Reklama
Reklama

Stretnutie s knihou Revoluce nebo/alebo transformácia?

Počet zobrazení: 5443

 

prezentacia_rat.jpg1. Úvod 2. Marek Hrubec 3. Ladislav Hohoš 4. Peter Dinuš 6. František Novosád 7. Richard Sťahel 8. Svetozár Krno 9. Jozef Lysý 10. Diskusia

Stretnutie s knihou a jej tvorcami sa nazývalo podujatie, z ktorého prinášame videozáznam. Bola to prezentácia knihy Revoluce nebo transformace? | Revolúcia alebo transformácia, ktorá je spoločným projektom Ústavu politických vied SAV a Centra globálních studií, společného pracoviště Filosofického ústavu AV  ČR a FF Univerzity Karlovy v Prahe. Knihu na prezentácii, ktorú moderoval riaditeľ ÚVV SAV Miroslav Pekník, predstavili zostavovatelia Peter Dinuš, Ladislav Hohoš a Marek Hrubec. Po nich hovorili aj ďalší autori, ako vidno zo zoznamu, v rámci diskusie sa k nim pripojil ešte František Škvrnda.

O knihe prinášame základné informácie v anotáciách Kniháreň Slova – september.

Kolokvium, ktoré bolo súčasťou prípravy publikácie, približuje vo svojom príspevku Michael Augustín: Kolokvium: „Sociálna zmena: revolúcia a transformácia.“
Videozáznam Mgr. art. Julián Bosák

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama