Vákuum tvorivosti nikam nevedie

Počet zobrazení: 2224

Tvorivosť je funkciou ľudského JA. Prináša životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia a pozitívneho sebahodnotenia. Je to prirodzená vlastnosť človeka,  ktorá sa dá rozvíjať, ak má človek o jej rozvoj záujem. 

Tvorivosť je schopnosť, ktorá ide naprieč odvetviami, nie je len doménou umeleckého prístupu, ale aj politického. Uvedomujem si, že  je to široká téma  a  dalo by sa písať o výchove k tvorivosti: škola, rodina, spoločnosť, vzdelávanie a jeho spôsob. Potom je tu meranie tvorivosti v ekonomike, umení, zdravotníctve a možnosti praktického uplatnenia. Tu sa  musí ísť aj do konkrétnych dát, nedá sa to urobiť len filozoficky. Uvedomujem si, že na takom malom priestore nemožno pomenovať všetky problémy tejto dôležitej témy a ešte aj navrhnúť riešenia.

Chcel som sa len dotknúť umenia a politiky. Tak sa mi zdá, že nedostatok tvorivosti vidíme na každom kroku – myslím, že je to priamo organizované, veď stále sa zdôrazňuje potreba akéhosi okamžitého pôsobenia, teda prispôsobovanie sa, čo má s tvorivosťou málo spoločné – tá sa týka dlhodobého pôsobenia (Michelangelove výtvory pôsobia cez stáročia, Pytagorove alebo Platónove myšlienky sú vhodné nadčasovo a pod.). Niektorí politici vo svete, ale aj v EÚ zdôrazňujú krátkodobosť, čím ničia tvorivosť. Kto je dnes zvedavý na súčasné architektonické výtvory (okrem novinárov), ale pyramídy, hrady a zámky sú obdivované krížom cez kultúry. Je možné, že politická elita nemá rada tvorivosť, pretože ňou sama nedisponuje a tak je napr. celá únia nestabilná a kláti sa ako trstina vo vetre. Tvorivosť bola tvrdo nahradená operatívou, navyše bez zodpovednosti. Tvorivosť musí ísť spolu so zodpovednosťou, každodenné rozhodovanie nie. Takže je to organizovaný a vynucovaný stav. Procesy sú riadené a nalinkované, tvorivosť je nežiaduca. Kto je v nalinkovanom prúde, ten „jede“, ostatné je nepodporovane, nedotované. Pre politikov by mal byť  veľmi dôležitý znak tvorivosti uprednostnenie kompetentnosti  – výzva: hľadať viaceré alternatívy; vidieť medzery medzi tým, aké veci sú a aké by mali byť; z chaosu urobiť  poriadok, túžiť po poriadku bez zjednodušení; pohrúžiť sa do rozličných problémov, záhad, myšlienok. Nestačí, aby politik mal myšlienky. Ak sa chce posunúť ďalej, musí dať myšlienkam určitý systém. Ak som zdôraznil politiku, tak potom aj príklad tvorivosti – Singapur, z rybárskej dediny absolútna špička krajiny vo všetkých stránkach. Ale tiež to trvalo šesťdesiat rokov. Tvorivosť pôsobí  v čase a čas ju preveruje, ako napokon každú hodnotu. Základom však sú vždy podmienky pre tvorivosť. Byrokracia podmienky skôr kazí, ako vylepšuje. Pokiaľ je absencia tvorivosti v akejkoľvek ľudskej činnosti, nikam to nevedie. To vákuum treba zaplniť .

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984