Tituly bez morálky

Počet zobrazení: 3234

Keď prišiel návrh na preverenie diplomoviek, spustila sa lavína... Okrem morálneho zadosťučinenia pre tých, čo napísali riadnu prácu, žiadne právne následky to mať nemôže a nebude. Podľa môjho názoru je nešťastné a absurdné začať spätne spochybňovať niečo, čo malo vždy svoje pravidlá a kontrolné mechanizmy, a spätne skúmať, či a kde zlyhali. Začneme od Márie Terézie? Nie? A prečo? Od prvej republiky v 1918? Nie? Prečo? Začneme od 1948? To by bol rachot. Začneme u žijúcich absolventov? Nie? Prečo? Len u absolventov, ktorí ukončili štúdium nejakou prácou? Ako budeme preverovať absolventov, ktorí neukončili štúdium žiadnou prácou podľa vtedy platných študijných predpisov a plánov? Nie? Prečo? Tých súvislostí je neúrekom.

Dokazovanie, že niekto opisoval, stojí na vode. Potrebovali by sme na to na každej vysokej škole nové oddelenie s desiatkami (?) zamestnancov, ktorí by lúskali staré diplomovky a bakalárky. Potom odňatie titulu, následne súd, prizvanie súdnych znalcov, výpovede školiteľov, oponentov, rozsudky, odvolania na krajský súd, odvolania na Najvyšší súd, opravné prostriedky, odvolania na Ústavný súd... Vidím to tak na 100 rokov. 

Akú nezadržateľnú lavínu by to vyvolalo napr. u sudcu? Zoberie sa mu titul, tým pádom sa nemal stať sudcom, tým pádom sú jeho rozhodnutia nulitné... A strany sporu o majetok si ho budú musieť vrátiť? A odsúdení ľudia vyjdú z väzníc? Alebo sa opäť začneme súdiť za našich rodičov či starých rodičov, aby sme odčinili rozhodnutia neprávoplatne vyštudovaných sudcov?

Vnímam to tak, že odborníci ani tak neprotestujú proti samotnému vyhľadávaniu plagiátorov, ako proti destabilizácii, ktorú by prijatie retroaktívneho zákona spôsobilo. A ešte jeden problém v tejto súvislosti vidím. Práce sa tiež neuchovávali donekonečna. Je spravodlivé, že niektorí ľudia sa tomuto vyhnú, pretože ich práce už neexistujú alebo sa nedajú nájsť? Onedlho čaká vysoké školstvo komplexná akreditácia a tam je dosť priestoru neudeliť akreditáciu odborom, kde je nedostatočná či zlá kvalita prác a výsledkov. Len by už politici mali prestať politizovať školstvo a využívať ho na diskreditáciu svojich súperov. A tí by mali zase naopak dospieť do aspoň základnej úrovne morálky, ktorá by ich už pri podozrení na zneužitie titulov automaticky priviedla  k sebareflexii .  Do budúcna sa dá všeličo zlepšovať.  Na druhej strane si musíme dať pozor, že nie sme  krajina len géniov  a predsa chceme mať vzdelaných ľudí, tak nemôžeme za sebou dvíhať rebríky, aby nik po nás nemohol rásť.

Ešte jedna súvislosť mi napadla . Nemôže to byť tak, že sa zase odkláňa pozornosť, nech je celá populácia naštvaná, ustráchaná a hlavne ZAUJATÁ? Osobne vždy dávam akcent na podstatu, že vláda prvá musí byť nositeľom a garantom právnej čistoty a rozumu. Keď nie sú pozitívne príklady a múdre charizmatické osobnosti, ktoré vedia ovplyvniť verejnú mienku aj morálku  a väčšina spoločnosti má laxný postoj alebo odpor či strach voči všetkému, čo by ju mohlo viesť k lepšiemu, potom si asi nezaslúži rozvoj dobrým smerom .

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984