Reklama
Reklama

Uchádzajú sa o funkcie v politike, ale predvádzajú sa vo varení a behaní

Počet zobrazení: 2571

Áno. Ide o kandidátov politických strán, ktorí sa v tohtoročných májových voľbách uchádzajú o funkcie poslancov v Európskom parlamente. Nie je to čudné? Ak sa uchádza lekár o miesto primára v nemocnici, alebo o najlepšieho lekára vo svojom obore, snaží sa dokázať výberovej komisii i svojim pacientom, že je dobrý v liečení ľudí. Ak sa vyberá najlepší učiteľ, má snahu dokázať, že rozumie učeniu žiakov a je dobrý odborník v predmete, ktorý ich vyučuje. Šofér kamiónu alebo mestskej dopravy dokazuje svoje kvality svojím šoférskym umením, jazdami bez nehôd a včasnou dopravou tovaru alebo ľudí na určené miesta.

volba17.jpg
Kresba: Ľubomír Kotrha

Je paradoxom, že takéto samozrejmé prístupy na dokázanie svojich kvalít v príslušnom obore neplatia pre kandidátov, ktorí chcú ísť do politiky. Mnohí z nich sa snažia zaujať či upútať pozornosť ľudí činnosťami, ktoré nič nenaznačujú o tom, že majú predpoklady vykonávať politické funkcie. Že rozumejú politike, že poznajú potreby a záujmy ľudí, že majú poňatie o tom, čo majú vlastne v politike robiť, či čo od nich očakáva volič – občan.

Prečo asi je na Slovensku taký stav, že do politiky sa majú šancu dostať ľudia, ktorí zaujmú ľudí nejakou činnosťou, správaním či rečami, ktoré vôbec politikou nesúvisia? Ktoré neukazujú ani ich znalosti, schopnosti, praktické skúsenosti, ani predpoklady na to, že budú slúžiť veciam verejným, v ktorých na prvom mieste je prospech občanov a prospech krajiny, teda Slovenska.

Je tomu tak jednoducho preto, že ľuďom to stačí… Za tridsať rokov od novembra 1989 sa prostredníctvom médií, systému vzdelávania, politickej propagandy, falšovania histórie podarilo tak ohlúpiť ľudí, že politickým a ekonomickým procesom na Slovensku a v jeho okolí v podstate ani nerozumejú. Ani nedokážu pochopiť, ako ich klamú a zavádzajú. Tiež nemajú ani predstavu, ale ani záujem rozmýšľať, ako by sa mala situácia vyvíjať, aby to bolo v ich prospech aj vo vzdialenejšej budúcnosti. Preto nemajú ani zodpovedajúcu predstavu, akí ľudia, teda jednotlivci či strany by ich prítomnosť mohli zlepšiť a do budúcna zabezpečiť istoty pre nich a ich detí.

Preto strany za uplynulých 30 rokov nepotrebovali ktovie aké prepracované programy, ktoré by naznačovali ich činnosť v prospech krajiny a jej občanov. Striedanie strán pri moci neprinášalo žiadne rozdiely v smerovaní Slovenska, v upevňovaní jeho ekonomickej sily a suverenity, presadzovaní jeho národno-štátnych záujmov. Strany prejavovali benevolenciu a povoľnosť k tomu, aby sme boli zavlečení do vojenského paktu NATO, aby sme sa stali členmi Európskej únie s mnohými nevýhodnými podmienkami. Pričom sme stratili nielen svoju ekonomickú suverenitu, ale aj tie špičkové priemyselné odvetvia a potravinovú bezpečnosť, ktoré pred viac ako tridsiatimi rokmi boli našou prednosťou a aj hrdosťou.

Tak sa teda správali aj vlády, parlamenty, teda aj poslanci politických strán. Ani tí nepotrebovali pre svoju kandidatúru do parlamentu či vlády veľmi „makať na sebe“ a dokazovať voličom, prečo majú predpoklady zastupovať občanov v politike. Stačili predvolebné sľuby, trochu predvolebného cirkusu s rôznou náplňou, čím viac farebných bilbordov a plagátov ako v lunaparku. ... a občania sa chytili ako ryba na udicu. Potom sa divili, ako v každom volebnom období vznikali rôzne kauzy a aféry, ktoré vyplývali zo správania poslancov, členov vlád, členov rôznych štátnych inštitúcií, a to nielen na ústredných, ale aj na regionálnych úrovniach. Tie svedčili o kvalitách „zvolených“ politikov, o ich morálnych, povahových vlastnostiach, o ich hodnotách, o ich správaní v majetkovej oblasti, o ich vzťahu ku korupčnému konaniu a podobne.

Úvahu je možné uzavrieť jednoducho. Ak sa aj pred týmito voľbami správajú kandidáti na politické funkcie tak, že sa snažia zaujať čímkoľvek okrem politických programov a zámerov, ako chcú politicky pracovať v orgáne, do ktorého kandidujú? Ak sa snažia zaujať predvolebnými „estrádami“ a „exhibíciami“, tak sú to opäť ľudia, ktorým nejde o presadzovanie politiky v prospech občanov Slovenska. Ide im o svoje osobné záujmy, prípadne o záujmy ich strán, ktoré skôr súvisia s finančnými výhodami a momentálnym mocenským vplyvom. Ak to nie je tak, potom ich strany majú také prázdne programy, ako aj programové predstavy, čo chcú robiť v Európskom parlamente, že nedokážu sformulovať nič ucelené ani argumentované, čím občana presvedčia. Alebo napokon ich kandidáti nedokážu tieto programové zámery prezentovať, čo potom naznačuje, že tým menej by ich dokázali presadzovať v prípade zvolenia.

V každom prípade to svedčí o prázdnote politických zámerov takýchto kandidátov, o neznalosti skutočnej politiky, o sklonoch k zavádzaniu, klamaniu, podvádzaniu občanov. Ide svojím spôsobom aj o podceňovanie občanov, u ktorých sa uchádzajú o priazeň a podporu.

(Autor je podpredseda KSS)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama