Reklama
Reklama

V Európe sa dá očakávať len mierny rast

Počet zobrazení: 2404


oecd_ram_2_body_270.jpg

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v priebežnom výhľade vývoja svetovej ekonomiky (Interim Economic Assessment) zverejnenom v septembri 2014 konštatuje, že väčšina veľkých vyspelých a rozvíjajúcich sa ekonomík zaznamenáva mierny rast, avšak v eurozóne zostáva rast slabý. Podľa OECD hrozí eurozóne riziko dlhodobej stagnácie, ak nebudú prijaté ďalšie kroky na posilnenie dopytu.

Zástupca generálneho tajomníka OECD R. Tamaki pri prezentácii výhľadu uviedol:   „Globálna ekonomika sa oživuje nerovnomerne a iba miernym tempom. Rast obchodu  zostáva pomalý, a podmienky na trhu práce sa v hlavných vyspelých ekonomikách zlepšujú  len pozvoľna, pričom príliš veľa ľudí po celom svete stále nemôže nájsť dobré zamestnanie.  Pre naštartovanie silného, vyváženého a inkluzívneho rastu je potrebná realizáciaambicióznych reforiem.“

Spojeným štátom americkým, Veľkej Británii a Kanade OECD predpovedá dostatočne silné oživenie na ďalšie zníženie nezamestnanosti. V Japonsku, kde miera nezamestnanosti už   klesla na nízku úroveň, by mala ekonomika rásť v súlade s  jej potenciálom. Čína bude  pokračovať smerom k udržateľnejšej miere rastu. Rast v Indii by sa mal zrýchliť a Brazília by mala postupne vystúpiť z recesie.

OECD oproti poslednému výhľadu z mája 2014 znížila odhady rastu vyspelých ekonomík v tomto roku a u väčšiny krajín aj v nasledujúcom roku. Organizácia znížila odhad rastu  eurozóny a odhad rastu Nemecka rovnako o 0,4 percentuálneho bodu pre rok 2014 a 0,6  percentuálneho bodu pre rok 2015. OECD eurozóne predpokladá rast vo výške 0,8 % v roku 2014 a 1,1 % v roku 2015. Francúzsko by v roku 2014 malo zaznamenať iba mierny rast 0,4 % a v budúcom roku 1,0 %. Ekonomika Talianska však v roku 2014 spomalí na 0,4 %, s miernym oživením na 0,1 % v roku 2015.

OECD odhaduje rast Spojených štátov amerických v tomto roku vo výške 2,1 % HDP  a 3,1 % v roku 2015, zatiaľ čo ekonomika Veľkej Británie by mala zrýchliť na 3,1 % v tomto  roku a 2,8 % v roku 2015. Rast Kanady odhaduje na 2,3 % v roku 2014 a 2,7 % v roku  2015. Rast Japonska OECD predpokladá vo výške 0,9 % v tomto roku a 1,1 % v 2015.

Podľa OECD budú rozvíjajúce sa ekonomiky ako celok aj naďalej rásť oveľa rýchlejšie ako vyspelé ekonomiky, avšak rast by mal byť nerovnovážny. V Číne sa očakáva rast 7,4 % v  roku 2014 a 7,3 % v roku 2015. India by mala rásť o 5,7 % v roku 2014 a 5,9 % v roku 2015. Brazília po tom, čo v prvej polovici tohto roka upadla do recesie, by mala rásť len o 0,3 % so zrýchlením na 1,4 % v roku 2015.

OECD odporúča eurozóne zvýšiť monetárne stimuly vzhľadom na zníženie odhadov rastu a riziko oslabenia dopytu v dôsledku nízkej až negatívnej inflácie. Organizácia víta nedávne kroky Európskej centrálnej banky a zároveň upozorňuje na potrebu ďalších opatrení, vrátane kvantitatívneho uvoľňovania. Z dôvodu slabého dopytu by európske ekonomiky mali v plnej miere využiť flexibilitu, ktorú majú k dispozícii v rámci fiškálnych pravidiel EÚ. Japonsko by malo podľa prognózy pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní a zároveň  pokročiť vo fiškálnej konsolidácii. Naopak, Spojené štáty americké a Veľká Británia by  mali nekonvenčné menové uvoľňovanie ukončovať.

(Autor pôsobí na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama