Trnavská posádka odišla opäť do povstania

Správa z časti osláv 75. výročia SNP v Trnave
Počet zobrazení: 5103

V piatok 30. augusta 2019 odišla trnavská posádka okolo pol siedmej večer do povstania. Čo tomu predchádzalo? Nadšenci a dobrovoľníci vojenských historických klubov rozvinuli v záhrade Západoslovenského múzea v Trnave na tri dni vojenský historický tábor, aby Trnavčanom i okolitým priblížili udalosti spred sedemdesiatich piatich rokov. Pokúsili sa v ňom názorne priblížiť tylovú atmosféru života vojenského na oboch nepriateľských stranách. Nemeckej okupačnej i slovenskej, ktorá sa práve stávala československou.  A tak sme videli poľnú kuchyňu alebo feldlazaret. Aj niekoľko kúskov väčších strelných zbraní a prepravných prostriedkov. Počas celého piatočného dňa predvádzali v centre mesta dobové štylizované ukážky z pouličných akcií. Oceňujem účinkujúcich ochotníkov a akčnosť ukážok skutočných historických udalostí. Dobre je známa didaktická zásada, že vidieť je výrazne účinnejšie ako počuť.

trnava_1.jpg
trnava_2.jpgtrnava_3.jpg

V Trnave nezostali len pri pokuse priblížiť naše dejiny pouličným hraným divadlom. Pri tejto príležitosti Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnavské osvetové stredisko a Klub vojenskej histórie Trnavská posádka pripravili bohatý súbor podujatí. Už predpoludním sa pri pamätníku SNP na Univerzitnom námestí uskutočnilo spomienkové stretnutie na povstaleckú slávu Trnavy. Trnavský samosprávny kraj garantoval aj dve klasické akcie. Vo (svojom) Západoslovenskom múzeu usporiadali v podvečer výročia odchodu Trnavskej posádky vernisáž novej výstavy a predstavenie novej publikácie. Bol som pri tom.

trnava_5.jpgPrvý rad vernisáže  a predstavenie knihy – sprava S. Mičev, historik K. Fremal, župan J. Viskupič, vedúci oddelenia kultúry kraja P. Kadlic, historik P. Kralčák.

 

 

 

 

 

trnava_snp1.jpgPo prehliadke vojenského tábora v záhrade múzea som sa presunul do výstavných priestorov, kde spoločne otvorili výstavu „PADLI, ABY SME MY ŽILI – Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku“ a predstavili publikáciu „TRNAVA A SNP – protifašistický odboj v Trnavskom kraji“. Knihu predstavil jej zostavovateľ a spoluautor Stanislav Mičev, generálny riaditeľ Múzea SNP. Obsahuje príspevky – tak ako napovedá podtitul – o protifašistickom odboji a povstaleckých aktivitách na území dnešného Trnavského kraja. Dozviete sa nielen o odboji v Trnave, ale aj v Hlohovci či Piešťanoch, ale aj o širších spoločenských súvislostiach tamojšieho života počas existencie vtedajšieho Slovenského štátu. Na 135 stranách sa dočítate množstvo faktov, súvislostí a to len za 8 eur. Často hovoríme o nedostatočnom zaľudnení našich dejín. Slávne i menej slávne okamžiky slovenských Slávov si pripomíname biedne a málokedy zosobňujeme. Nalistoval som si v publikácii meno vtedajšieho veliteľa trnavskej posádky. Bol ním štábny kapitán Andrej Benka-Rybár. Nájdeme jeho meno (okrem náhrobného kameňa) niekde vytesané do kameňa? Ale od piatkového večera minimálne účastníci spomienkového podujatia v múzeu a čitatelia zborníka budú toto meno a ďalšie osobnosti trnavského protifašistického odboja poznať.

trnava_6.jpgNázornosť predviedli organizátori aj pri otvorení výstavy. Scenáristka výstavy Mgr. Lucia Duchoňová ju uviedla v uniforme zdravotnej sestry tej doby v sprievode dvoch ozbrojených vojakov trnavskej posádky. Zastavte sa v múzeu a prezrite si výstavu. Trvá i v budúcom roku.

Pekným vyvrcholením podvečera bol odchod trnavskej posádky do povstania (zo záhrady Západoslovenského múzea do trnavských ulíc).

Poďakovanie na akcii v múzeu si zaslúžia predovšetkým činovníci Trnavského samosprávneho kraja na čele s jeho predsedom Jozefom Viskupičom, ale aj každý jeden, ktorý sa pričinil o úspech. Zo Západoslovenského múzea, mesta Trnava, klubov vojenskej histórie. Oni sú zodpovední za úspešný opätovný odchod trnavskej posádky do povstania a jeho knižnú a výstavnú pripomienku.

Hrdosť na SNP nie je ani po trištvrte storočí samozrejmosťou. SNP postavila dnešnú slovenskú štátnosť na základných hodnotách slobody, demokracie a antifašizmu. Tieto hodnoty nie sú nám vrodené. Musíme ich neustále upevňovať a rozvíjať v každodennosti života, konfrontovať s ľahostajnosťou či dokonca s netoleranciou. Potvrdili nám to aj pomerne vášnivé diskusie obecenstva pri odchode trnavského vojska na front v piatok 30. augusta 2019.

trnava_10.jpg

trnava_9.jpg

trnava_8.jpg
Foto:Jozef Schwarz
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984