici je znovu nainštalovaná.) A tak sa dostávam k úvodu svojho písania. Medzi odstránenými tabuľami je aj pamätná tabuľa Novému slovu na dome č. 5 v Národnej ulici. Editor dnešného Slova vám ponúka jej pripomienku. Ach, to naše obrazoborectvo! Často prichádza ako víchrica, ktorá poláme všetky stromy určitej ideovo-politickej sorty. Dokonca aj tie zdravé. Na bystrickom námestí SNP na to doplatila pamätná tabuľa Hlavnému štábu partizánov. Jednému z pilierov nepopierateľného úspechu SNP.

dscf0211.jpgTohtoročnú pripomienku Vianočnej dohody poznačilo búranie bratislavskej architektonickej histórie  na Bezručovej ulici. Preto sa účastníci spomienky po položení venca k pamätnej bráne presunuli do budovy Slovenského zväzu antifašistických bojovníkov na Štúrovej ulici. Tam si prezreli čerstvo otvorenú expozíciu slovenského odboja (od povstania v meruôsmych rokov až po dnes). V následných „živých novinách“ sa spolu s historikmi zamysleli nad posolstvom Vianočnej dohody. Podobné „vianočné zjavenie“ bezprostredného i vzdialeného cieľa rozvoja slovenskej spoločnosti určite potrebuje naša dnešná politická scéna. Keby len ona, potrebuje to predovšetkým občan, človek každého dňa, my všetci…

Zrodí sa Vianočná dohoda slovenskej budúcnosti 21. storočia?

Foto: Jozef Schwarz, Ivan Dubovský (1)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984