Súčasné výzvy v bioetike a Kantova filozofia

Počet zobrazení: 6413

Dňa 26. marca 2018 sa na pôde Inštitútu filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity konala prednáška právnika,člena Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, odborného asistenta Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK v Bratislave,JUDr. Branislava Fábryho, PhD. na tému Súčasné výzvy v bioetike a Kantova filozofia.

Prednášku uviedol Prof. PhDr. Ľubomír Belás, CSc., riaditeľ Inštitútu filozofie a zúčastnil sa jej aj dekan FF PU Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. Interdisciplinárna prednáška sa konala pod záštitou Inštitútu filozofie FF PU v Prešove a Slovenského filozofického združenia pri SAV.

Po prednáške nasledovala plodná diskusia na rôznorodé filozofické, bioetické a právnicke témy. Z podujatia prinášame videozáznam.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984