Reklama

Svet imaginácie a snov Miroslava Knapa

Počet zobrazení: 4115

miroslav_knap_foto.jpgMiroslav Knap

Svet imaginácie a snov je názov výstavy, ktorá v týchto dňoch predstavuje výber z tvorby súčasného slovenského maliara, grafika a ilustrátora pochádzajúceho z Oravy - Miroslava Knapa (1973) v Slovenskom inštitúte vo Viedni. Výstava je prístupná od 19. 3. 2014 do 19. 4. 2014. Pozostáva zo súboru jeho obrazov (a niekoľkých grafík) z doposiaľ posledného obdobia jeho tvorby. Dôraz kladie na  špecifické podoby imaginatívneho - fantazijného prejavu, ktorý predstavuje základnú os Knapovej výtvarnej kreativity. Viedlo ho k tomu štúdium na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici (1988 – 1991) a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (odbor voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, prof. akad. maliar Dušan Kállay, 1991 – 1997). Roku 1994 absolvoval odbornú stáž na Vysokej škole výtvarných umení v Poznani u prof. G. Marszalka. V rámci diplomovej práce vytvoril sériu ilustrácií k renesančnému románu Francoise Rabelaisa Gargantua a Pantagruel, ktorého náplň, sarkazmus, všadeprítomná groteska a nadsádzka poskytli veľký zdroj informácií pre ďalší rozvoj Knapovej samostatnej tvorby.

den_a_noc_jpg.jpgDeň a noc

Po skončení vysokoškolských štúdií sa vrátil na Oravu, kde pôsobí ako výtvarný pedagóg na tamojších umeleckých školách. Usporiadal niekoľko samostatných výstav a zúčastnil sa na kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Za svoju tvorbu získal viacero cien a uznaní: International Concourse Ex libris Felix Buhot in Paris, Francúzsko: cena Prix Taylor 1998, 1. miesto - návrh na plagát „Francúzska pieseň“ –Francúzsky inštitút v Bratislave, 2000, IV. Ex libris International Competition in Krakow, Poľsko: hlavná cena 2001, 1. medzinárodná súťaž v Ex librise trienále z LEFKAS, Grécko: cena pre mladého umelca 2005, 1. cena medzinárodnej odbornej poroty na Medzinárodnej súťažnej výstave Perla Adrie, Taliansko, Medaila Franza Kafku za umenie, Praha, Cena Európskej únie umenia za výtvarnú činnosť, Praha 2009, Česká republika, WORLD PRIZE of Salvador Dalí, Praha-Espana, Alliance Salvador Dalí International 2010, Španielsko, San Crispino – Zvláštna cena poroty, Porto Sant’ Elpidio (Taliansko) 2011. Ilustroval celý rad kníh pôvodnej a prekladovej literatúry domácich a zahraničných autorov (J. Pavlovič, P. Urban, Š. Moravčík, M. Danaj a i.).

iluzionista_70x100cm_2010.jpgIluzionista

Miroslav Knap rozvíja vo svojej tvorbe neopakovateľnú „knapovskú“ parafrázu života na pozadí imaginatívnej lexiky. To všetko akoby s  úsmevom na perách. V jeho obrazoch vzniká potom nový svet. Vyskytuje sa v nich postava rozprávkovej bytosti. Indiferentná, a súčasne konkrétna. Detská i dospelá. Mužská a ženská. Oblečená, aj nahá s odhalenou dušou, prihovárajúca sa nám, a tiež vzďaľujúca sa – odchádzajúca od nás. Láka nás, aby sme ju nasledovali. A vybrali sa do sveta, ktorý prináša fantázia, prebúdzajúc tak našu vlastnú predstavivosť. Je to ako sen, ktorý sa stratil a zase našiel. Knapovi pritom ide o – dnes tak všadeprítomnú – dimenziu slobody. V jeho prípade sa však prejavuje odhodlaním prejsť hranice daného, zdanlivo konečného k neohraničenému, k tomu, čo nás neustále, magicky priťahuje – privoláva. Svet umenia bol a ostáva pre neho svetom fantázie, ľudských túžob, vášní a neznámych zjavení. Využíva fantazijno-surreálnu lexiku vo vlastnom výtvarnom jazyku založenom na precíznom kresliarskom majstrovstve, poučený odkazom minulosti, odbornou literatúrou a podnetmi moderného umenia.strom_smiechukomb.t.70x100cmr.2010.jpgStrom smiechu

Miroslav Knap maľuje a kreslí svet fantastických bytostí. Prináša dôkaz o osobitej miere imaginácie a básnického nazerania na svet. Možno povedať, že dnes zastáva dôležité miesto v diapazóne slovenského imaginatívneho umenia súčasnosti. Okrem iného preto, že si vypracoval vlastný umelecký jazyk poučený odkazom minulosti (H. Bosch), odbornou literatúrou a modifikáciami podnetov moderného umenia, vrátane fázy magického realizmu a novofiguratívnych tendencií poznačených deštrukciami grotesky v štruktúre obrazu vôbec. Určujúcu úlohu pritom zohráva umelcova imaginácia, odkiaľ pramení využívanie poznatkov z rozborov klasických diel, ktorých zákonitosti aplikuje v maľbe, grafike a kresbe zdôrazňujúc zduchovnenie umeleckej výpovede. Imaginatívna a symbolická povaha jeho obrazov je formovaná farebnou a tvarovou štruktúrou, ktorej základom sú symbolické figurálne kompozičné obrazce zovreté do nového útvaru, alebo uvoľnené, rozvinuté do priestoru. Miroslav Knap využíva svet fantastických bytostí, ktoré vo výsledku hovoria pravdu o skutočnom svete, ktorú nám maliar kladie pred oči. Filozofickou motiváciou tvorby sú tak pre neho morálne kritériá, z hľadiska výrazových prostriedkov a formálnej výstavby jeho diel je to jasná kompozícia, záväzná kresba, kultivovaná farebnosť, vysoká náročnosť na výtvarné kvality kvalitného umeleckého prejavu. Jeho tvorba je dôkazom predstaviteľa mladšej strednej generácie slovenského výtvarného umenia o miere poetickej imaginácie a básnického nazerania na svet, ktorý má svoj autentický pôvod zhmotnený vo farbe a tvare, plný snového mysticizmu a pokoja.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy