Udalosti, ktoré nás spojili na stáročia

ROMAN VASSILENKO, veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike
Počet zobrazení: 2485

V štyridsiatych rokoch minulého storočia sa Slovenská republika, rovnako ako Kazašská republika, ako aj mnohé ďalšie krajiny sveta, stala obeťou fašistického režimu. Slovensko prechováva nesmiernu úctu k pamiatke na boj proti fašizmu a na víťazstvo nad ním, na udalosti, ktoré sa stali tragickými stránkami našich spoločných dejín.

Preto dnes, keď sa blíži deň osláv konca druhej svetovej vojny, ktorá ovplyvnila osudy mnohých národov, chcel by som v krátkosti informovať verejnosť Slovenska o príspevku Kazachstanu k víťazstvu nad fašizmom.

Kazachstan ako súčasť ZSSR vstúpil do vojny odo dňa útoku fašistického Nemecka na ZSSR 22. júna 1941. Pred vojnou žilo v Kazachstane niečo viac ako šesť miliónov obyvateľov rôznych národností. Počas vojny z Kazachstanu do Červenej armády povolali viac ako pätinu obyvateľstva – asi 1 milión 367 tisíc vojakov. Sformovalo sa tu 12 streleckých divízií, 4 národné jazdecké divízie, 7 streleckých brigád, z toho 2 národné strelecké brigády, 50 plukov a prápory rôznych druhov vojsk. Okrem toho bolo 700 000 ľudí povolaných do pracovnej armády z Kazachstanu a ďalších 670 000 bolo mobilizovaných na prácu v priemysle.

regnum_picture_1525674481491781_normal.jpg

Treba povedať, že mnohí kazašskí vojaci nerozumeli dobre po rusky. To viedlo k veľkým stratám, ktorým by sa bolo dalo predísť. Napriek tomu kazašskí vojaci často bez toho, aby mali na začiatku vojny príslušné zbrane, vojenské vybavenie a hlavne skúsenosti s bojom, preukázali neuveriteľnú statočnosť a odvahu. Napríklad slávna 8. (316.) strelecká divízia Panfilov, ktorá sa sformovala v bývalom hlavnom meste Kazašskej SSR, v meste Alma-Ata, neochvejne bránila Moskvu a zabránila nemeckým jednotkám preniknúť do hlavného mesta ZSSR.

„Proti nám boli vojaci vyvolávajúci hrôzu – žiadna paľba ich nemohla zastaviť, rútili sa priamo na nás. Potom mi povedali, že sú Kazachovia. Predtým som nevedel, že existuje taký národ...“ − uviedol jeden z nemeckých dôstojníkov a pripomenul tragický osud 106. Akmolinskej kazašskej jazdeckej divízie, ktorú napriek akútnemu nedostatku strelných zbraní, nehovoriac o guľometoch, so šabľami poslali na nemecké tanky neďaleko ukrajinského Charkova. Vojakov jazdeckých divízií, ktorí bitky prežili, držali v neľudských podmienkach v zajatí; kde zomierali v dôsledku nehygienických podmienok, od hladu a chladu.

Kazašskí vojaci boli účastníkmi vojenských operácií na mnohých frontoch, podieľali sa na oslobodení Ukrajiny, Bieloruska, Moldavska, pobaltských štátov, Nórska, východnej a západnej Európy.

20170509080130.jpg

Medzi bojovými jednotkami, ktoré oslobodzovali Československo, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Rakúsko, Juhosláviu, boli divízie sformované v Kazachstane: 72. gardová Krasnogradská, 73. Stalingradsko-Dunajská, 27. gardová Novobugská, 150. Idricko-Berlínska, 314. Kingiseppská strelecká divízia a iné.

Naši vojaci sa podieľali aj na oslobodení Slovenska. 8. pešia divízia, ktorá sa sformovala vo východnom Kazachstane, v mestách Semipalatinsk a Ajagoz, sa podieľala na oslobodení miest ako Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Levoča, Ružomberok a ďalších a dostala sa až do Prahy. 72. gardová divízia oslobodzovala Nitriansky a Bratislavský kraj. Kazachovia hrdinsky bojovali bok po boku so Slovákmi a zástupcami viac ako 30 iných národností počas Slovenského národného povstania.

Tridsiateho apríla 1945 prvými, ktorí vztýčili Červenú zástavu víťazstva na Reichstagu v Berlíne, boli Kazach Rachimžan Koškarbajev a Rus Grigorij Bulatov.

Podľa rôznych odhadov až šesťstotridsaťtisíc Kazachstancov zahynulo v bojoch alebo zmizlo bez stopy. Toto číslo nezahŕňa Kazachov, ktorých povolali do armády mimo Kazachstanu, tých, ktorí sa nevrátili z pracovnej armády. Straty Kazachstanu vo vojne sú porovnateľné s vojenskými stratami dvoch spojeneckých armád – Spojených štátov amerických a Veľkej Británie – dokopy.

Každá rodina žijúca v Kazachstane, ako aj v iných štátoch bývalého Sovietskeho zväzu, je poznačená tragédiou spojenou s touto vojnou. Na takúto minulosť sa nedá zabudnúť. Ako sa hovorí: „Ak zabudnete na minulosť, nebudete mať budúcnosť.“ Fašizmus preto v modernom svete nemá miesto a musíme bojovať spoločne, aby sme zabránili návratu tejto strašnej ideológie v ktorejkoľvek z jej prejavov a v ktorejkoľvek krajine.

V Kazašskej republike sme úprimne vďační obyvateľom a vláde Slovenskej republiky za úctu k pamiatke vojakov Červenej armády, rumunskej armády a, samozrejme, 1. československého armádneho zboru, ktorí zahynuli v bojoch o oslobodenie Slovenska.

slavin_2a.jpg

V súčasnosti naše veľvyslanectvo pracuje na hľadaní a zisťovaní mien Kazachstancov, ktorí zahynuli a boli pochovaní na Slovensku; v súčasnosti sa nám už podarilo zistiť mená asi 400 Kazachstancov z viac ako 63 000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní Slovenska. Predpokladáme však, že z rôznych objektívnych dôvodov tento počet je mnohokrát vyšší, a preto chceme všetkých požiadať o akúkoľvek možnú pomoc pri zisťovaní mien našich padlých vojakov, ktorí v rokoch 1944 – 1945 navždy spočinuli na Slovensku.

Chcel by som tiež informovať, že 9. mája tohto roku plánuje veľvyslanectvo Kazachstanu spolu s veľvyslanectvami Ruska, Bieloruska a ďalších krajín položiť veniec k pamätníku Slavín, kde sú pochovaní sovietski vojaci vrátane kazašských vojakov. Rodiny padlých stále prichádzajú na Slovensko, aby si uctili hroby svojich príbuzných, ktorí navždy zostali v slovenskej krajine.

Toto je významný dátum, ktorý spája ľudí bez ohľadu na ich národnosť, náboženstvo a spoločenské postavenie. V tento deň v našich krajinách vychádzajú milióny ľudí do ulíc, aby sa poďakovali veteránom a uctili si pamiatku vojakov, ktorí zahynuli vo vojne.

Milióny ľudí sa nedožili dňa Veľkého víťazstva, za ktoré bojovali do posledného dychu. Položili životy, aby sme my, naše deti, vnúčatá a tí, ktorí prídu na tento svet, mohli žiť.

Nech je požehnaná pamiatka všetkých, ktorí sa z vojny nevrátili.

Nikto nie je zabudnutý a nič nie je zabudnuté!

slavin_3a.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984