Reklama
Reklama

Už nezažijeme vášnivé diskusie s Ivanom Haluškom

Počet zobrazení: 1829

Sobotňajšieho rána (24. 4. 2020) sa už nedožil h. Prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc. (nar.1941).

Zomrel v Bratislave, po ťažkej, nie krátkej chorobe...

Odišiel vášnivý diskutér, národohospodár a v širokom zmysle slova verejný činiteľ.

haluska_2.jpg

Ivan bude chýbať v odborných spoločnostiach, v ktorých sa angažoval ako dynamický organizátor, propagátor sociálne orientovanej ekonómie. Spomínať ho budú nielen členovia a funkcionári Slovenskej komory znalcov, Futurologickej spoločnosti pri ZSVTS, Čínsko-slovenskej obchodnej komory, na VŠ Paneurópskych štúdií a ďalších fakultách, kde prednášal. S obdivuhodnou energiou sa presadzoval aj ako podnikateľ, bol vedecky činným národohospodárom. Spomíname jeho erudované komentáre nielen k ekonomickým, ale aj politickým otázkam na stretnutiach Klubu Nového slova.

Starší si ho pamätáme aj ako blízkeho spolupracovníka Jozefa Lenárta a zväzáci si pripomenú aj jeho pôsobenie ako tajomníka ÚV SZM v Prahe. Koncom osemdesiatych rokov pôsobil ako námestník ministra-predsedu Federálneho cenového úradu. Jeho politický rukopis nájdeme v rokoch 1970 – 1990 v mnohých otázkach verejného a politického života na Slovensku.

S Ivanom sa polemika neviedla ľahko, presadzoval svoj názor nielen ako erudovaný odborník, ale aj ako skúsený diskutér, ovládajúci komunikačné stratégie. Nútil – a patrí mu za to poďakovanie – svojich oponentov pristupovať k „jeho témam“ po dôslednej príprave a byť pripravený na všetky možnosti polemiky.

Bude teda chýbať – svojim študentom, svojim priateľom i svojim oponentom.

Bohužiaľ, choroba mu nedopriala odísť vzpriamene, tak, ako žil a zápasil za lepší svet, lepšie Slovensko, za úspech vzdelania, znalostí a rozumu pri rozhodovaní o verejných záujmoch.

Ivan, česť Tvojej pamiatke!

Za Ligu pre národnú a sociálnu záchranu Slovenska
Ing. A. Čihovský. CSc. a Ing. Juraj Janošovský

Foto: Emil Polák

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy