Reklama
Reklama

Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo

Počet zobrazení: 2178

Spojené štáty a Európska únia (EÚ) v piatok vo Washingtone skončili tretie kolo rokovaní o vytvorení najväčšej zóny voľného obchodu na svete, ktorá má urýchliť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest v týchto veľkých ekonomikách. Terajšie rozhovory o the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) trvali päť dní a obe strany ich hodnotia ako úspešné. Ako je známe, ich prvé kolo sa uskutočnilo v júli tiež vo Washingtone s cieľom dospieť k dohode o rozšírení vzájomného obchodu, investícií a regulačných opatrení. USA a EÚ spolu reprezentujú 40 % ekonomickej produkcie sveta.

Hlavný vyjednávač EÚ I. Garcia Bercero uviedol vo svojom vyhlásení, že európska strana môže byť veľmi spokojná so záverom tretieho kola rozhovorov o TTIP. Za ich najdôležitejší výsledok označil fakt, že sa sľubne vyvíja riešenie otázky tvorby nových pracovných miest pre Európanov a Američanov v dobe ich veľkého nedostatku. Okrem toho vyzdvihol ešte pokrok dosiahnutý v agende prístupu na trhy, regulačných aspektov a opatrení. Uvedené témy budú tvoriť aj základ štvrtého kola rozhovorov TTIP, ktoré sa majú uskutočniť v marci 2014 v Bruseli.

Hlavný vyjednávač USA D. Mullaney na tlačovej konferencii vyzdvihol, že cieľom rokovaní je „minimalizovať až eliminovať poplatky a bariéry v obchode a investovaní spôsobené nie nevyhnutnými rozdielmi v prístupe“. Zhodné body dosiahnuté počas úvodných rokovaní majú vytvoriť bázu pre stretnutie o TTIP na vyššej úrovni za účasti eurokomisára pre obchod K. De Guchta a predstaviteľa USA pre obchod veľvyslanca M. Fromana niekedy začiatkom roku 2014. Dá sa očakávať, že počas spomínaného štvrtého kola rozhovorov by sa mala vypracovať „cestovná mapa oblastí“, v ktorých TTIP môže priniesť reálne úspory pre spotrebiteľov či obchod a zabrániť dvojnásobným poplatkom v dôsledku odlišných predpisov a opatrení platných doposiaľ.

Vyjednávač EÚ Garcia Bercero osobitne upozornil, že TTIP nie je a ani nebude o deregulačnej agende. Ani jedna zo strán nemá v úmysle znižovať svoje štandardy pre spotrebiteľov, životné prostredie, zdravotníctvo, pracovné vzťahy, ochranu dát či iným spôsobom limitovať svoju samostatnosť v uplatňovaní regulácie. Už na februárových rokovaniach prezidenta USA B. Obamu s lídrami EÚ sa zdôraznilo, že cieľom má byť ďalšie zvýšenie terajšej úrovne obchodných vzťahov, ktoré sa v priemere vyznačujú nízkymi tarifami. Obe strany si veľa sľubujú od redukcie obchodných bariér netarifného charakteru tak, aby stimulovali nové obchody a rast počtu pracovných miest.

Transatlantický obchod a investície v súčasnosti prispievajú k 13 miliónom pracovných miest na oboch stranách Atlantiku, pričom tak USA ako štáty EÚ stále trpia vysokou nezamestnanosťou v dôsledku globálnej finančnej krízy. S tým súvisí rôzna agenda od potravín, bezpečnosti leteckej prapravy, tvorba štandardov elektrického automobilizmu až po energetiku. Vyžiada si to o. i. aj vyššie vzájomné sprístupnenie trhov pre finančné služby,  ako aj vyššiu harmonizáciu platnej regulácie.

Ostrú kritiku však vyvolávajú úvahy o možnom začlenení do partnerstva mechanizmu riešenia sporov medzi štátom a investormi (ISDS). Protestujú ako americké, tak aj európske organizácie a združenia. Tie poslali predstaviteľom De Guchtovi a Fromanovi list, ktorý podpísalo vyše 200 signatárov, napr. Greenpeace, Medzinárodná odborová konfederácia, the Sierra Club, Priatelia Zeme, ATTAC, atď., v ktorom žiadajú vyjednávačov vypustiť ISDS z dohody o partnerstve. Uvedený mechanizmus umožňuje korporáciám napadnúť vládne politiky pred súkromným obchodným tribunálom. Podľa Greenpeace a spol. je mechanizmus ISDS „jednosmernou uličkou“ v rukách korporácií proti vládnym politikám, pričom ani vlády, ani jednotlivci nemajú priznané porovnateľné práva, ktoré by umožňovali brať aj korporácie na zodpovednosť.     

Podľa odhadov EÚ, dohoda o TTIP by mala ročne priniesť benefity v sume 119 miliárd eur (163 miliárd USD) pre 28 členských štátov Únie a podobné zisky aj pre Spojené štáty. Lídri USA a EÚ predpokladajú úspešnú kompletizáciu dohody o TTIP koncom roku 2014.

Foto: trade.ec.europa.eu

Odkaz redakcie – k téme si prečítajte aj:

Jak nám Evropská komise lže o obchodní dohodě, která bude mít katastrofální následky pro všechny

Evropská unie se chystá podepsat mezinárodní obchodní smlouvu, která dá globálním podnikům neomezená práva nad vládami

Joseph E. Stiglitz Jižní Afrika odhazuje okovy

Ilona Švihlíková: Dvacet let Severoamerické zóny volného obchodu: poučení z krizového vývoje?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama