Tornádo na Morave

Počet zobrazení: 2989

To tornádo u nás ma veľmi prekvapilo . Príroda opäť naplno ukázala, akú má nad nami moc..

Ľudia si vo svojej pýche myslia, akú majú moc nad prírodou, ako technológiami ovládli celý svet, ale potom zafúka menší, obrazne povedané, vánok a naša bezmocnosť sa ukáže v plnej nahote. Údajne sme v strednej Európe už mali ojedinelé tornáda, len nezasiahli tak husto obývané obce. Meteorológovia hodnotia tornáda podľa rýchlosti vetra bez ohľadu na to, v akom prostredí sa vyskytujú.

Podľa profesora Milana Lapina je tornádo známy fyzikálny jav, keď sa stretnú 4 dôležité podmienky na jeho vznik – vysoká teplota a vlhkosť vzduchu, teplotná labilita do veľkej výšky, orografické podmienky na vývoj supercely (rotujúceho systému búrok) a vhodný strih vetra (zmena rýchlosti a smeru vetra s výškou). Laici radi hľadajú za tým nejaké záhady.

tortoto_843.jpg
Kresba: Ľubomír Kotrha

Čo sa týka zasiahnutej lokality, je tam rovinatý rozpálený Dyjskosvratecký úval, rieka Dyje s veľkou priehradou, sú tam celkom príhodné podmienky na vznik takýchto anomálií počas horúčav. 

Odborníci často  vysvetľujú  na rôznych fórach a pri rôznych udalostiach, že tzv. planetárne hranice (planetary boundaries), definujúce bezpečný operačný priestor pre ľudstvo (pri rešpektovaní ktorých sú ešte existencia a aktivity ľudstva v bezpečí), stanovené medzinárodnými vedeckými tímami pre deväť  identifikovaných hlavných procesov, ktoré narúšajú život udržiavajúce subsystémy Zeme, sú prekročené aj v prípade klimatickej zmeny. Väčšina sa však tvári, že preháňajú, resp. zbytočne šíria paniku.

Tých vplyvov je teda celá hromada. Ale s prítomnosťou priemyselnej revolúcie vstúpil do hry ďalší prvok, ktorý tam nebol – človek. Rozsiahle odlesňovanie, vypúšťanie skleníkových plynov (je potrebné si uvedomiť, že spaľujeme fosílne palivá obsahujúce uhlík, dusík, síru, ktoré sa akumulovali stámilióny rokov v zemi v priebehu niekoľkých desaťročí). Vypúšťame plyny ničiace ozónovú vrstvu.

Pokiaľ nám (myslím ľuďom v „našich končinách“) už pandémia Covid-19 a toto tornádo neotvorí oči, aby sme sa spamätali, tak naozaj neviem. Príroda má svoje mechanizmy, voči ktorým sme, aj napriek vyspelosti techniky a technológií, nemohúci.

Je to v každom prípade obrovská katastrofa a je mi veľmi ľúto každého jedného, kto utrpel škodu. Práve v takýchto situáciách sa prejavuje sila spoločnosti a spoločných prostriedkov.

Zbohatlíci, politici a celebrity teraz majú  možnosť predviesť sa v lepšom svetle a pomôcť týmto ľuďom, ktorých postihlo toto nešťastie.

Dnes vieme, že našu existenciu na Zemi môže ohroziť tisícero vecí, voči ktorým sme viac-menej bezmocní: dopad asteroidu, veľké zemetrasenia, enormná vulkanická činnosť, posun zemskej osy, klimatická zmena, vzostup alebo pokles oceánov, ubúdanie sladkej vody na pevninách a pod.
Asi by mala ozaj odborná verejnosť urobiť osvetu, lebo po virológoch sa tu zase objavili meteorológovia.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984